Cash distribution in Umbada, Sudan.
Foto: NRC Flyktinghjälpen

Öppenhet och ansvar

Genom att vara öppna och lära av våra erfarenheter, kan vi ge bästa möjliga hjälp till människor på flykt.

Det är viktigt för oss att visa öppenhet gentemot de människor vi hjälper, de anställda som arbetar för oss, värdmyndigheterna där vi arbetar, givare som stöder vårt arbete – och allmänheten generellt. Därför har vi infört en policy som beskriver vilken information vi delar och hur.

Vi strävar efter största möjliga öppenhet. Vi ser till att detaljer om hur vi arbetar, och hur vi använder pengarna vi får in, är tillgängliga och synliga. I de fall vi håller inne med information, baseras det på sakliga grunder som säkerhet och integritet, eller vår förmåga att ge hjälp.

Läs vår Öppen informationspolicy.

NRC Flyktinghjälpen har undertecknat International Aid Transparency Initiative (IATI), vilket ska göra det lättare att hitta, använda och förstå information om internationellt bistånd. Varje kvartal publicerar NRC Flyktinghjälpen information via IATI.

Öppenhet

Utöver vårt eget initiativ kring ökad öppenhet, har vi också särskilda skyldigheter enligt ramavtal (Global Partnership Agreement) med utrikesdepartementet i Sverige (SIDA - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete).

Antikorruption

Korruption, stöld och illa skött hantering är vanligt i många av de länder där vi arbetar. Inom NRC Flyktinghjälpen är vi medvetna om att kan förekomma korruption även i de bästa kontrollsystemen.

Omkring 30 juni varje år publicerar vi en översikt över korruptionsärenden som slutfördes föregående år.

Läs mer om vårt antikorruptionsarbete här.

Lärande

Vi gör vårt yttersta för att ständigt lära oss av våra erfarenheter, så att vi kan utveckla vårt hjälparbete.

Våra riktlinjer för lärande är att:

  • Lärande är deltagarbaserat och involverar olika människor, team och aktiviteter.
  • Vi kan lära av alla erfarenheter, både framgångar och nederlag.
  • Vi har ett öppet och transparent förhållande till vår inlärningsprocess.
  • Lärande är alla anställdas ansvar. Därför skapar vi en kultur och ett utrymme för reflektion och lärande.

För att lära oss behöver vi samla information om hur vårt hjälparbete fungerar. Vi gör det genom övervakning och utvärdering.

Vi använder insamlad information, och det vi lärt oss, när vi planerar och startar upp hjälparbete, och när vi utvecklar strategier och planer. Genom att lära, kan vi ge bästa möjliga hjälp och stöd till människor på flykt.