Somali families that fled conflict and drought live in crowded, and unhealthy conditions in a shelter camp in Kismayo in southern Somalia. With shelters made only of plastic, cloth and sticks, families here are vulnerable to flooding and insecurity. More aid is needed for decent shelter. Photo: Jepsen/NRC
Somaliska familjer som har flytt från konflikter och torka lever i överfyllda och hälsoskadliga förhållanden i ett tältläger i Kismayo, söder om Somalia. Foto: Jepsen / NRC.

320 000 somalier drivna på flykt

Publicerat 01. apr 2019
Antalet somalier som drevs på flykt inom landet ökade med 50 procent förra året, jämfört med 2017.

– Den kraftiga ökningen av antalet internflyktingar i Somalia är oroväckande. Konflikterna i delar av landet har förvärrats och gjort tusentals människor hemlösa. Om denna oroande trend inte vänds, kan det leda till katastrof, varnar Evelyn Aero, regional rådgivare i NRC.

Mer än 320 000 människor flydde inom Somalia till följd av konflikter och osäkerhet förra året, enligt ett nätverk som övervakar flyktingsituationen. Antalet har ökat med 50 procent sedan 2017, då 202 000 nya internflyktingar registrerades. Områden i Nedre Shabelle-regionen är hårdast drabbade.

– De här familjerna söker tillflykt i överfyllda flyktingläger i Somalia, där de bor i slitna tält. Där är de väldigt utsatta för malaria, brottslighet och könsbaserat våld. Små barn drabbas av undernäring och sjukdomar. De behöver omedelbar hjälp att överleva, säger Aero.

Totalt 2,6 miljoner somalier är fördrivna inom Somalia just nu. Förutom konflikter och osäkerhet är torka, översvämningar och tvångsvräkningar andra orsaker till att människor måste fly.

Konflikten i Somalia fortsätter att leda till civila skador, men även förstörelse på hus och byggnader. NRC ber alla parter i konflikten att respektera internationella lagar och att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda utsatta civila och minska massflykten.

FN har krävt 1,08 miljarder dollar i nödhjälp till Somalia i år, men hittills har man endast fått in 67 miljoner dollar. NRC ber givarländer att öka stödet, så att människor som drabbas av konflikterna i landet kan få den hjälp som behövs.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?