Vi gör skillnad

NRC Flyktinghjälpen hjälper miljontals människor varje år. Var och en av dem har sin egen historia. År 2023 hjälpte vi nästan 10 miljoner människor i 40 länder:

Totalt

9 719 630

människor fick hjälp

Livsmedelssäkerhet

1 577 430

fick livsmedelsförsörjning

Rent vatten

3 396 458

fick vatten- och sanitetshjälp

Tak över huvudet

1 467 466

fick tak över huvudet

Utbildning

1 216 105

fick utbildning

Rättshjälp

1 577 430

fick rättshjälp

Skydd mot våld

685 990

fick skydd mot våld

Annan hjälp

1 789 213

fick annan typ av hjälp och stöd

 

Rädda liv

När en kris inträffar, kan en hel by tvingas fly från sina hem på ett par dagar. Vårt nödhjälpsteam och vår beredskapsstyrka, Norcap, är snabbt på plats för att se till att de drabbade har mat, vatten och tak över huvudet. Vi kommer förbereda och arbeta dygnet runt om vi så behöver för att ge de behövande en hjälpande hand.

Kanchhi Gole (30) had to run through a combined landslide and earthquake with her then three-month-old daughter Phurba (1) when the earthquake hit Nepal in April last year. (2015) Her husband was in the fields. They lost everything. Since then they have been living in Selang IDP-camp. 
"The landslide burried everything. It was so scary. Our home was destroyed. This place is safer. There are aftershocks, but we are not really scared. We are just worried that the snow will bury us, because the roof is not strong enough to hold the weight of the snow", she says. 
NORCAP experts working with IOM have distributed tents and tarps, and blankets to help shield against the cold. But the IDPs would like corrugated iron sheets for their roofs, to keep the snow out. 
"We don't have enough warm clothes. I only have two sets of clothes for my daughter. We are suffering, but at least we are alive. There is no other option", she says. (Photo: NORCAP/Kishor Sharma)
–Jordbävningen begravde allt. Det var så skrämmande. Vi lider, men vi har åtminstone livet i behåll, säger Kanchhi Gole som tvingades fly när en jordbävning drabbade Nepal i april 2015. Hon bor nu i lägret Selang i Nepal. Foto: Kishor Sharma/NORCAP

 
Skydda värdigheten

De människor vi arbetar med har styrka, stolthet och tillgångar. De flesta kan och kommer att ta hand om sig själva. Men ibland, när en person har förlorat allt, kan det vara svårt att hålla kvar värdighet och självkänsla. Vi arbetar för att de och deras familjer ska få den hjälp de behöver. 
 

Omar has four boys and three girls.
He used to have a grocery shop back in Syria. I learned carpentry here in Zaatari Refugee Camp with Norwegian Refugee Council.

He said; "Now I have some experience here in NRC maintenance site, and I am thinking to become a carpenter." 

"Now I can afford all my family's needs, and I feel like I am useful again when I have something to do and got paid for it."

25th February, 2016.
Photo: Alisa Reznick
– Nu när jag har fått erfarenhet vid NRC Flyktinghjälpens byggarbetsplats funderar jag på att bli snickare. Jag känner mig behövd igen, säger sjubarnspappan Omar som hade en livsmedelsbutik i Syrien. Nu bor han i lägret Zaatari i Jordanien. Foto: Alisa Reznick/NRC Flyktinghjälpen

 
Från att stödja en far i jakten på arbete till att hjälpa ett barn att ta itu med trauman, står vi sida vid sida med flyktingarna för att de ska återfå förtroende och hopp. Oavsett ålder, kön, religion, politik eller funktionshinder.

Försvara rättigheter

Efter att ha lämnat allt de äger, upplever många människor som flyr att det är svårt att få sina rättigheter tillgodosedda. Med vårt stöd får de veta vad de har rätt till. Vi står vid deras sida när de hävdar rätten till ett tryggt hem, när de får handlingar som bevisar vilka de är, och när de utövar sin rätt att arbeta.
 

"Before of having refugee document, we were as prisoners in our home because of the fear to be deported. Now we are able to go out and my husband go to work every day"

Estado de Barinas, Venezuela
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
– Innan vi fick bevis på att vi var flyktingar var vi fångar i våra egna hem. Vi var rädda för att bli utvisade. Nu kan vi gå ut och min man kan gå till jobbet varje dag, säger Kelly, flykting från Colombia som bor i Barinas, Venezuela. Foto: Fernanda Pineda/NRC Flyktinghjälpen

 
Bygga en ny framtid

Barnen vi hjälper kämpar ofta med att bearbeta smärtsamma erfarenheter av krig och flykt. Vi gör vad vi kan för att de ska få tillbaka sin barndom. Barnen går i skolan, och ungdomar får yrkesutbildning. Vi arbetar också för att vuxna ska ha en säker miljö och komma på fötter igen. 

Så stödjer vi människor på flykt för att bygga en framtid. Vi utrustar dem med de verktyg de behöver på vägen.

 

Jelena has had a tough life. She has live it the village Zolotarivka in eastern Ukraine her whole life, with a husband with drinking problems, a daughter and a son. Some years ago her son, who provided the whole family was killed in an accident. After that she has been living in this house with her daughter (28). During the shelling that lasted for 15 days, between 12th and 25th of July 2014, her house was hit by a rocket, and damaged so badly that it could not be rebuilt. The kitchen was the only room that was not completely demolished. The rest of the house had to be rebuilt.
When she returned and saw the damage, she said: “I want to die, they have destroyed my home and my life”.
Jelena has been moving around to stay with different friends for 18 months since the grenade hit. NRC has provided her with building materials, and the local community has given her some money to pay for the workers to help rebuild the house.
Now Jelena is looking forward to have her home rebuilt. She hopes that she can move in before winter. She says: “finally I have hopes in my life, I can get back to the life I had before”.


Quotes jelene (transcript from video interview)
This used to be my home. In the night between 13th and 14 of July it got destroyed. When I came home from the bomb shelter I was overwhelmed by emotions. I did not want to live, because I had no place to live anymore.
This used to be my home. In the night between 13th and 14 of July it got destroyed. When I came home from the bomb shelter and saw all these horrors. I was overwhelmed by emotions. I did not want to live, because I had no place to live anymore. Thanks to the NRC who helped me so much, I now have a hope. I hope that it will be rebuilt and I am waiting until it is rebuilt, so that I can live at home. 
I am very thankful to NRC for their great help. Of course you helped very much and now the hope is emerging that I will live in my home. Thank you very much.
– Jag ville dö. De hade förstört mitt hem, mitt liv... Tack vare NRC Flyktinghjälpen, som hjälpte mig, har jag återfått hoppet igen, säger Jelena från östra Ukraina. Hon var tvungen att fly inom sitt eget land när hennes hus bombades. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen