“Det nya normala”

Hjälpinsatser vid frontlinjen

Krig och våldsamma konflikter har tvingat mer än 80 miljoner människor att fly från sina hem på jakt efter en trygg tillflyktsort. Många fastnar i konfliktområden som är svåra att nå för biståndsarbetare. De nödsattas situation är desperat.


– Detta har blivit ”det nya normala” för tusentals samhällen som drabbats av konflikter och för de hjälparbetare som försöker hjälpa dem, berättar Sarah Kilani, global tillträdesansvarig hos NRC Flyktinghjälpen.

– Det har tyvärr blivit en del av vår vardag i de flesta länder där vi arbetar. Biståndsarbetare i volatila miljöer ställs inför många olika utmaningar, säger Kilani, 

Biståndsarbetare emellan beskrivs dessa miljöer som ”svåråtkomliga”: platser där politiska, byråkratiska, fysiska och säkerhetsmässiga begränsningar hindrar människor från att få den hjälp de behöver.


Här är nio saker du bör veta om livet för dem som är fast i konfliktområden och för dem som försöker hjälpa:

Nr 1:

Ett av tre länder har begränsad tillgång

Karta, Humanitarian Access Overview

Källa: ACAPS

Källa: ACAPS

Krisdrabbade befolkningar i mer än 60 länder får inte det humanitära bistånd de behöver eftersom de befinner sig på svårtillgängliga platser.

En organisation specialiserad på biståndsanalys, ACAPS, har sammanställt en översikt över de områden som är svårast att få tillgång till.

– Uppgifter från juli till december 2020 har visat att situationen för tillträde för humanitärt bistånd i Kamerun, Etiopien, Honduras, Libyen, Moçambique och Nicaragua har försämrats väsentligt, säger Caroline Draveny, stödansvarig hos ACAPS.

– I den här rapporten har vi också tagit hänsyn till att åtgärderna för att minska spridningen av covid-19 har haft stor inverkan på tillgången till bistånd över hela världen.

NRC Flyktinghjälpen arbetar i 27 av de 35 mest otillgängliga länderna i världen, inklusive de fyra främsta: Syrien, Jemen, Libyen och Eritrea.

Nr 2:

Civilbefolkningen betalar priset

JEMEN. Mohammed Abdullah Al Tamerah förlorade två av sina döttrar, sin mor, sin bror och två systrar i en flygattack i Amran i september 2016. Foto: Karl Schembri/NRC

JEMEN. Mohammed Abdullah Al Tamerah förlorade två av sina döttrar, sin mor, sin bror och två systrar i en flygattack i Amran i september 2016. Foto: Karl Schembri/NRC

I Syrien bor till exempel Farrah som är internflykting och mor till sex barn. Så här beskrev hon situationen i Idlib när vi pratade med henne i februari 2020.

Civilbefolkningen hamnar ofta i korselden mellan stridande parter, som ofta visar dålig respekt för internationell humanitär rätt. Bostadsområden påverkas av direkta krigshandlingar och civila strukturer blir militära mål.


«NRC Flyktinghjälpen har hjälpt fördrivna människor i 75 år. Aldrig har så många behövt hjälp och aldrig tidigare har utmaningarna med att nå ut med hjälpen varit så stora.»
Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen

Tillträde för humanitärt bistånd består av två delar: förmågan hos människor i nöd att få tillgång till biståndet och förmågan hos biståndsarbetare att nå dem.Vissa områden i nordvästra och nordöstra Syrien är fortfarande helt otillgängliga för biståndsorganisationer.

I Jemen fortsätter konflikter över hela landet att försvåra människornas tillgång till marknader och tjänster. Detta skapar svårigheter för biståndsarbetare som försöker hjälpa befolkningen.

Krisen i Jemen
Kriget i Jemen, som inleddes 2015, har resulterat i en allvarlig humanitär kris. Minst 18 557 civila offer rapporterades mellan mars 2015 och november 2020, och upp till 4,3 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. En ekonomisk nedgång har lett till att mer än 24,3 miljoner människor (80 procent av befolkningen) behöver humanitärt bistånd.

