Det här händer när katastrofer försummas

Text: Roald Høvring och Richard Skretteberg|Publicerat 03. jun 2019
När vi vänder ryggen åt humanitära kriser, får det stora och förödande konsekvenser. Många drivs på flykt, familjer splittras och hela samhällen och länder faller samman.

Den 5 juni lanserar NRC en lista över de tio mest försummade kriserna i världen. Listan är baserad på tre kriterier: för lite pengar till hjälparbete, bristande medietäckning och en bristande politisk vilja att lösa konflikterna.

Människor på flykt befinner sig i en extremt utsatt situation. De är utlämnade till det internationella samfundet, hemlandets myndigheter eller värdlandet, för att täcka de grundläggande behoven. När de sviktar blir följderna katastrofala.   

Tio saker som drabbar människor och samhällen när katastrofer ignoreras:

# 1: Många drivs på flykt 

Krig skapas av människor. Bristande politisk vilja att finna lösningar, gör att konflikter fortsätter och därmed ökar antalet människor på flykt. I början av 2018 var rekordstora 68,5 miljoner människor på flykt. 28,5 miljoner hade lämnat sitt hemland och sökt tillflykt till grannländer eller andra länder. I början av 2019 har antalet människor på flykt i sitt eget land ökat till 41,3 miljoner, enligt siffror från NRC. Det är det högsta antalet någonsin.  

# 2: Många får inte humanitär hjälp 

Samtidigt som antalet allvarliga och långvariga kriser ökar, blir viljan att hjälpa allt mindre. Behovet av hjälp idag är mycket större än de resurser som världssamfundet bistår med, för att avhjälpa kriserna. De senaste fyra åren täcktes i genomsnitt 60 procent av den finansiering som behövdes, enligt NRC. Tio år tillbaka, under perioden 2007-2009, var siffran 72 procent. Det här gör att kriserna förvärras och förlängs. På sikt leder det också till att länder och regioner destabiliseras ytterligare och att möjligheten till fred och försoning minskar. 

# 3: Många dör längs farliga flyktvägar 

Försummelse och otillräckligt ekonomiskt stöd till humanitära kriser, samt små möjligheter att söka asyl och skydd i andra länder, tvingar människor att lämna sina hem och ge sig ut på flykt. När gränser stängs hittar smugglare nya och ännu farligare flyktrutter. Internationella organisationen för migration (IOM) rapporterar att 1 555 flyktingar och migranter miste livet eller rapporterades saknade längs dessa flyktvägar under 2018. Många tvingas lägga sina liv i händerna på människosmugglare, som är en del av kriminella nätverk. Enligt Europol tjänade smugglarligorna 60 miljarder kronor på den här cyniska trafiken under 2015.  

# 4: Generationer går förlorade 

När kriser ignoreras, blir de ofta långvariga och flyktingfamiljer nekas möjlighet att återvända hem. I början av 2018 hade två av tre av världens flyktingar varit på flykt i över fem år, enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR). Av dessa hade cirka tre miljoner varit på flykt i 38 år eller mer.  

Det innebär att miljontals barn och hela generationer riskerar att växa upp i ett liv på flykt. Syrienkonflikten är inne på sitt nionde år, medan många flyktingar från Afghanistan har varit på flykt i flera decennier. Flyktingar från Västsahara har suttit i läger sedan mitten av 1970-talet och många palestinier har varit på flykt ännu längre.  

Läs mer: På flykt: Om du är 13 år och bor i Afghanistan 

# 5 Miljontals barn blir statslösa 

När barn föds på flykt eller i exil, riskerar de att bli statslösa. Det kan innebära att de förlorar grundläggande rättigheter, till exempel rätten till hälsovård, skola, arbete, köpa eller äga egendom eller gifta sig. 

Enligt NRC riskerar nu 45 000 barn i Irak att förlora sitt medborgarskap. Det här är barn som idag är på flykt. De uppehåller sig i internerings- eller flyktingläger, men saknar id-handlingar.  

