Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Elever på Kudobouskolan koncentrerar sig på datorlektionen. Datorerna drivs av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Eritrea

NRC Flyktinghjälpen ger utbildning och hopp till ungdomar i Eritrea.

 

Humanitär översikt

Årtionden av konflikt och svår torka har inverkat på Eritreas jordbruksbaserade ekonomi. Landet är ett av de minst utvecklade länderna i världen och är rankat som 182 av 189 länder på UNDP:s index för mänsklig utveckling.

Undertecknandet av den gemensamma fredsdeklarationen av Eritreas och Etiopiens regeringar den 9 juli 2018 ledde till upphörandet av ett 18 år långt ”inget krig, ingen fred”-förhållande med grannlandet Etiopen. Härefter återställdes diplomatiska förbindelser och det blev åter blev möjligt att flyga mellan de två länderna. Dessutom återupptog Eritrea diplomatiska band med Somalia och Djibouti och FN:s säkerhetsråd röstade för att upphäva sanktionerna mot Eritrea som påverkat den sociala och ekonomiska strukturen i det eritreanska samhället.

Trots att ansträngningar gjorts för att ge sina medborgare utbildning sedan landet blev självständigt är deltagandet i skolundervisning fortfarande mycket lågt. Detta leder till en stor och växande befolkning av outbildade och arbetslösa unga människor som saknar den yrkeskunskap och utbildning som behövs för att få ett produktivt arbete och kunna försörja sig.

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi arbetar med marginaliserade människor, ungdomar som saknar skolgång och utsatta kvinnoledda hushåll i avlägsna områden. På grund av det höga antalet outbildade unga och bristen på icke-statliga partner har vi lanserat ett omfattande program för yrkesutbildning och ekonomiskt stöd till kvinnor.

För att kunna erbjuda fler alternativ för eritreanska ungdomar arbetar vi med att öka deras möjligheter till bättre jobb och större självständighet så att de ska kunna få en trygg försörjning.