Nr 3:

Hjälparbetet kan vara mycket farligt

JEMEN. Landminor och luftangrepp äventyrar hjälparbetarnas liv. På vissa platser ser vi till att våra bilar har en stor NRC-logotyp på taket, synlig från luften, för att minska risken för att drabbas av flygattacker. Foto: Ingrid Prestetun/NRC

JEMEN. Landminor och luftangrepp äventyrar hjälparbetarnas liv. På vissa platser ser vi till att våra bilar har en stor NRC-logotyp på taket, synlig från luften, för att minska risken för att drabbas av flygattacker. Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Biståndsarbetet påverkas där beväpnade grupper, kontrollstationer, luftangrepp och andra faror förekommer.

Hjälparbetet i dessa områden är utmanande och ibland omöjligt. Även med tillräckliga resurser skulle det bara vara möjligt att nå en minoritet av de behövande.

I Jemen försätter landminor, luftangrepp och brist på mat och medicinsk hjälp sätta tusentals liv i fara. Och att leverera hjälp till det här området är inget lätt uppdrag.


«När du kör bil i Jemens konfliktdrabbade områden är även himlen ovanför dig, och själva marken du kör på, möjliga hot. Att spänna fast säkerhetsbältet är den minsta försiktighetsåtgärden bland alla de som måste vidtas.»
Mohamed Abdi, NRC Flyktinghjälpens landchef i Jemen

– När du kör bil i Jemens konfliktdrabbade områden är även himlen ovanför dig, och själva marken du kör på, möjliga hot. Att spänna fast säkerhetsbältet är den minsta försiktighetsåtgärden bland alla de som måste vidtas, säger Mohamed Abdi, NRC Flyktinghjälpens landchef i Jemen.

På vissa rutter har våra bilar en stor NRC-logotyp på taket, tydligt synlig uppifrån, för att minska risken för att drabbas av luftangrepp. Men i områden med hög risk för bilkapning måste vi istället se till att våra bilar är omärkta.

– Förarna måste alltid hålla sig till huvudvägen eller, när de lämnar den, följa spåren från andra fordon. Skälet är enkelt: både bilar och människor sprängs regelbundet i bitar av landminor eller odetonerade bomber begravda i sanden, säger Abdi.

Nr 4:

Katastrofbiståndet har politiserats

VENEZUELA. Containrar blockerar vägen så att humanitärt bistånd från Colombia inte kan passera gränsen till Venezuela. Foto: NTB Scanpix/JUAN PABLO BAYONA / AFP

VENEZUELA. Containrar blockerar vägen så att humanitärt bistånd från Colombia inte kan passera gränsen till Venezuela. Foto: NTB Scanpix/JUAN PABLO BAYONA / AFP

De fyra vägledande principerna för humanitärt arbete – mänsklighet, neutralitet, opartiskhet och oberoende – ligger till grund för den strategi som NRC Flyktinghjälpen och andra biståndsorgan runt om i världen tillämpar.

Dessutom utgör ramverk som internationell humanitär rätt en grund för krigförande parter att tillåta tillträde för humanitärt bistånd under väpnade konflikter.

Dessa principer och ramverk hotas i allt högre grad. Stater och väpnade grupper har skapat ogynnsamma förhållanden och hinder för säkert tillträde för humanitärt bistånd i vissa områden.


«Vi ser att statliga och icke-statliga aktörer kan ha en enorm effekt på våra möjligheter att nå människor.»
Sarah Kilani, global tillträdesansvarig hos NRC Flyktinghjälpen

– Vi ser att statliga och icke-statliga aktörer kan ha en enorm effekt på våra möjligheter att nå människor, säger Kilani.

– De kan hindra eller avsiktligt blockera tillträde på många platser genom reserestriktioner eller överdrivna dokumentationskrav. De kan också sakta ner eller blockera administrativa processer vilket leder till att vi får kämpa för att nå människor så snabbt som nöden kräver.

