Läs bildtexten Foto: NTB Scanpix.

Flickor på flykt: 13-åringar tvingas gifta sig

Text: Racha El Daoi och Roald Høvring. Design: Tove Skjeflo | NRC.|Publicerat 19. okt 2018
De här brudklänningarna finns i flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Syriska flyktingflickor ända ned till 13-års ålder gifts bort. Föräldrarna vill flickornas bästa, men resultatet blir ofta motsatsen. Barnäktenskap är ett globalt fenomen, men när familjer drivs på flykt tvingas många unga flickor att gifta sig i ung ålder. När du har läst klart den här artikeln har ytterligare 230 flickor under 18 gift sig.

Svenska tjejer väntar i genomsnitt med att gifta sig tills de är cirka 33 år. De vill leva ut sin ungdomstid, de vill ha en utbildning först och de vill själv välja vem de ska gifta sig med. Så är det inte för alla flickor.

Många länder som härjats av krig och våldsamma konflikter har traditionen att flickor gifter sig unga, men när familjer drivs på flykt ökar risken att flera gifts bort vid mycket ung ålder. Idag ser vi att antalet barnbrudar ökar dramatiskt bland syriska flyktingar.

NRC arbetar för att förhindra detta, och allt fler föräldrar inser att det är fel att gifta bort döttrarna i ung ålder.  

I efterhand förstår jag att tidigt äktenskap är fel och att jag har utsatt min dotter för utnyttjande. Det är en dyrköpt lärdom, och jag kommer inte att tillåta att någon av mina andra döttrar gifter sig innan de är i 20-årsåldern.”
Hiba. Gifte bort dottern Dima, då hon var 13 år.

Barnäktenskap var vanligt även innan kriget i Syrien. 2011 var 13 procent av brudarna under 18 år. Men kriget, som har drivit hälften av befolkningen på flykt, har lett till att barnäktenskap ökat dramatiskt.

Det finns flera orsaker till detta. För det första tror föräldrarna att både familjen och döttrarna kommer att få en bättre ekonomisk och materiell situation. För det andra tror föräldrar att döttrarna kommer att få ökat skydd om de är gifta. Risken för sexuellt utnyttjande minskar och de är mindre utsatta för att kidnappas eller tvingas gifta sig med medlemmar i väpnade grupper.

Det här bör du känna till om situationen för syriska flickor på flykt:

#1 Ett ökande antal syriska flickor på flykt gifts bort i ung ålder

Barnäktenskap är ett växande problem för syriska flyktingflickor i Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet. I Jordanien var 12 procent av de syriska flyktingflickorna under 18 år då de gifte sig år 2011.

2015, fyra år senare, var fler än 4 av 10 under 18 år.

I Libanon är bilden densamma. En undersökning 2016 visade att 4 av 10 syriska flyktingflickor mellan 20 och 24 år hade gift sig innan de fyllde 18 år. Flickor på flykt inne i Syrien utsätts också i ökande grad för samma press, utan att det finns säkra siffror på detta. Men trenden är densamma.

 

#2 Barnäktenskap var vanligt i Syrien även innan kriget

Barnäktenskap var vanligt även innan kriget i Syrien. Under 2011 var 13 procent av brudarna under 18 år. Men kriget, som har drivit hälften av befolkningen på flykt, har lett till att barnäktenskap blivit allt mer vanligt.

 

#3 Barnäktenskap är ett desperat försök att tackla extrema förhållanden

Det är flera anledningar till att antalet barnäktenskap bland syriska flickor ökar. För det första menar föräldrarna att både familjen och döttrarna får en bättre ekonomisk och materiell situation. Syriska flickor som gifter sig med jordanska män får större möjlighet att bli försörjda och komma ut ur flyktinglägren.

För det andra tror föräldrarna att döttrarna får ökat skydd, eftersom de är gifta. Risken att bli sexuellt utnyttjad minskar och de är mindre utsatta för att bli kidnappade eller bli tvingade till att gifta sig med medlemmar av väpnade grupper.

