Läs bildtexten I östra Ghouta i Syrien ligger många kvarter i ruiner och tiotusentals syrier har drivits på flykt utan något hem att återvända till. Men hundratals har också återvänt till vad som är kvar av deras hem. Foto: Karl Schembri / NRC.

8 fakta efter 8 år med konflikter i Syrien

Text: Pernille Røe|Publicerat 27. mar 2019
Konflikten i Syrien har pågått i åtta år, med brutala konsekvenser som följd. Här är åtta av dem:

#1: 11,7 miljoner människor behöver hjälp

Syrierna behöver bland annat mat, vatten, tak över huvudet, hälsovård och utbildning. 7,8 miljoner, cirka två tredjedelar av de människor som behöver humanitär hjälp, bor i områden som kontrolleras av myndigheterna. I dessa områden har flera givarländer varit ovilliga att öka finansieringen. Syriens myndigheter har också infört restriktioner för humanitära organisationer, som har gjort det svårare att nå människor i nöd.

  

#2: 6,2 miljoner syrier är på flykt i sitt eget land

De har fått fly från sina hem och lever på flykt i sitt eget land. Många har tvingats på flykt flera gånger.

  

  

#3: 50 procent bor på platser där de kan skadas av sprängämnen

Det kan vara landminor eller andra odetonerade sprängämnen. Det här utgör en stor säkerhetsrisk. Det beräknas att cirka 10 miljoner människor bor i sådana områden.

  

  

#4: 2,1 miljoner barn i skolåldern går inte i skolan

Vissa barn har förlorat uppåt sex års skolgång. Anledningen är ofta att de har tvingats på flykt. Före konflikten gick omkring 97 procent av alla syriska barn i grundskolan och 67 procent gick vidare till gymnasiet.

Syrienkrisen har haft en mycket negativ inverkan på kvaliteten och möjligheterna till utbildning. Krisen har lämnat en generation av barn och ungdomar oskyddade, ensamma och ofta utan möjlighet att gå i skolan, en rättighet som ingår i barnkonventionen.

  

  

#5: En av fyra skolor har skadats eller förstörts

När en av fyra skolor har skadats, förstörts, är under attack eller använts som ett tillfälligt skydd, är skolor inte längre en trygg plats där barn kan utvecklas och drömma om framtiden. Förutom skolbarnen, så påverkar detta också lärare. 180 000 lärare har inte längre en skola att arbeta i.

  

  

#6: 5,7 miljoner syrier lever som flyktingar i grannländerna

Grannländerna Turkiet, Libanon, Irak och Egypten har visat en enorm generositet, och totalt har de tagit emot 5,7 miljoner syriska flyktingar. Givarländer måste fortsätta att stödja dessa länder, så att flyktingarna kan fortsätta ha en trygg och värdig plats att bo på, där deras mest grundläggande behov såsom mat, vatten, tak över huvudet, hälsovård och utbildning tillgodoses.

  

  

#7: 70 procent av flyktingarna lever under fattigdomsgränsen

Många av dessa har också skulder. Som ett resultat av detta har många barn tvingats hoppa av skolan, så att de kan arbeta för att försörja familjen. Bland syriska flyktingar i Libanon är en av tre pojkar i åldern 15-17 år barnarbetare.

  

 

#8: Den regionala flyktingresponsen var endast halvvägs finansierad förra året

Endast 52 procent av de pengar som behövdes för att hantera flyktingkrisen i regionen samlades in förra året. Dessutom var den humanitära responsen inom Syrien enormt underfinansierad.

I år behövs cirka 5,5 miljarder dollar för den regionala responsen och 3,3 miljarder dollar för responsen inom Syrien.

Utan mer pengar kommer räddandet av liv och arbetet att påverkas mycket. NRC ber om en upptrappning av den humanitära hjälpen i myndighetskontrollerade områden, och fortsatt stöd till områden som kontrolleras av icke-statliga grupperingar, samt till flyktingar i grannländerna.

   

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?