# 6: Miljontals barn nekas skolgång 

Försummade kriser påverkar i stor utsträckning barn. Siffror från UNESCO visar att 63 miljoner barn och ungdomar mellan 6 och 17 år, från länder som drabbats av krig och konflikter, nekas utbildning. Samtidigt används allt mindre pengar för att få tillbaka de här barnen till skolbänken.  

Enligt UNHCR har endast sex av tio flyktingbarn tillgång till utbildning, och endast en av hundra får möjlighet till högre utbildning. Om vi ​​vänder ryggen åt dessa barn, kan konsekvenserna bli katastrofala. Många barn riskerar att rekryteras som barnsoldater, utsättas för sexuellt våld, sluta som barnarbetare eller barnbrudar. Om vi tittar åt ett annat håll, berövar vi barnen hoppet om en bättre framtid.  

# 7: Flickor gifts bort i ung ålder

När familjer drivs på flykt och tvingas leva ett liv i fattigdom och nöd, ökar risken för att flickor gifts bort vid mycket ung ålder. Idag ser vi att antalet barnbrudar i många försummade kriser ökar dramatiskt, såsom bland syriska flyktingar i Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet. En undersökning från Libanon 2016 visade att fyra av tio syriska flyktingflickor mellan 20 och 24 år hade gift sig före 18 års ålder.

Föräldrarna hoppas att både familjen och döttrarna kommer att vara ekonomiskt tryggade om döttrarna gifts bort. Döttrarna får också ökat skydd genom giftermål. I en kaotisk flyktingsituation, där få eller inga humanitära hjälporganisationer finns närvarande, är unga flickor särskilt utsatta för övergrepp.

Läs mer: Flickor på flykt: 13-åringar tvingas gifta sig

# 8: Tusentals barn traumatiseras

När kriserna blir långvariga, ökar också risken för att barn traumatiseras och får psykiska problem. Israels elva år långa blockad av Gaza drabbar i hög grad barnen. Mer än hälften av barnen på Gazaremsan lider av psykiska trauman på grund av krig, ockupation och blockad. En studie utförd av NRC visar att åtta av tio barn kämpar i skolan på grund av stress, som är relaterad till den långvariga och försummade konflikten.

I Afghanistan rapporteras att barn som har upplevt extremt våld, inklusive mord och övergrepp på familjemedlemmar, får minnesförlust, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och aggressivt beteende. Endast två av tio har tillgång till psykiska hälsotjänster.  

# 9: Tusentals dör av undernäring och sjukdomar 

När hjälpen uteblir, drabbas miljontals barn av undernäring. Tusentals barn dör av epidemier och sjukdomar som de lätt hade kunnat få behandling för, om de hade haft tillgång till medicin och vård. I krissituationer är det alltid små barn som först blir undernärda och i överfyllda flyktingläger är de också väldigt utsatta för sjukdomar som sprider sig snabbt, när det saknas hälsopersonal. 

I Jemen har den offentliga hälsovården kollapsat och få har råd med privat hälso- och sjukvård. Tusentals har dött av sjukdomar som lätt kan behandlas.    

# 10: Övergrepp på minoriteter och ursprungsbefolkningar

Minoriteter och ursprungsbefolkningar är en utsatt grupp i försummadeflyktingsituationer, och de utgör en oproportionerligt stor andel av internt fördrivna i en rad länder. Ständig diskriminering och en kapplöpning om naturresurser i deras områden är ofta anledningar till att våldsamma konflikter uppstår där de bor. Vi ser exempel på det här i såväl Colombia och Indien, som Myanmar och Filippinerna. 

När minoriteter och ursprungsbefolkningar redan är försummade av samhället i stort, blir det inte bättre i en konfliktsituation, snarare tvärtom. Dessutom lever de ofta i konfliktfyllda och avlägsna områden, där det kan vara svårt för både hjälparbetare och journalister att få tillgång.  

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?