För det tredje kan äktenskap vara ett sätt att ”återupprätta familjens ära” i de situationer där döttrarna har blivit våldtagna eller beskylls för att ha ett sexuellt förhållande.

 

#4 Barnäktenskap kan få katastrofala följder

Syriska barnbrudar riskerar detsamma som barnbrudar över hela världen – komplikationer under graviditet och födsel, våld i hemmet, förlorad skolgång och ingen möjlighet till avlönat arbete.

Flickorna riskerar också att bli isolerade och förlorar möjligheten till kontakt med jämnåriga.

Dessutom blir många äktenskap kortvariga och oregistrerade, något som minskar flickornas möjlighet att skydda sig själva och sina barn. Frånskilda flickor och kvinnor upplever även att de blir stigmatiserade, något som kan leda till psykiska problem.

 

#5 Många flickor på flykt nekas skolgång och riskerar därmed att bli bortgifta i ung ålder

Kriget i Syrien har lett till att omkring två miljoner barn och ungdomar förlorar möjligheten att gå i skolan. Dessutom riskerar 1,3 miljoner att förlora sin nuvarande skolgång.

Det här drabbar speciellt flickor och ökar risken för att de gifts bort i ung ålder.

Utbildning är den bästa försäkring de här flickorna har, för att undgå detta. Flickor som får gå i skolan tillägnar sig kunskaper och färdigheter, så att de själva kan välja när de vill gifta sig.

 

#6 Barnäktenskap och tvångsgifte används som vapen i krig

Chockerande rapporter avslöjar att väpnade grupper i Syrien och i grannlandet Irak använder barn- och tvångsäktenskap, utöver våldtäkt, som ett vapen i kriget för att skapa panik, förnedring och för att driva människor från sina hem.

Våldtäkt och sexuellt utnyttjande har ökat som en följd av kriget, och många familjer ser barnäktenskap som ett sätt att skydda flickorna.

Resultatet blir att våldet fortsätter, men innanför hemmets fyra väggar.

 

#7 Arbetet mot barnäktenskap tas inte på tillräckligt allvar

En rad hjälporganisationer har tagit upp problemet med barnäktenskap i Syrien och i de grannländer som har tagit emot de flesta syriska flyktingarna. Men det finns ett behov av en betydligt mer omfattande och samlad insats.

Barnäktenskap kan inte ses isolerat, utan hänger samman med olika faktorer knutna till hälsa, utbildning, beskydd av barn och sexuellt våld. Vi måste komma ihåg att barnäktenskap även förekom i Syrien innan kriget. Därför bör vi inte begränsa arbetet mot barnäktenskap till kriser. Arbetet med att förhindra barnäktenskap är något som vi måste driva, oavsett om ett land är i kris eller krig. Vi måste också se det som ett globalt problem och inte glömma bort flickorna som berövas sin barndom och ungdomstid i länder som Jemen, Somalia och Afghanistan.

Läs bildtexten STIGMATISERAD: - Det är en stor belastning att vara frånskild, ensamstående mamma. Men alternativet var värre. Då hade jag varit tvungen att leva i ett olyckligt äktenskap, förklarar Dima. Foto: Racha El Daoi /NRC.

   

Syriska Dima (17 år) blev bortgift som

13-åring

 

Libanon / Bekaa-dalen: När 17-åriga Dima var 13 år blev hon bortgift till en pojke på 17 år. Föräldrarna önskade det bästa för dottern. Nu inser de att beslutet var fel och arbetar för att förhindra barnäktenskap bland syriska flyktingar.

 

Kriget i Syrien har drivit hälften av befolkningen på flykt. Över fem miljoner har flytt till grannländerna, där de lever ett liv i fattigdom och utan hopp för framtiden. Detta har lett till att fler syriska flickor gifts bort innan de fyller18 år.

I Libanon, där det inte finns någon lagstadgad lägre åldersgräns för äktenskap, är 22 procent av de syriska flyktingflickorna i åldern 15-19 år redan gifta, enligt rapporten 2018 Vulnerability Assessment for Syrian Refugees (VASyR).

