Yazan, is enrolled with the Norwegian Refugee Council (NRC) first cycle of basic literacy and numeracy programme in Lebanon. He is learning English, Arabic, and mathematics. “My favorite subject is Arabic. I think it’s much easier than the English because it’s very hard for me to understand the English words,” Yazan explains.

Photo: Nadine Malli/NRC
Syriska Yazan, 10 år, flydde till grannlandet Libanon, för att få möjlighet till utbildning och en ljusare framtid. Nu riskerar han att bli en del av en förlorad generation.

Förlorad generation: Pengabrist hotar flyktingbarnens utbildning i Libanon

Text och foto: Nadine Malli|Publicerat 20. maj 2019
Brist på pengar leder till att allt fler syriska flyktingbarn i Libanon mister sin rätt till utbildning. Föräldrarna oroar sig för barnens framtid och att de blir en förlorad generation.

Enligt FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) finns det cirka 488 000 syriska flyktingbarn i Libanon. Allt fler föräldrar är oroliga för barnens möjligheter till utbildning och de är rädda för att barnen kommer att bli en förlorad generation.

10-åriga Yazan tillhör generationen av miljontals syriska barn som förlorade möjligheten till utbildning till följd av kriget. I början av 2018 sökte han och resten av familjen tillflykt till en by i den södra delen av grannlandet Libanon.

Syrian parents are worried that their children spend years without education, and some parents try their best to teach their children the basics of how to read and write. But unfortunately, many children especially girls who do not continue their education, end up in early marriages, child marriage and/or child labor.

Photo: Nadine Malli/NRC
I NRC:s utbildningsprogram får syriska flyktingbarn möjlighet att förbereda sig, innan de skrivs in i den offentliga libanesiska skolan.

  

Barnens utbildning värderas högt

Yazan fick först plats i NRC:s utbildningsprogram i Libanon, där han lärde sig engelska, arabiska och matematik.

– Mitt favoritämne är arabiska, berättar den engagerade 10-åringen. Jag tycker att det är mycket lättare än engelska, som jag kämpar med. Många av de engelska orden är helt okända för mig, förklarar han.

Amira, Yazans mamma, säger att de flydde från sitt hemland för att först och främst trygga barnens framtid.

”Den främsta anledningen till att vi flydde till Libanon var att trygga barnens skolgång och en ordentlig utbildning. Jag kunde inte acceptera att barnen berövades rätten till utbildning.”
Amira, Yazans mamma

– Den främsta anledningen till att vi flydde till Libanon var att trygga barnens skolgång och en ordentlig utbildning. Jag kunde inte acceptera att barnen berövades rätten till utbildning, säger hon.

I hemlandet är en stor del av den allmänna undervisningen påverkad av kriget, och under tre år fick Yazan arabisk undervisning vid ett tillfälligt utbildningscenter. Liksom så många andra syriska flyktingbarn i Libanon hade han stora svårigheter att byta från den arabiska läroplanen till den libanesiska, som huvudsakligen är på engelska och franska.

Saknar pengar till utbildning

När Yazan hade slutfört NRC:s introduktionsprogram, försökte hans mamma få in honom på närmaste offentliga skola.

– Jag skaffade nödvändig dokumentation och han började i den offentliga skolan, men tio dagar senare fick han besked att han hade förlorat platsen, berättar Amira.

Brist på pengar är anledningen till att Yazan och tusentals andra syriska flyktingbarn i år förlorar möjligheten att bli inskrivna i den offentliga skolan. Enligt NRC saknas nästan hälften av de pengar som behövs, för att säkra att flyktingbarn får utbildning i Libanon. I november 2018 rapporterade utbildningsdepartementet att regeringen saknade 17 procent av de pengar som behövs, för att förbereda och säkra allmän utbildning för flyktingar på grundskolenivå.

   

According to UNHCR, more than 600,000 school-aged Syrian refugee children live in Lebanon. Education being a fundamental human right, it is one of the most challenging sectors in the country, especially as the number of out of school children continues to grow.

Photo: Nadine Malli/NRC
Den här pojken som är med i NRC:s utbildningsprogram riskerar att stängas ute från den offentliga skolan, precis som många andra syriska flyktingbarn i Libanon.

  

Stoppar intaget av nya flyktingbarn

Som ett resultat av detta upphörde de offentliga skolorna att acceptera nya elever. Fram till dess hade många skolor infört dubbla skift, för att få plats med de stora elevkullarna med flyktingbarn. En nyligen genomförd undersökning som NRC gjort, visar att dubbla skift har ökat den totala inskrivningen, men trots det kämpar många distrikt och skolor för att öka kapaciteten. Ett exempel är Arsal, en stad 12 mil nordost om huvudstaden Beirut. Där är endast tre av tio syriska flyktingbarn (av totalt 14 400 barn i skolåldern) inskrivna i godkända skolor.

Privata skolor är inte aktuellt för vår son. De är extremt dyra här i Libanon och det är något vi inte har råd med. Jag är rädd att vår son kan bli en del av en förlorad generation.
Amira, Yazans mamma

– Privata skolor är inte aktuellt för vår son. De är extremt dyra här i Libanon och det är något vi inte har råd med, förklarar Amira, som är rädd att sonen kan bli en del av en förlorad generation.

– Yazan är en flitig och artig elev. Trots familjens svåra bostads- och levnadsvillkor vill han absolut fortsätta med sin skolgång, berättar Jinan, som arbetar i NRC:s utbildningsprogram.

Barnarbete och barnbrudar

Syriska föräldrar fruktar att barnen kommer att förlora år av utbildning, och många föräldrar gör sitt bästa för att undervisa barnen hemma och lära dem att läsa och skriva. Ett stort antal barn börjar aldrig skolan eller fullföljer aldrig utbildningen. Det gäller särskilt för flickor. Många gifts bort i ung ålder eller måste arbeta, för att försörja familjen.

Läs mer om NRC:s arbete i Libanon här.

 

Vill du bidra till att barn på flykt får utbildning?