8 March 2017. Ngop: Marsa Nyalaih holds her baby in their shelter in Ngop, Unity state, South Sudan. The house hosts ten children and the family has difficulties to feed them all.

Marsa is a mother of three children, but in the house there are nearly 20 family members, half of them children. “We are really struggling to feed all of them,” Marsa explains. That’s why they even started eating those maize seeds that humanitarian organizations distributed last year for cultivation. “Last year, our land didn’t produce much and we don’t want to risk and sow again for another bad season,” Marsa explains while she is boiling a big pot of seeds. “If we plant these seeds, we lose the opportunity to have something to eat these difficult days,” she adds.

Her mother Nyakur Deng regrets the tough life in Ngop. “I feel sad seeing my daughter having so many troubles to feed my grandchildren,” Nyakur says while holding one of them. 

Wild fruits and tree leaves are other options to sustain the family, but Marsa explains that the nearest places to collect them are three hours away from the house. “We need to walk long distances to just have some vegetables that are not even enough to satisfy my children,” Marsa concludes. 

The Norwegian Refugee Council (NRC) distributed food (maize, lentils, oil and corn soya blend) for more than 7,100 people in Ngop. While Leer and Mayendit, both also in Unity state, have been recently declared in famine, Ngop is also in high risk. The food distribution is part of a Rapid Response Mission coordinated and funded by the World Food Programme (WFP) to mitigate this risk. 
Photo by Albert Gonzalez Farran - NRC
Läs bildtexten Korruption i samband med bistånd är speciellt, eftersom det går ut över de mest sårbara av oss. "De som måste betala det högsta priset är de som är i desperat behov av hjälp, säger specialrådgivare Gro Skaaren-Fystro i Transparency International. Tillsammans med NRC har hon utvecklat en verktygslåda mot korruption.

Korruption kan i värsta fall ta liv

Text: Kristine Grønhaug|Publicerat 04. feb 2019
Korruption i samband med bistånd är speciellt, eftersom det går ut över de mest sårbara av oss. "De som måste betala det högsta priset är de som är i desperat behov av hjälp, säger specialrådgivare Gro Skaaren-Fystro i Transparency International. Tillsammans med NRC har hon utvecklat en verktygslåda mot korruption.

Hon tror att det ligger i människans natur att man alltid försöker ”kapa hörn” och tänja på regelverket.

– Det finns en modell som förklarar de olika faktorer som får människor att bedriva bedrägerier, den så kallade "bedrägeritriangeln". Det är en trekant som visar dessa tre faktorer: möjlighet, rättfärdigande eller rationalisering och press, säger specialrådgivaren i Transparency International, Gro Skaaren-Fystro.

 

Läs bildtexten Specialrådgivare Gro Skaaren-Fystro i Transparency International berömmer NRC för antikorruptionsarbetet. Foto: Kristine Grønhaug / NRC.

 

En person kan vara utsatt för press. Antingen för att man själv har höga prestationskrav och därför väljer en enklare väg. Eller för att cheferna pressar på, och så är man lite "kreativ". Om det finns någon möjlighet att få saker gjorda utan att upptäckas, har man en tendens att göra det. Vårt förhållningssätt är ofta inte starkare än det. Så vi rättfärdigar våra handlingar: vi tycker kanske att vi har lite för dålig lön och att vi förtjänar någon extra gåva. Och så vidare.

– Jag tror att mycket av svaret ligger här, säger hon.

Verktyg mot korruption

När Transparency International och Internationella Röda Korset fick pengar från norska Utrikesdepartementet för att skapa utbildningsmaterial för antikorruption, ingick NRC:s Berit Faye-Petersen, som ansvarar för antikorruptionsarbetet i organisationen, i en expertgrupp.

Läs intervjun med Faye-Petersen här.

Ett resultat av samarbetet var att det under 2015 kom ett e-learningprogram, som varar i 3,5 timme och är gratis för alla. Kursen är scenariobaserad, och den är givande eftersom man också blir utmanad i olika situationer. 

Jag har intrycket att ni är mycket framsynta kring ämnet – att ni lägger mycket resurser på det och gör väldigt mycket bra.
Gro Skaaren-Fystro

14 200 personer har hittills registrerat sig för kursen och nästan hälften har slutfört den. Baserat på detta har det också skapats ett separat kursprogram som leds av en instruktör, där man träffas i grupper. Det är särskilt användbart i de områden ute i fält, där det är dålig eller ingen internettäckning. 

E-learningprogrammet är översatt till flera språk. NRC förespråkade att det också skulle översättas till arabiska. I efterhand har det visat sig att det är flest arabisktalande som har tagit kursen. 

Dessutom har en app utvecklats med information om risken för korruption och råd om vad man kan göra. Den är också användbar för hjälparbetare och andra som arbetar ute i fält (appen finns i App Store).  

Omöjligt att hitta exakta siffror 

I många länder är korruption så allvarligt, att det är det största hindret för ekonomisk och social utveckling. Det bidrar till att skapa ökad ojämlikhet och fattigdom. Det undergräver demokratiska institutioner och det bidrar till statlig instabilitet. 

De som får betala det högsta priset är de som är i störst behov av hjälp.
Gro Skaaren-Fystro

Enligt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uppgår all korruption i världen till en summa som motsvarar fem procent av världens bruttonationalprodukt - cirka 21,58 miljarder kronor. 

– Guterre sa detta på The World Economic Forum, med hänvisning till Världsbanken. Vi på Transparency International har inte kommit med några siffror på det här, eftersom vi inte har något rimligt sätt att räkna ut det på. Trots det tycker vi att det är bra att någon vågar sig på det, eftersom det sätter ämnet på agendan, säger Skaaren-Fystro.  

Hur är det med biståndsvärlden – hur mycket försvinner där? Ingen vet säkert. Men 2012 sa FN:s dåvarande generalsekreterare, Ban Ki-moon, att 30 procent av biståndsarbetet gick förlorat i korruption. Enligt Global Humanitarian Assistance Report for 2017 var det totala humanitära biståndet på 27,3 miljarder dollar. 30 procent av det är 8,19 miljarder dollar, vilket är cirka 74 miljarder kronor.  

Berömmer NRC 

NRC arbetar i 30 länder och har cirka 14 000 anställda. I antikorruptionsarbetet satsar organisationen bland annat mycket på lokala riskanalyser och utbildning av anställda i alla länder. 

Hur tycker du att NRC står sig i antikorruptionsarbetet? 

– Jag har intrycket att ni är väldigt framsynta kring ämnet - att ni lägger mycket resurser på det och gör det väldigt bra. Ni är öppna och ärliga med de utmaningar som finns där. För det ligger ju i sakens natur att det är svårt att upptäcka korruption, säger specialrådgivaren i Transparency International innan hon tillägger med glimten i ögat: 

– Men ni gör säkert inte tillräckligt. Det finns det ingen som gör. 

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?