Läs bildtexten I flyktinglägret Mtendeli i Tanzania bygger NRC latriner för både familjer och skolan. Vi delar också ut grundläggande hygienartiklar såsom tvål. Foto: Ingrid Prestetun / NRC.

Fler har tillgång till mobil än toalett

Text: Eline Anker|Publicerat 28. dec 2018
Visste du att fler människor i världen har mobil än tillgång till en toalett? Den 19 november uppmärksammade vi världens toalettdag. Därför har vi också tydliggjort fem anledningar till varför du borde bry dig om just toaletter.

Nästan 30 procent av världens befolkning har inte tillgång till latriner eller toaletter. Bristande tillgång berövar människor god hälsa, trygghet och värdighet.

Ett av FN:s hållbarhetsmål är att se till att alla har tillgång till sanitära tjänster och vatten innan 2030. För att nå målet måste alla ha möjlighet att gå på en trygg toalett, så att ingen behöver göra sina behov ute.

För människor på flykt är tillgång till vatten och bra sanitära tjänster ett av de mest problematiska behoven.

Det här är varför du borde bry dig om toaletter:

1. Varje år dör över 280 000 människor på grund av dåliga sanitära tjänster

Utan bra sanitära tjänster kan vatten lättare bli förorenat, och sjukdomar som kolera, dysenteri och tyfoid kan spridas snabbt. Varje dag dör i genomsnitt nästan 1 000 barn under fem år på grund av diarré. Tillgång till rent vatten, sanitet och god hygien kan minska globala sjukdomar med över 10 procent, enligt Världshälsoorganisationen.

NRC bygger bra sanitära tjänster och sörjer för rent dricksvatten till människor på flykt. Vid sjukdomsutbrott övervakar vi sjukdomar och vattenkvalitet.

   

Läs bildtexten Ahmed är en av många jemeniter som har behandlats för kolera. Foto: Nuha Mohammed / NRC.

   

2. Alla kvinnor ska vara trygga

Kvinnor och flickor är särskilt sårbara om de måste gå på toaletten ute. Många väntar tills det är mörkt innan de går, vilket gör dem ännu mer utsatta för övergrepp. Flickor behöver privata och funktionella toaletter, för att inte sluta skolan.

Vi bygger och underhåller privata och rena latriner eller toaletter, så att kvinnor och flickor, män och pojkar kan känna sig trygga.

   

Läs bildtexten Flickor i Sittwe, Myanmar, använder latriner under skoldagen. Foto: Sarla Varma / NRC.

   

3. Alla barn ska ha tillgång till rent vatten och toaletter i skolan

En av tre skolor har inte tillgång till säkert vatten och goda sanitära förhållanden. Utan ordentliga sanitära tjänster måste barn gå på toa ute på skolgården. Detta kan få flickor att sluta skolan eller inte gå i skolan när de har mens. Inga barn bör sluta skolan på grund av brist på toaletter.

Vi stöder rätten till utbildning genom att se till att skolor har säkra latriner och rent vatten tillgängligt för elever och lärare.

Se drönarbilder på de sopfyllda vattenvägarna i Basra, Irak. 

   

Läs bildtexten Tillgång till rent vatten och handtvätt har blivit en lyx för skolorna i Basra, Irak. De har bara vatten två timmar om dagen och det är inte säkert att dricka det. Foto: Tom Peyre-Costa / NRC.

   

4. Toaletter kan skapa förnybar energi

Varför inte göra guld av sand? Gör avfall till något användbart, till exempel förnybar energi. Använd kreativiteten!

I flyktinglägret Kakuma i Kenya är behovet av latriner enormt. I samarbete med UNHCR, FN:s flyktingorgan, omvandlar vi mänskligt avfall till kolbriketter. Briketterna är ett billigt alternativ till träkol och kan användas för att laga mat.

   

    

5. Tillgång till sanitära tjänster är en mänsklig rättighet

Under 2010 deklarerade FN att tillgång till rent vatten och sanitetstjänster är en mänsklig rättighet. Men trots det saknar 4,5 miljarder människor bra sanitära tjänster. Tillgång till toaletter och rent vatten är grundläggande för mänsklig värdighet.

Vi bygger toaletter, främjar god hygien och uppmanar människor att spela en aktiv roll i vårt arbete för att förbättra sanitära tjänster.

   

Läs bildtexten Det finns få latriner i bosättningen Maratatu i Demokratiska republiken Kongo. Det betyder att invånarna gör sina behov ute, vilket leder till ökad risk för att vattenburna sjukdomar sprids. NRC arbetar för att förbättra hygienen och har påbörjat ett projekt med att bygga 200 kommunala latriner. Foto: Ingebjørg Kårstad / NRC.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?