Läs bildtexten Grafik: Øystein Os Simonsen

430 000 på flykt från konflikter i Kamerun

Publicerat 08. jan 2019
Över 430 000 människor har drivits på flykt på grund av konflikter i Kameruns engelsktalande provinser. Många gömmer sig i skogen utan någon hjälp, varnar NRC.

– Vi är allvarligt oroade över det ökande antalet människor som drivs på flykt. Parterna i konflikten måste se till att civila skyddas och får trygg tillgång till livräddande hjälp säger David Manan, NRC:s landsdirektör i Kamerun.

Antalet internt fördrivna i Kameruns huvudsakligen engelsktalande provinser Southwest och Northwest, samt i grannprovinserna Littoral och West, är nu uppe i 437 000 personer, enligt FN:s beräkningar.

NRC hjälper människor som flyr på grund av krisen. Men många får inte hjälp, eftersom det är för farligt för hjälporganisationer att arbeta i vissa områden och också brist på pengar till nödhjälpsarbetet. Människor saknar skyddande tak över huvudet och sanitära faciliteter, rent vatten, mat och medicinsk hjälp.

– De behov vi ser i provinserna Southwest och Northwest är enorma. På grund av bristande stöd till nödhjälpsarbetet finns för få hjälporganisationer närvarande på plats. Vi ber därför givarländer att prioritera den här krisen, så att fler organisationer kan hjälpa till att lindra lidandet som ständigt ökar, säger Manan.

  

   

– Flera av de personer vi har hjälpt berättar för oss att de delar hjälpen eller ger den till släktingar som inte har fått hjälp och desperat behöver det. Många gömmer sig i skogen utan något stöd medan de fruktar för sina liv, berättar Manan.

– Det här är första gången jag har fått hjälp sedan jag flydde, säger Annoh, som har fått nödvändiga hushållsartiklar och material för att bygga ett skyddande tak över huvudet.

– Jag vill dela det jag har fått med min man som gömmer sig i skogen. Han har ingenting annat än kläderna han flydde i, tillägger hon.

NRC delar ut hushållsartiklar, skyddande tak över huvudet och hygienartiklar i provinserna Northwest och Southwest med stöd från Norge, Sverige och EU.

  

Om NRC:

NRC är en humanitär organisation som arbetar i över 30 länder i världen. Vi har arbetat i Kamerun sedan 2017. För intervjuer och mer information, kontakta gärna NRC:s mediateam +4790562329, info@nrc.no

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?