De minderåriga flickor som tvingas att gifta sig fråntas grundläggande mänskliga rättigheter, och föräldrarnas beslut har enormt stor inverkan på deras framtida liv.

Dima och hennes familj bor i ett informellt flyktingläger i Bekaa-dalen. För att skydda familjen använder vi inte familjemedlemmarnas riktiga namn. 

     

   

Hon var 13 och han var 17 år

Familjens hem består av träplankor och plastduk, medan golvet är av betong. Taket läcker och golvet översvämmas när det regnar. Utanför är det lera överallt. Detta är Dimas vardag, men också vardagen för cirka 88 000 av de 1,5 miljoner syriska flyktingar som bor i Libanon. Penningbrist och eländiga bostadsförhållanden gör att många föräldrar väljer att gifta bort döttrarna i mycket ung ålder. I praktiken betyder det en mun mindre att mätta. Alla vill döttrarnas bästa, och många tror att tidigt äktenskap kommer att förbättra döttrarnas situation och säkerställa en tryggare och bättre framtid.

Dimas mamma, Hiba, var den enda med inkomst i en familj på tio. Till sist såg hon ingen annan utväg än att gifta bort den äldsta dottern. Dima var bara 13 år när hon gifte sig med en pojke på 17. Mamman trodde också att äktenskapet skulle ge dottern ett bättre liv och en ljusare framtid. Men det visade sig att Dimas man behandlade henne illa och efter ett år skilde hon sig och flyttade hem till föräldrarna.

Bortgift igen vid 17 års ålder

För att undvika den negativa stämpel man får som skild kvinna, gifte sig Dima på nytt med en tio år äldre man. Hon var nu 17 år och hoppades att det skulle gå bättre den här gången, men så blev det inte. Hennes nya make visade ingen respekt och brydde sig inte om henne alls. När Dima blev gravid lämnade mannen henne för en annan kvinna och ville inte stödja henne och barnet ekonomiskt. Om igen var Dima tvungen att flytta tillbaka till föräldrarna. När Hiba insåg Dimas problem och den svåra situation som hon hade försatt dottern i, började hon på en kurs under ledning av en lokal hjälporganisation. Här fick hon lära sig mer om problemet och vad hon kunde göra för att bekämpa könsbaserat våld och förhindra att andra unga flickor hamnar i samma situation.

”Jag borde aldrig ha gift bort Dima i så ung ålder. Efter att ha deltagit i en kurs om kvinnoförtryck och våld mot kvinnor, förstod jag att tidigt äktenskap är en form av utnyttjande av barn.”
Hiba. Gifte bort dottern Dima, då hon var 13 år.

Ensamstående mamma utan rättigheter

Idag har Dima en tre månader gammal son, Imad. Barnet har ingen kontakt med och känner inte pappan. Barnets far har inte uttryckt något intresse av att ta ansvar för sonen. Han håller också inne med de officiella handlingar som behövs för att Dima ska få skilsmässa. Dima kan därför inte få födelsebevis och registrera sonen i offentliga register. Det innebär att sonen riskerar att bli statslös.

”Jag får ont i hjärtat när jag tänker på Imad. Han är oskyldig och ska inte behandlas så av sin far, som egentligen borde ha gjort allt för att ta hand om honom.”
Dima. Bortgift både som 13-åring och 17-åring.

NRC bistår nu familjen med information, rådgivning och juridisk hjälp för att få fram nödvändiga dokument och förhindra att sonen blir statslös. Men så länge barnets pappa vägrar att samarbeta blir det svårt.

– Det är en stor belastning att vara skild, ensamstående mamma. Men alternativet var värre. Då hade jag varit tvungen att leva i ett olyckligt äktenskap, förklarar Dima.

