Läs bildtexten Jemens hamnar mot Röda Havet brukade hantera 70-80 % av landets import. I den här hamnen stod containrarna i höga travar men nu är det nästan tomt och lyftkranarna har förstörts i flygattacker. Foto: Suze van Meegen/NRC.

Ett år av blockad har lett till ett Jemen i fritt fall

Publicerat 20. nov 2018
Ett år efter att den saudiledda koalitionen införde en blockad av sjö-, land- och lufttransporter i Jemen, riskerar nu miljontals jemeniter svält och livsfarliga sjukdomar.

– Det senaste året har varit en ständigt pågående mardröm för jemeniterna. Parterna i konflikten har konsekvent kränkt folkrätten och använt krigstaktik som har intensifierat civilbefolkningens lidande, säger Jan Egeland, NRC:s generalsekreterare.

Den ett år långa partiella blockaden har förhindrat import av livsnödvändig mat, bränsle och mediciner. En befolkning som redan är i nöd, har inte fått tillgång till viktiga basvaror. Detta har lett till massinflation och satt igång en humanitär kris, som redan innan blockaden sågs som den värsta i världen.

Små mängder bränsle importeras via Hodeidah, Jemens viktigaste hamnstad. Importen är inte tillräcklig för att möta landets behov. Senaste tiden har striderna och luftangreppen ökat i närheten av staden Hodeidah, och hotar att göra tillgången till skydd och hjälp ännu svårare för civila.

Tolv miljoner människor riskerar att svälta, medan över en miljon möjliga kolerafall har rapporterats i Jemen. Över 22 miljoner människor är i behov av hjälp eller skydd.

– Vi uppmanar parterna i den här brutala konflikten, FN:s säkerhetsråd och medlemsstaterna att se till att det blir omedelbar vapenvila, att alla Jemens hamnar öppnar, att offentliga tjänster återupprättas och att landets ekonomi stabiliseras. Vi måste sätta stopp för den här humanitära katastrofen som människor skapat, säger Jan Egeland.

 

Fakta:

 

  • Femte och sjätte november förra året inledde den saudiledda koalitionen en blockad av Jemens flygplats, hamnar och landgränser, troligtvis för att förhindra vapenimport till landet efter att en ballistisk missil i riktning mot Riyadh stoppades av den saudiarabiska militären.

  • Flygplats och hamnar i områden som kontrolleras av den internationellt erkända regeringen i Jemen stängdes i elva dagar, medan viktiga hamnstäder längs Jemens västkust stängdes i mer än sju veckor och är idag endast delvis öppna.

  • Tolv miljoner människor riskerar svält i Jemen.

  • Över 16 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, sanitetstjänster eller god hygien och är extremt utsatta för sjukdomar.

  • Den 26 oktober värderades den internationella banken i Jemen (IBY) till 720,18 per amerikansk dollar. Detta är en minskning med mer än 280 procent sedan tiden före kriget.

  • Över 13 403 fall av kolera har rapporterats den första veckan i oktober, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det är sex gånger så många som de 2 089 fall som rapporterades i mitten av juni, vilket visar att om ekonomin och flyktsituationen förvärras kan vi stå inför ett nytt våldsamt kolerautbrott.
Tidslinje över blockaden - viktiga händelser:

19 augusti 2015

Hodeidah hamn bombas under angrepp från den saudiledda koalitionen mot staden Hodeidah. Anfallen förstör fyra kranar och flera lagerbyggnader.

9 augusti 2016

Den saudiledda koalitionen stänger Sanaas internationella flygplats för kommersiella flygavgångar. Flera miljoner jemeniter mister möjligheten att lämna landet. Omkring sju tusen personer som årligen reste utomlands för livräddande medicinsk behandling kan inte längre få det.

31 maj 2017

Den saudiledda koalitionen informerar FN att de stänger Ras Isa Marine hamnterminal, för att skydda havet från "förorening och oljeläckage".

5 november 2017

Den saudiledda koalitionen inför en fullständig blockad av Jemen, för att förhindra vapenimport till landet efter att en ballistisk missil med riktning mot Riyadh stoppades av den saudiarabiska militären den 4 november.

16 november 2017

Hamnar under kontroll av den internationellt erkända regeringen i Jemen öppnas åter, och varuleveranser och humanitära organisationer tillåts komma in i landet.

22 november 2017

Den saudiledda koalitionen meddelar att hamnar som inte är under kontroll av den internationellt erkända regeringen i Jemen kommer att öppnas, för att humanitär hjälp ska komma fram. FN-flyg till Sanaa godkänns den 25 november, så att humanitära leveranser kan fortsätta att nå Hodeidah.

20 december 2017

Den saudiledda koalitionen meddelar att Hodeida hamn fortsätter att vara öppen för humanitärt bistånd. De tillåter kommersiella fartyg som levererar bränsle och mat att anlända till hamnen under en tidsrymd på 30 dagar. På grund av förseningar kommer endast få leveranser under denna period.

19 januari 2018

Saudiarabien meddelar att de kommer att fortsätta att hålla Hodeidahs hamn öppen i ytterligare 30 dagar, så att kommersiella varor kan importeras fram till den 18 februari. Liksom vid tidigare annonsering, är det osäkert om hamnen kommer att förbli öppen efter detta datum. Inflationen fortsätter därmed i Jemen.

18 februari 2018

Det är bestämt att Jemens hamnar på Röda havskusten kommer att fortsätta att hållas öppna utan offentlig annonsering från den saudiledda koalitionen. De viktigaste hamnarna hålls öppna, men tar endast emot 18,7 procent av det nödvändiga bränslet och 40 procent av den nödvändiga matimporten till landet.

Till redaktionen:
  • NRC har talespersoner i Jemen och i Norge, tillgängliga för intervju.
  • Bilder kan laddas ned gratis här.

För mer information, kontakta:

  • NRC:s medietelefon: info@nrc.no, 905 62 329

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?