Frågor och svar

Hur använder NRC pengarna?

Över 90 procent av NRC:s globala kostnader används till att uppnå vårt syfte. Vi är en internationell hjälporganisation med huvudkontor i Oslo. NRC Flyktinghjälpen Sverige följer svenska lagar och regler och rapporterar till svenska myndigheter. NRC Flyktinghjälpen Sverige har ett 90-konto, som utfärdas och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Enligt Svensk insamlingskontroll får högst 25 procent gå till administration och insamling.

konto 90
Vår årsrapport är tillgänglig via vår hemsida.

Vem får hjälp?

Flertalet av de vi hjälper är barn och familjer. Vi hjälper där behovet är som störst och prioriterar de mest sårbara. Bland annat hjälper vi syrier både på flykt från Syrien och från grannländer såsom Turkiet, Libanon, Irak och Jordanien. Andra stora kriser där vår hjälp finns är i Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia och Sydsudan. Vi driver också hjälparbete för flyktingar i Grekland.

Hur använder NRC pengarna?

Över 90 procent av NRC:s totala kostnader används till att uppnå vårt syfte. Vi är en internationell hjälporganisation med huvudkontor i Oslo. NRC Flyktninghjälpen Sverige följer svenska lagar och regler och rapporterar till svenska myndigheter. NRC Flyktinghjälpen Sverige kontrolleras också av Svensk Insamlingskontroll. Vår årsrapport är tillgänglig via vår hemsida.

Hur kan jag följa NRCs arbete?

Flera gånger om året får du «Fältrapport», en tidning om hur NRC använder stödet från sina givare. Där kan du ta del av nyheter om hjälparbetet, intervjuer med dem vi hjälper och med våra hjälparbetare på plats. Vi håller dig också uppdaterad via vår hemsida och våra sociala medier, och varje år ger vi ut en detaljerad årsrapport som finns tillgänglig för nedladdning via vår hemsida.


Kan jag få ett eget fadderbarn?

Nej. Som fadder i NRC Flyktinghjälpen Sverige hjälper du inte bara ett enda barn, utan många barn, familjer och andra sårbara människor på flykt där vi arbetar. Vi hjälper enskilda individer, men 70 års erfarenhet har lärt oss att hjälp i större skala ger mer hjälp till fler och bättre utnyttjande av våra resurser. Vi prioriterar alltid dem som behöver vår hjälp allra mest.


Kan jag välja att stödja ett specifikt projekt eller land?

Stödet från våra faddrar går till hjälparbete i flera länder, och NRC bedömer alltid var behovet är som störst. Dessa bedömningar görs baserat på välgrundad, professionell expertis och kunskap om de områden och kriser vi arbetar i. Du kan känna dig trygg med att din hjälp alltid kommer till de som behöver den som mest.

Kan jag besöka eller kontakta något av barnen jag hjälper?

NRC hjälper barn i några av världens värsta krigsområden. Vi har dessvärre inte kapacitet eller ekonomiska resurser till att ge faddrarna möjlighet att besöka de barn vi hjälper.

Kan jag skicka brev eller e-post till något av barnen jag hjälper?

NRC förmedlar heller inga brev, e-post eller annan kontakt till de barn vi hjälper. Det är resurskrävande och vi använder hellre våra resurser till att hjälpa barnen.


Hur kan jag hålla koll på vem som får hjälp?

Vi förstår att det är viktigt för våra faddrar att få en inblick i hjälparbetet. Därför innehåller Fältrapporten, vår hemsida och sociala medier artiklar, videor och andra nyheter från barn och familjer som får hjälp av oss.


Hur betalar jag?

Vi vill gärna att du betalar via Autogiro. Det är enkelt för dig och bättre för oss därför att det hjälper oss att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom sparar det på miljön. Du har alltid full kontroll över de inbetalningar som görs via Autogiro.


Kan jag ändra belopp?

Önskar du ändra belopp kan du skicka ett mejl till givare@nrc.se med namn, adress och det beloppet du önskar ändra till. Det är viktigt att du också går in på din internetbank och kontrollerar att beloppsgränsen för avtalet inte är lägre än det belopp du ändrar till. Du kan också ringa oss på telefonnummer 0732-33 32 44 (vardagar mellan 9.00 - 15.00).


Kan jag stoppa betalningen?

Du kan när som helst stoppa en eller flera betalningar. När du använder Autogiro kan du enkelt stoppa en betalning direkt via din internetbank, eller genom att mejla till givare@nrc.se eller ringa oss på telefonnummer 0732-33 32 44 (vardagar mellan 9.00 - 15.00).

Hur avslutar jag mitt fadderskap?

Önskar du avsluta ditt fadderskap kan du ta kontakt med oss via e-post på givare@nrc.se eller ringa oss på telefonnummer 0732-33 32 44 (vardagar mellan 9.00 - 15.00).