Läs bildtexten Fatima Abba, 25 år, var tvungen att fly till fots i kulregn med sina två döttrar på 4 och 7 år från staden Bama, i nordöstra Nigeria. Under flykten överlevde de på sådant som de hittade att äta. Matransonerna i lägret Dalori i Maiduguri, som drivs av den nigerianska regeringen, är små och Fatima och hennes döttrar går fortfarande hungriga. Foto: Beate Simarud / NRC.

Boko Haram, våld och en explosiv konflikt

Text: Seniorrådgivare Richard Skretteberg|Publicerat 18. feb 2019
Våldet har återigen exploderat i flera områden i nordöstra Nigeria. Över 80 000 personer har drivits på flykt bara sedan november. Konflikten är inne på sitt tionde år. Den ödelägger byar och miljontals människor förlorar sin försörjning.

Stormakt med utmaningar

Nigeria, Afrikas största ekonomi och folkrikaste land med 200 miljoner invånare, är till storleken som den amerikanska delstaten Texas. Landet är ett språkligt, kulturellt, etniskt och religiöst lapptäcke, vilket skapar både mångfald och utmaningar. Det finns stora klasskillnader och över hälften av befolkningen lever i fattigdom, under 1,25 amerikanska dollar eller drygt elva kronor om dagen. Samtidigt har landet rika oljefyndigheter och ett näringsliv som erbjuder många möjligheter. Men korruption och svaga statliga institutioner utgör stora utmaningar.

Områdena i norr och nordost är de fattigaste i landet. Här är de sociala rättigheterna svaga, och det råder en skriande brist på skolgång och hälsovård. Befolkningen ökar snabbt, men livslängden är bara 53 år. 50 procent är muslimer, 40 procent är kristna och 10 procent tillhör lokala religioner.

Läs bildtexten 7,7 miljoner människor behöver livräddande hjälp i Nigeria. Här är en nödhjälpskonvoj som väntar på väpnad eskort i Dikwa, i nordöstra Nigeria. Foto: Beate Simarud / NRC.

  

Konflikt i nordöst

Konflikten mellan den nigerianska regeringen och den väpnade gruppen Boko Haram har drivit över 2 miljoner nigerianer på flykt i hemlandet. Hundratusentals har sökt skydd i grannländerna. Den civila befolkningen utsätts för grova övergrepp i form av masskidnappningar av barn, mord och sexuella övergrepp, och det är landets fattigaste områden i nordöst, speciellt Borno, som är värst drabbade. Förstörda grödor och bönder på flykt har skapat stor matbrist. Osäkra och stängda vägar hindrar transport av både människor och varor. Dessutom dör ett stort antal människor varje år vid regelbundna utbrott av kolera, när regnperioden sätter in.

  

Läs bildtexten Fatima Abba, 25 år, förlorade många familjemedlemmar, inklusive hennes man, under en attack på staden Bama. Foto: Beate Simarud / NRC.

  

När och varför började konflikten?

Det var i Maiduguri, huvudstaden i den nordöstra Borno-provinsen, som Boko Haram grundades 2002 genom att spela på ett allmänt missnöje lokalt mot centralregeringen. Deras huvudsyfte var att starta muslimska skolor och hindra familjer att skicka barnen till utbildning som drevs av myndigheterna. De menade att Nigeria styrdes av icke-troende, och de förbjöd muslimer från att delta i alla politiska eller sociala aktiviteter som var associerade med västliga samhällen. När Boko Haram startade sitt väpnade uppror 2009, spred sig våldet snabbt till nya områden. Under 2014 kontrollerade gruppen ett område lika stort som Belgien. Under de senaste åren har gruppen splittrats och de har tappat kontrollen på flera håll.

  

Läs bildtexten Från helikoptern mellan Maiduguri och Dikwa ser vi nedbrända byar. I området finns tusentals människor på flykt utan tillgång till hjälp. Foto: Beate Simarud / NRC.

  

Var flyr människor?

Många flyr in till Bornos provinshuvudstad Maiduguri och andra större städer där myndigheterna är närvarande och bidrar till en viss grad av säkerhet. Men tillströmningen leder till ett stort tryck på redan knappa resurser. De flesta från landsbygden har haft jordbruk som levebröd och har problem att försörja sig i tätbefolkade områden. Runt flera städer fortsätter striderna och befolkningen är i praktiken utan skydd. Det uppskattas att 820 000 människor är utom räckhåll för hjälporganisationerna och de får ingen form av katastrofhjälp.

  

Läs bildtexten Folk från landsbygden har flytt in till staden Dikwa i nordöstra Nigeria. Äntligen upplever de en normalisering av vardagen. Foto: Beate Simarud / NRC.

  

Konflikten sprider sig

Konflikten i nordöstra Nigeria har spridit sig till länderna runt Tchadsjön - Niger, Tchad och Kamerun. Det här är några av världens fattigaste länder, och förutom konflikten står befolkningen inför ett antal utmaningar såsom extrem fattigdom, klimatförändringar, kronisk matbrist, bildandet av nya väpnade grupper och organiserad brottslighet.

   

Läs bildtexten Tvärs över floden i Damasak, i nordöstra Nigeria, ligger Niger. Som granne har detta land också dragits in i konflikten med Boko Haram. Foto: Beate Simarud / NRC.

  

Boskapsnomader på flykt från de norra delarna av Nigeria har också förstärkt konflikten i det så kallade "mittbältet" i Nigeria, där skogsområden i söder möter savannen i norr. Här har det förekommit våldsamma konflikter mellan nomader, huvudsakligen muslimer, och bofasta bönder, mestadels kristna, i många år. Men det är striden om resurser, inte religion, som är kärnan i konflikten.

  

Boko Haram
  • Grundades 2002 i Maiduguri, huvudstaden i delstaten Borno, i nordöstra Nigeria.
  • Mellan 2002 och 2009 var Boko Haram en proteströrelse mot korruption och underutveckling. Boko Haram översätts ofta som "västerländsk utbildning är synd".
  • När Boko Harams ledare arresterades och dog i fångenskap 2009, började ett våldsamt uppror.
  • Gruppen fick stor internationell uppmärksamhet när de förde bort över 250 unga flickor från en skola i Chibok, i delstaten Borno, i april 2014.
  • Konflikten mellan Boko Haram och de nigerianska myndigheterna har också drabbat gränsområdena till grannländerna Niger, Tchad och Kamerun. Dessa länder samarbetar nu för att bekämpa Boko Haram. Omkring två miljoner människor har drivits på flykt på grund av konflikten, och det är en stor humanitär kris i områdena kring Tchadsjön.
  • Boko Haram kämpar för att skapa ett shariastyrt kalifat. De senaste åren har de försvagats något efter militära bakslag och intern splittring.
  • En av de snabbast växande fraktionerna är ISWAP (IS West Africa Province). De olika grupperna har olika strategier och skapar mindre förutsägbarhet i regionen.
  • Den senaste tiden har våldet i nordöstra Nigeria ökat igen.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?