   

Läs bildtexten Hiba och Jawaheri (i mitten) tillsammans med två andra kvinnor från flyktinglägret. "Vi talar om konsekvenserna och farorna med tidiga äktenskap", säger Jawaheri, representant för kvinnorna i flyktinglägret och samarbetspartner till NRC. Foto: Racha El Daoi/NRC.

   

Arbetar för att förhindra tidiga

barnäktenskap   

”Vi ser nu att även männen börjar vakna. De har fått upp ögonen och ser att många av de unga flickorna som gifts bort blir utnyttjade och att flera par skiljer sig.”
Jawaheri. Representant för lokalsamhället.

Dimas mamma och flera av de andra kvinnorna i flyktinglägret har fått upp ögonen för vad deras döttrar riskerar med att gifta sig i ung ålder, och de arbetar nu för att öka medvetenheten om problemet och förhindra barnäktenskap och för tidiga giftermål.

– Vi pratar om konsekvenserna och farorna med tidiga äktenskap", säger Jawaheri, som representerar lokalsamhället, och samarbetar med NRC för att belysa problemet.

Hon berättar att de nu ser att även männen börjar vakna. De har fått upp ögonen och ser att många av de unga flickorna gifts bort utnyttjas och att flera par skiljer sig.

– Männen stöder oss allt mer när de har sett att flickor har blivit utnyttjade och att fler äktenskap slutar med brott", förklarar Jawaheri, som tidigare trodde att både de unga flickorna, pojkarna samt familjen som sådan skulle få en bättre ekonomisk situation vid tidigt äktenskap.

– Nu vet vi bättre. En ung flicka eller pojke är inte utrustad eller redo att bilda familj. Tidiga äktenskap påverkar parets liv negativt, eftersom det ökar risken för våld i hemmet och innebär en ökad risk för unga flickor som blir gravida, avslutar Hiba.

 

Här är en lista på några länder, där flickor på flykt tvingas gifta sig:

Jemen:

Här har barnäktenskap ökat dramatiskt. Över 65 procent av flickorna gifts bort innan de är 18 år, jämfört med 50 procent före kriget.

Långvarigt krig, omfattande och växande fattigdom samt stränga religiösa och sociala traditioner har lett till att barnäktenskap har blivit allt vanligare. Jemen är ett av få länder i världen som inte har en lagstadgad nedre åldersgräns för äktenskap. Under 2009 blev ett lagförslag om en nedre åldersgräns på 17 år för äktenskap nedröstat.

 

Syrien:

Barnäktenskap var vanligt i Syrien även innan kriget. Under 2011 var 13 procent av brudarna under 18 år. Men kriget, som har drivit hälften av befolkningen på flykt, har lett till att barnäktenskap har blivit allt vanligare. Terroristgrupper har kidnappat och fört bort flickor och kvinnor som har blivit våldtagna, utnyttjade som sexslavar och sålts som ”hustrur”. Fattigdom och ett liv på flykt leder också till att barnäktenskap har blivit mer vanligt.

 

Libanon:

Officiella, men ofullständiga siffror säger att sex procent av alla äktenskap är mellan barn, eller där en av makarna är under 18 år. Antalet barnäktenskap är långt högre för syriska flyktingar i landet. Idag är 5 av 10 flyktingflickor mellan 15 och 19 år redan gifta. Fattigdom och ett liv på flykt har lett till att barnäktenskap har blivit allt vanligare bland syriska flyktingar i landet.

 

Jordanien:

Fattigdom och ett liv på flykt har lett till att barnäktenskap har blivit allt vanligare bland syriska flyktingar i Jordanien. I Jordanien var 12 procent av de syriska flyktingflickorna under 18 år då de gifte sig år 2011. Siffror från de jordanska myndigheterna visar att det under 2015, fyra år senare, var fler än 4 av 10 under 18 år. Sammanlagt var det drygt 1 av 10 jordanska flickor under 18 år som gifte sig 2015. Enligt jordansk lag måste man ha fyllt 18 år för att få gifta sig, men en shariadomare kan under särskilda omständigheter godkänna äktenskap för personer ner till 15 års ålder.