Nr 5:

Kontraterrorism kan vara kontraproduktivt

JEMEN. Anti-USA-demonstranter protesterar mot USA:s beteckning av al-Houthi-rörelsen som en terroristorganisation. Foto: EPA/YAHYA ARHAB/NTB Scanpix

JEMEN. Anti-USA-demonstranter protesterar mot USA:s beteckning av al-Houthi-rörelsen som en terroristorganisation. Foto: EPA/YAHYA ARHAB/NTB Scanpix

Problemen är inte alltid begränsade till de länder där vi arbetar. En rapport från NRC Flyktinghjälpen visar att de internationella insatserna mot kontraterrorism kan begränsa biståndsorganens möjligheter att förbli oberoende.

– Åtgärder och sanktioner för kontraterrorism kan begränsa biståndsorganisationers möjligheter att samarbeta med icke-statliga väpnade grupper och förhandla om tillträde, säger Kilani.

I januari 2020 tillkännagav den avgående amerikanske utrikesministern Mike Pompeo att han var på väg att klassificera al-Houthi-rörelsen, en av de krigförande parterna i Jemen och officiellt kallad Ansar Allah, som terroristorganisation. I februari meddelade dock den amerikanska regeringen att man hade för avsikt att återkalla klassificeringen.

– Vi välkomnar den amerikanska regeringens beslut att återkalla dessa beteckningar, vilka skulle ha fått katastrofala humanitära konsekvenser och hämmat vår förmåga att få in mat, bränsle, läkemedel och bistånd i landet. Detta blir en suck av lättnad och seger för det jemenitiska folket och är ett starkt budskap från USA att de sätter jemeniternas intressen främst, säger Mohamed Abdi, NRC Flyktinghjälpens landchef i Jemen.

Läs mer i ACAPS-rapporten Risklarm och humanitära konsekvenser i Jemen.

Nr 6:

Biståndsarbetare utses medvetet till måltavlor

LEVERANS AV MAT. En av FN:s fredsbevarande soldater ser till att säkerheten hålls under en leverans av livsmedelsbistånd i byn Makunzi Wali, Centralafrikanska republiken. Foto: REUTERS/Baz Ratner/NTB Scanpix

LEVERANS AV MAT. En av FN:s fredsbevarande soldater ser till att säkerheten hålls under en leverans av livsmedelsbistånd i byn Makunzi Wali, Centralafrikanska republiken. Foto: REUTERS/Baz Ratner/NTB Scanpix

Ett aldrig tidigare skådat antal attacker mot biståndsarbetare gör det svårare att leverera bistånd till de som behöver det.

Att ge humanitärt bistånd under konflikter har alltid varit ett svårt och farligt företag. Under det senaste decenniet har dock antalet dödsfall bland biståndsarbetare tredubblats och uppgår till över 100 dödsfall per år.

År 2019 dödades 125 biståndsarbetare och 124 kidnappades, enligt databasen över hjälparbetares säkerhet. Biståndsarbetare är inte längre tillfälliga offer utan behandlas i allt högre grad som mål.

De farligaste platserna att vara biståndsarbetare på:

År 2019 blev Syrien för första gången det land som hade flest större attacker mot biståndsarbetare – följt av Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo, Afghanistan och Centralafrikanska republiken.

Nr 7:

Biståndsorganen fokuserar på dem som är lättast att nå

COLOMBIA. NRC levererar hjälp till familjer i svåråtkomliga områden i Colombia. Foto: Marcela Olarte/NRC

COLOMBIA. NRC levererar hjälp till familjer i svåråtkomliga områden i Colombia. Foto: Marcela Olarte/NRC

En riskfylld arbetsmiljö innebär att vissa svåra beslut måste fattas. Biståndsorganen måste väga behoven hos de människor de försöker hjälpa mot behovet av att förhindra att de skadas – liksom att undvika skador på den egna personalen, resurserna och ryktet.

– Det har funnits en tendens att fokusera på de befolkningsgrupper som är lättast att nå, förklarar Kilani. – I akuta nödsituationer, när hjälpen behövs som allra mest, har internationell personal evakuerats eller avvaktat med insatser och program har nedgraderats till att bara omfatta den mest nödvändiga personalen eller har ställts in helt och hållet.

