Foto: Marjan Jesmi/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Iran

I mer än fyrtio år har Iran gett skydd till afganska flyktingar. Flera av de afganska flyktingarna har växt upp på flykt. Iran är det enda hem de känner till.

 

Humanitär översikt

Under de senaste 40 åren har Iran hyst en av världens största flyktinggrupper. Nästan 800 000 afghaner har förnybara amayesh-kort och anses vara de facto-flyktingar; 275 000 har giltiga iranska visa och afghanska pass, och ungefär 1,5–2 miljoner saknar identitetshandlingar. Enligt sina policyer ger Iran heltäckande offentlig sjukvård till dem som har amayesh-kort och ger alla afghanska barn tillgång till allmän skolgång, inklusive dem som saknar identitetshandlingar. De som har amayesh-kort eller visum får arbeta inom vissa yrkeskategorier.

Trots de inkluderande iranska policyerna och stöd från det internationella samfundet har afghaner fortfarande svårt att hitta och behålla någon typ av stabil inkomst. Detta påverkar deras möjligheter att skaffa bostad, se till att barnen går i skolan och kan i längden ha en negativ effekt på deras möjligheter att förnya sina handlingar och behålla sin juridiska status.

De sanktioner som USA återinförde mot Iran 2018 kombinerade med covid-19-pandemin har pressat Irans ekonomi ytterligare, vilket ökar de utmaningar som alla afghaner möter i Iran.

Iran är dessutom ett land som återkommande drabbas av naturkatastrofer, som jordbävningar och översvämningar, vilka kan orsaka ytterligare omflyttningar och ödeläggelse.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Sedan 2012 har NRC Flyktinghjälpen hjälpt såväl afghanska flyktingar i Iran som deras iranska värdsamhällen. Vi arbetar för att förbättra skyddet och tillgången till grundläggande humanitär hjälp i nio provinser och samordnar verksamheten med våra kollegor inom NRC Flyktinghjälpen i Afghanistan.

Sedan i april 2019 har vi utvidgat verksamheten för att hjälpa människor som har drabbats av översvämningar och sedan tidigt under 2020 har vi kraftigt utvidgat våra program för att stödja svaret på covid-19-pandemin.