Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Läs bildtexten Elever på Kudobouskolan koncentrerar sig på datorlektionen. Datorerna drivs av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/NRC

Vårt arbete i Eritrea

Ändrats 15. jun 2018
NRC ger utbildning och hopp till ungdomar i Eritrea.

Humanitär översikt 

Flera decennier av konflikter och allvarlig torka har påverkat Eritreas jordbruksekonomi. Landet är ett av de minst utvecklade länderna i världen. Under de senaste 17 åren har Eritrea haft ett "inget krig, ingen fred"-förhållande med grannlandet Etiopien. Situationen har tärt på landets resurser och lett till ökade militära utgifter och en sluten och tungt skyddad gräns.  

Allt fler ungdomar väljer att lämna landet för att undkomma fattigdom och den obligatoriska nationella militärtjänsten. Vissa använder farliga vägar och riskerar att utsättas för människohandel eller tortyr mot lösensummor. Eritreaner som lämnar landet utan tillstånd riskerar ett långt fängelsestraff om de återvänder. De som inte har frigivits från nationell tjänst, gömmer sig i rädsla för att bli tvångsrekryterade till militären. Bland alla unga som flyr, hamnar majoriteten som flyktingar i Etiopien och Sudan. Eritrea har ett stort och växande antal ungdomar som aldrig har gått i skolan och kämpar för att hitta jobb.

Så många fick hjälp under 2018

1.240
människor fick utbildning

NRC:s arbete

Vi arbetar med ungdomar som är marginaliserade eller bor i avlägsna områden och som inte går i skolan. På grund av det stora antalet ungdomar i landet, och bristen på ideella organisationer att samarbeta med, har vi lanserat ett omfattande utbildningsprogram. För att erbjuda alternativ för ungdomar arbetar vi med att öka möjligheterna till bättre och mer mångfaldiga arbetsplatser, större självständighet och en stabil försörjning.   

Människorättsfrågor och migration är känsliga frågeställningar som inte diskuteras offentligt i Eritrea, och bristen på uppdaterade uppgifter gör det svårt att bedöma befolkningens behov.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.