I över tio år har vi på NRC Flyktinghjälpen anpassat våra tillvägagångssätt och arbetssätt för att se till att detta inte händer våra egna program. En färsk undersökning visar att 50 procent av de områden där vi för närvarande är verksamma betraktas som ”svåra att nå” – och vi arbetar hårt för att öka den siffran.Under de senaste åren har det också funnits en tendens att organisationer har ”gått in i bunkrar” inför nya hot – stängt in sina kontor i inhägnade områden och använt pansarbilar och beväpnade vakter.

– Det är en trend som NRC Flyktinghjälpen och andra biståndsorganisationer arbetar hårt för att förändra, säger Kilani.

Hon nämner exemplet Nigeria:

– Genom att utveckla förhandlingsstrategier och skapa relationer med andra aktörer … har NRC Flyktinghjälpen kunnat övervinna några av de begränsningar som andra organisationer i landet ställs inför.

Nr 8:

Restriktionerna till följd av covid-19 påverkar hjälpen

AFGHANISTAN. ”Priset på mat har fördubblats. Om coronaviruset inte dödar oss kommer hunger definitivt att göra det”, säger Shayista Gul, 60. Hon bor i en bosättning för fördrivna personer utanför Kabul. Foto: Enayatullah Azad/NRC

AFGHANISTAN. ”Priset på mat har fördubblats. Om coronaviruset inte dödar oss kommer hunger definitivt att göra det”, säger Shayista Gul, 60. Hon bor i en bosättning för fördrivna personer utanför Kabul. Foto: Enayatullah Azad/NRC

Covid-19-restriktionerna för att minska invånarnas rörlighet får också oavsiktliga konsekvenser.

Förutom att förhindra spridningen av viruset förhindrar de också att livräddande bistånd når människor som har tvingats fly. Svåråtkomliga områden är särskilt drabbade.

– Om hjälparbetare inte tillåts utöka det akuta arbetet ... på grund av nedstängningar eller order om att stanna hemma, kommer livsviktiga förnödenheter att ta slut och fördrivna människors livlinor att kapas, säger Kilani.

Flyktingar och internflyktingar hör till de mest utsatta människorna i världen och stod inför flera kriser redan före covid-19. Pandemin och regeringarnas reaktioner på den har lett till att många människor hamnat i en nedåtgående spiral som kommer att vara svår att vända.

Dessutom har vissa målmedvetna regeringar och väpnade grupper använt pandemin som en möjlighet att utöka sin kontroll och försöka få legitimitet. Detta påverkar fördrivna människors tillgång till tjänster och hjälporganisationernas möjligheter att nå dem.

Nr 9:

Från svåråtkomlig till åtkomlig

TRÄNING. NRC håller kurser för sin personal för att ge dem kunskapen och färdigheterna för att hantera hot i realtid. Den fem dagar långa kursen erbjuder en blandning av teori och praktik och innehåller simulerade övningar. Foto: Beate Simarud/NRC

TRÄNING. NRC håller kurser för sin personal för att ge dem kunskapen och färdigheterna för att hantera hot i realtid. Den fem dagar långa kursen erbjuder en blandning av teori och praktik och innehåller simulerade övningar. Foto: Beate Simarud/NRC

NRC Flyktinghjälpen har avsevärt förbättrat sin förmåga att verka i svåråtkomliga områden under de senaste tio åren. Vi är en av de största organisationerna för fördrivna i världen, arbetar i mer än 30 länder och tar gärna täten i detta arbete.

Sarah Kilani har arbetat med nyckelpersoner i organisationen för att ta fram en plan för hur detta ska bli möjligt.

– Vi arbetar redan i 27 av de 35 länder som har de mest utmanande förutsättningarna för tillträde för humanitärt bistånd. Men det finns fortfarande ett antal områden där NRC Flyktinghjälpen kan utmana sig själv att bli ännu mer relevanta, förklarar hon.

Drivkraften bakom vårt arbete i de här områdena är att se till att fördrivna personer får bättre tillgång till bistånd och skydd.

– För att åstadkomma detta måste vi ändra vårt tänkesätt från ”När vi ska lämna?” till ”Hur vi ska stanna?”. Vi måste lämna bunkermetoden och tillämpa smidigare och mer innovativa metoder för att kunna stanna kvar och hjälpa till, trots dåliga odds.