Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Läs bildtexten Elever på Kudobouskolan koncentrerar sig på datorlektionen. Datorerna drivs av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/NRC.

Vårt arbete i Eritrea

Ändrats 15. jun 2018
NRC ger utbildning och hopp till ungdomar i Eritrea.

Humanitär översikt 

Flera decennier av konflikter och allvarlig torka har påverkat Eritreas jordbruksekonomi. Landet är ett av de minst utvecklade länderna i världen. Under de senaste 17 åren har Eritrea haft ett "inget krig, ingen fred"-förhållande med grannlandet Etiopien. Situationen har tärt på landets resurser och lett till ökade militära utgifter och en sluten och tungt skyddad gräns.  

Allt fler ungdomar väljer att lämna landet för att undkomma fattigdom och den obligatoriska nationella militärtjänsten. Vissa använder farliga vägar och riskerar att utsättas för människohandel eller tortyr mot lösensummor. Eritreaner som lämnar landet utan tillstånd riskerar ett långt fängelsestraff om de återvänder. De som inte har frigivits från nationell tjänst, gömmer sig i rädsla för att bli tvångsrekryterade till militären. Bland alla unga som flyr, hamnar majoriteten som flyktingar i Etiopien och Sudan. Eritrea har ett stort och växande antal ungdomar som aldrig har gått i skolan och kämpar för att hitta jobb. 

NRC:s arbete 

Vi arbetar med ungdomar som är marginaliserade eller bor i avlägsna områden och som inte går i skolan. På grund av det stora antalet ungdomar i landet, och bristen på ideella organisationer att samarbeta med, har vi lanserat ett omfattande utbildningsprogram. För att erbjuda alternativ för ungdomar arbetar vi med att öka möjligheterna till bättre och mer mångfaldiga arbetsplatser, större självständighet och en stabil försörjning.   

Människorättsfrågor och migration är känsliga frågeställningar som inte diskuteras offentligt i Eritrea, och bristen på uppdaterade uppgifter gör det svårt att bedöma befolkningens behov.

NRC EducationUtbildning

    

Vi erbjuder utbildningsmöjligheter för barn och ungdomar, för att förbättra deras chanser till sysselsättning i Eritrea. Våra team: 

• ger yrkesutbildning inom keramik, vävning, elinstallation, konstruktion, VVS och bevattningsteknik, fiske och vävning av fisknät 

• väljer ut de främsta eleverna inom varje område och ger dem möjlighet att vara lärlingar vid välrenommerade företag och institutioner i Eritrea 

• utbildar studenter i företagsledning och efter utbildning ger vi dem startstöd och material för att hjälpa dem att starta egna företag  

• utbildar lärare  

• utrustar yrkesutbildningscenter med maskiner och verktyg

År 2018 möjliggjorde NRC:s hjälpinsatser utbildning för 1240 vuxna och barn på flykt i Eritrea.

   

NRC Eritrea är tacksamma för det generösa stödet från våra givare:
  • UK Foreign and Commonwealth Office (FCO), 
  • Utrikesdepartementet (UD)  
  • Swiss State Secretariat for Migration (SEM),  
  • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Kontakt

Landsdirektör

​Melchizedek Malile​

Phone

+2917244064