 

Turkiet:

I Turkiet gifter sig 15 procent av alla flickor innan de är 18 år. Bland syriska flyktingar är det ännu vanligare att flickor gifter sig tidigt. En rapport från FN:s flyktingorgan (UNHCR) 2014 visade att genomsnittlig giftasålder för syriska flyktingflickor var mellan 13 och 20 år. Många flyktingfamiljer berättade att de inte hade gift bort sina flickor så tidigt om de hade haft bättre ekonomi.

 

Irak:

En av fem flickor gifter sig innan de är 18 år. Fattigdom, konflikter samt stränga religiösa och sociala traditioner har lett till att barnäktenskap blivit allt vanligare. Under 1997 gifte sig 15 procent av flickorna innan de fyllde 18 år. 2012 hade siffran stigit till 20 procent, och fem procent av flickorna var 15 år eller yngre. Enligt landets lagar måste både pojkar och flickor vara 18 år innan de gifter sig, men lagen tillåter äktenskap ända ned till 15 års ålder om föräldrarna samtycker till detta.

 

Afghanistan:

Antalet internt fördrivna har ökat dramatiskt de senaste två åren. Fattigdom och brist på skolgång leder till att många flickor riskerar att giftas bort medan de fortfarande är barn.

 

Nigeria:

Terrorgruppen Boko Haram har blivit ökända för att kidnappa flickor från skolan. Då 270 skolflickor kidnappades 2014, fick det stor internationell uppmärksamhet. I Borno-regionen, där Boko Haram står starkast, gifter sig 37 procent av flickorna innan de är 15 år. Genomsnittsåldern för förstagångsgifte är 14 år.

 

Tchad:

Flickor på flykt utsätts för sexuellt våld. Det rapporteras att speciellt flyktingflickor från Sudan och Centralafrikanska republiken blir tvingade att gifta sig.

 

Somalia:

Nästan häften av alla flickor gifter sig innan de är 18 år. Enligt somalisk lag kan inte flickor gifta sig innan de är 18 år, men med föräldrarnas samtycke tillåter lagen att de kan gifta sig när de har fyllt 16 år. Ett svagt rättsväsen, traditioner och en befolkning som plågats av krig och torka bidrar till att sänka giftasåldern. I krigshärjade Somalia har flickor kidnappats från skolan och blivit tvungna att gifta sig med medlemmar av väpnade grupper. Föräldrar som vägrar blir hotade till livet eller dödade.

   

Om barnäktenskap

 

”Barnäktenskap är ett allvarligt brott mot flickors mänskliga rättigheter.”

Det har slagits fast i ett antal internationella konventioner och avtal. Bland annat internationella deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

Vad är barnäktenskap?

Barnäktenskap är ett formellt äktenskap, där en eller båda parter är under 18 år.

Är barnäktenskap lagligt?

Barnäktenskap är ett allvarligt brott mot barns rättigheter. De berövas rätten till hälsa, utbildning och jämställdhet.

Vilka är konsekvenserna av barnäktenskap?

Forskning runt om i världen visar att barnäktenskap inte ökar beskyddet för flickor, och att de har stora negativa konsekvenser. För det första finns det en stor risk att barnbrudar, som i de flesta fall kommer från fattiga familjer, kommer att tillbringa livet i fattigdom. För det andra har flickor som gifter sig innan de fyller 15 år fem gånger så stor risk att dö i barnsäng än andra födande. För det tredje är flickor som gifter sig före 18 års ålder mer utsatta för våld i hemmet, än sina medsystrar som väntar med att gifta sig.

”Jag ville inte gifta mig. Jag ville studera och utbilda mig till läkare. Men mina föräldrar tvingade mig. Min pappa var rädd att jag skulle utnyttjas sexuellt… Nu är jag gravid. Barnet jag har i magen är svagt, eftersom jag är så ung och min kropp inte är färdigutvecklad ännu.”
Det här berättar en 13-årig syrisk flyktingflicka i Jordanien, som blev tvingad att gifta sig med en tio år äldre man.