Photo: NRC/Afsaneh Moghayeri More info: 

http://www.nrc.no/?did=9207039#.VxczTJN97VE

https://www.facebook.com/events/1717574761798578/
Läs bildtexten Två flickor målade av varandra som en del i ett konstprojekt arrangerat av NRC. Foto: Afsaneh Moghayeri/NRC

Vårt arbete i Iran

I mer än trettio år har Iran gett skydd till afganska flyktingar. Flera av de afganska flyktingarna har växt upp på flykt. Iran är det enda hem de känner till.

Humanitär översikt

I nästan fyrtio år har Iran huserat en av världens största grupper av människor på flykt, med cirka 3,6 miljoner afghaner och över 28.000 irakier.

Nästan hälften av alla afghaner i Iran är antingen registrerade som flyktingar eller har ett giltigt visum, men det är svårt för dem att upprätthålla sin rättsliga status. De årliga avgifterna för att förnya dokumente ökar ständigt, och möjligheterna till arbete är små. Oregistrerade och nyanlända afghaner riskerar att deporteras och utnyttjas.

Den iranska regeringen har gett afghanska flyktingar tillgång till vissa hälsovårdstjänster och utbildning för alla afghanska barn, även de som saknar dokumentation. Oregistrerade familjer med barn som går i skolan blir inte utvisade ur landet.

Iran drabbas ständigt av jordskalv och översvämningar. I november 2017 drabbade en större jordbävning 270.000 människor.

Så många fick hjälp under 2018

28.074
människor fick utbildning
6.924
människor fick livsmedelssäkerhet
6.474
människor fick tak över huvudet
6.220
människor fick rättshjälp
35.449
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete

Vi hjälper afghaner på flykt i Iran och arbetar för att upprätthålla och stärka deras rätt till skydd och förbättra deras tillgång till grundläggande humanitära tjänster. Vi samarbetar med våra aktörer i Afghanistan, för att kunna ge en helhetsrespons regionalt.

Efter jordbävningen i Kermanshahprovinsen gav vi nödhjälp, såsom tak över huvudet och kontantstöd, för att hjälpa människor att överleva genom extrema väderförhållanden.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.