A scene from a community based school run by the Norwegian Refugee Council (NRC) in the Behsud District of Nangarhar province, just outside the provincial capital, Jalalabad. The school caters for internally displaced children, most of whom have returned from Pakistan after years as refugees. The majority are from families originally from Kunar province but due to ongoing conflict there are unable to return. Photo: Andrew Quilty / Oculi for Norwegian Refugee Council

Afghanistan: Militär användning av skolor är ett hot mot tusentals barn

Publicerat 10. dec 2018
Nyligen träffades nationella ledare i Genève, för att diskutera framsteg och utveckling i Afghanistan. Samtidigt är tusentals barn i fara och utan skolgång på grund av den pågående konflikten.

Sedan april har minst tio skolor förstörts och ockuperats av militära styrkor i Faryab-provinsen i Afghanistan. Nio av dem har ockuperats av Afghanistans nationella säkerhetsstyrka (ANSF) och en av väpnade oppositionsgrupper.

NRC stödde en av de drabbade skolorna med extra undervisning. Före ockupationen deltog 1 199 elever på de här lektionerna och undervisningen bedrevs av 16 kvinnliga lärare.

– Alla dessa barn har på ett brutalt sätt förlorat sin rätt till utbildning. Vi riskerar att förlora en hel generation om inte parterna i konflikten, särskilt den afghanska regeringen som undertecknade Trygg skola-deklarationen i Oslo 2015, ser till att skolorna inte längre används för militära ändamål. Parterna måste respektera och skydda skol-och utbildningsbyggnader, samt neutralitet och självständighet för humanitära organisationer som stöder utbildningsarbetet i Afghanistan, säger William Carter, NRC:s programansvarige i Afghanistan.

Mer än 3,7 miljoner barn i skolåldern är utan skolgång i Afghanistan. 2,2 miljoner av dem är flickor. Enligt FN har 653 barn dödats i år, medan 1 483 har skadats till följd av den pågående konflikten.

Nyligen samlades statschefer i Genève för att delta i Genèvekonferensen om Afghanistan, där politiska framsteg och utveckling i landet diskuterades.

– Många av konferensdeltagarna har målat upp en optimistisk bild, när de tar upp situationen och framstegen i Afghanistan. För våra medarbetare som arbetar på plats är den här bilden långt ifrån verkligheten. För afghanska kvinnor, män och barn fortsätter att bli attackerade, fördrivna och nekade sina rättigheter, säger Carter, som deltog i Genèvekonferensen.

– Världssamfundet måste samarbeta med afghanska myndigheter, för att säkerställa att riktlinjerna för skydd av skolor och universitet från militär användning under väpnad konflikt följs. Under tiden måste världssamfundet säkra nödvändiga resurser för att erbjuda alternativ utbildning, så att barn inte står utan skolgång på grund av militär ockupation och rädsla för konflikt.

Till redaktionen:
  • NRC har talespersoner tillgängliga för intervjuer från Genèvekonferensen och i Afghanistan.
För mer information, kontakta gärna:
  • I Genève: William Carter, Head of Programme, william.carter@nrc.no, +93 (0) 795 271 621
  • I Afghanistan: Anthony Neal, Advocacy Manager, neal@nrc.no, + 93 (0) 728 932 775
  • Globalt: NRC:s medietelefon: info@nrc.no, +47 905 62 329
  • Norwegian Afghan Committee: Terje Magnussønn Watterdal, CD, 0093 790 698231

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?