Distibution of school supplies by NRC employee Said Ebad Hashemi. Photo Credit NRC/Ingrid Prestetun
NRC Flyktinghjälpens anställda Said Ebad Hashemi delar ut skolmaterial. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Afghanistan

Beväpnade konflikter och katastrofer tynger fortfarande Afganistan och dess civilbefolkning. NRC Flyktinghjälpen hjälper till på marken, medan Afghanerna kämpar för att återuppbygga landet.

 

Humanitär översikt

Fyrtio år av konflikter fortsätter att påverka Afghanistan djupt. Attacker mot civila och civil infrastruktur samt konfliktrelaterade omflyttningar ligger fortsatt på en hög nivå, trots pågående förhandlingar mellan olika afghanska grupper.

Efter rekordhöga tal under 2019 dokumenterades nästan 3 500 civila offer under första halvåret 2020. Under 2020 har mer än 200 000 människor tvingats lämna sina hem på grund av konflikter, och 110 000 på grund av naturkatastrofer. Detta utöver de 4,1 miljoner människor som drivits på flykt sedan 2012, varav många inte verkar ha någon avsikt att komma tillbaka.

Mot bakgrund av detta återkommer ändå hundratusentals afghaner, frivilligt eller med tvång, varje år. De återvändande blir i praktiken ofta internflyktingar eftersom konflikter och förlorade samhällsnätverk hindrar dem från att återvända till sina ursprungliga hemorter.

Afghanistan förblir ett av världens farligaste länder för biståndsarbetare att arbeta i, och hjälpförsändelser försenas ständigt av svårigheterna att ta sig fram på vägarna. Trots stora hjälpbehov, ytterligare försvårade av covid-19-pandemin, är FN:s Humanitära responsplan (Humanitarian response plan, HRP) gravt underfinansierad.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen arbetar för att skydda och hjälpa utsatta kvinnor, flickor, pojkar och män som blivit flyktingar genom konflikter och/eller finns i svårtillgängliga områden. Vi ger stöd som avhjälper omedelbara humanitära behov, förebygger fortsatt flyktingtillvaro och bidrar till hållbara lösningar.

NRC Flyktinghjälpen finns representerade i 15 provinser runtom i landet, med mobila team som även når angränsande områden. Vi genomför program inom NRC Flyktinghjälpens alla kärnkompetenser, integrerar skydd med rättighetsfrämjande verksamhet och har ett nödhjälpsteam med utryckningsberedskap.