Frågor och svar

Hur kan jag bidra till NRC Flyktinghjälpen?

Du kan bidra på olika sätt:

Vad går pengarna till?

När du ger en gåva till NRC Flyktinghjälpen hjälper du barn, vuxna och sårbara familjer på flykt i några av världens farligaste och krigshärjade områden. Tillsammans med oss ger du livräddande hjälp som rent vatten, mat, tak över huvudet, varma filtar och kläder.

Vi driver också stora flyktingläger där vi bland annat bygger sanitetssystem för att förhindra epidemier och vi driver skolverksamheter så att barn på flykt kan få utbildning. Ungdomar kan lära sig hantverk så de kan skaffa sig ett arbete  och försörja sig.

Människor på flykt ska känna till sina rättigheter och vi ger därför råd och information i rättsliga frågor. Vårt uppdrag är att hjälpa människor i en mycket svår situation att överleva, inge hopp och hjälpa dem att bygga en ny framtid.

Vem får hjälpen?

De flesta vi hjälper är barn och familjer. Vi sätter in hjälpinsatser där behoven är störst och prioriterar de mest sårbara. Vi finns i 40 länder i världens farligaste områden där det pågår krig och konflikter. Bland annat hjälper vi syrier på flykt både i Syrien och i grannländerna Libanon, Irak och Jordanien. Andra stora kriser vi arbetar i och ger nödhjälp är i Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia och Sydsudan.

Hur använder NRC Flyktinghjälpen pengarna?

Mer än 90 procent av NRC Flyktinghjälpens globala kostnader går till ändamålet som är att hjälpa människor på flykt. Vi är en global hjälporganisation med huvudkontor i Oslo.

Insamlingen via 90-konto sker under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. NRC Flyktinghjälpen strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så mycket pengar som möjligt går till ändamålet. Det är viktigt att du som givare känner dig trygg med hur din gåva används. Därför redovisar vi öppet hur vi arbetar. Vår verksamhet kontrolleras också noga både externt och internt.

Kan jag få ett eget fadderbarn?

Som månadsgivare i NRC Flyktinghjälpen hjälper du inte bara ett barn utan många barn och deras familjer. NRC Flyktinghjälpens över 75 års erfarenhet av biståndsarbete visar att hjälp i stor skala ger bättre resultat. Det innebär att mer av pengarna går direkt till människor på flykt.

Kan jag själv välja vilket land eller projekt jag vill ge pengar till?

Gåvorna vi får går till hjälparbete i 40 länder och NRC Flyktinghjälpen värderar löpande och över tid var behoven är störst. Vi gör dessa bedömningar baserat på gedigen professionell expertis, kunskap om områdena och de kriser vi arbetar i.

Kan jag besöka eller kontakta några av barnen jag hjälper? 

NRC Flyktinghjälpen hjälper barn och vuxna i några av världens farligaste områden och det är förenat med fara att åka dit på besök. Att ta emot besök eller ombesörja brev eller mejl är dessutom mycket resurskrävande och därför att det inte möjligt.

Vi arbetar istället med att använda resurserna maximalt med konkreta hjälpinsatser och på så sätt går dina pengarna direkt till barnen och deras familjer.

Vi vill gärna att du följer det arbete vi gör och sänder löpande nyhetsbrev med information om vad pengarna går till och vilka projekt vi arbetar med.

Hur kan jag följa ert arbete?

Vi uppskattar att många givare är intresserade av att följa arbetet vi gör i fält. Du kan läsa om våra olika projekt och de människor vi hjälper genom att läsa de nyhetsbrev vi skickar skickar till dig via e-post. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra informationskanaler, har du tips får du gärna skicka oss ett mejl.

Vad gör NRC Flyktinghjälpen för att motverka maktmissbruk och övergrepp?

I sårbara situationer och i konfliktfyllda områden där hjälparbetare är närvarande kan det uppstå snedvridna maktstrukturer. Hjälporganisationer som NRC Flyktinghjälpen har stort ansvar när vi arbetar i dessa områden.

Därför har vi stränga riktlinjer som följer "Do no harm"-principen och andra humanitära principer: vi ska hjälpa människor i nöd baserat på behov och inte under några omständigheter göra skadan värre för redan sårbara grupper.

När det gäller sexuella trakasserier och övergrepp arbetar vi först och främst med nolltolerans-regeln för alla former att sexuellt utnyttjande, missbruk och trakasserier. Denna regel är tydligt kommunicerat från högsta ledningen och den utgör grunden för våra riktlinjer. Alla anställda måste underteckna dokumentet "Code of Conduct" innan de börjar arbeta för oss. Varje överträdelse av dessa riktlinjer kommer att få allvarliga konsekvenser för de inblandade.

NRC Flyktinghjälpen har ett globalt team med specialister som arbetar heltid med att förebygga och hantera frågor om sexuellt utnyttjande, missbruk och trakasserier. Detta team värderar och uppdaterar löpande alla våra etiska riktlinjer och utbildar löpande våra internationellt anställda.

Det finns också tydliga rapporteringsprocedurer för hur anställda tryggt och effektivt kan anmäla eventuella överträdelser på riktlinjerna. Med full immunitet blir rapporterna noggrant uppföljda av våra specialister och HR-team.

Om månadsgåvan

Kan jag ändra mitt månadsbelopp?

Vill du ändra ditt belopp kan du ringa oss på på 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00) eller skicka ett mejl till givare@nrc.se. Skriv ditt namn, adress och det belopp du vill ändra till. När vi ändrat skickar vi dig ett bekräftelsesmejl på det nya beloppet.

Kan jag stoppa betalningen?

Du kan när som helst avsluta din månadsgåva eller göra ett uppehåll en period. Ring oss på 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00) eller skicka ett mejl till givare@nrc.se så hjälper vi dig gärna.

Hur kan jag avsluta min månadsgåva?

Om du vill avsluta din månadsgåva eller kanske bara göra en paus, kan du ringa på 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00) eller skicka ett mejl till givare@nrc.se. Glöm inte att skriva din e-post med namn, telefonnummer och adress.

Jag har bytt bank

Om du har ett nytt bankkontonummer behöver vi ändra det. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Ring oss på 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00) eller skicka ett mejl till givare@nrc.se.

Kan jag få skatteavdrag för gåvorna?

Nej, NRC Flyktinghjälpen Sverige kan i dag inte erbjuda skatteavdrag men vi håller våra givare uppdaterade om det sker en förändring.