Bygga morgondagens ledare

Barn vid NRC Flyktinghjälpens skola i Nangarhar, Afghanistan. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Barn vid NRC Flyktinghjälpens skola i Nangarhar, Afghanistan. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Krig skapar kaos. Och vad händer med ungdomar som lever i kaos?

Kanske pojkarna tvingas att ansluta sig till beväpnade grupper. Kanske flickorna tvingas att gifta sig. Kanske de dödas. Hur kan vi se till att dessa ungdomar får möjlighet att bli vuxna, få jobb, leva lyckliga liv och återuppbygga sina samhällen och länder i framtiden?

Vi måste investera i deras utbildning. Eftersom utbildning inte bara handlar om att få kunskaper. Utbildning handlar också om trygghet, säkerhet, möjligheter, egenvärde och att utveckla en känsla av hopp inför framtiden.

Jag pratade med Craig Dean, NRC Flyktinghjälpens globala ungdomsspecialist, om hur vi kan arbeta med unga människor för att bygga morgondagens ledare.

Investera i morgondagens ledare genom att stödja vårt arbete idag.

Craig, nummer 2 från höger, med en grupp ungdomar som har fått hjälp genom NRC Flyktinghjälpens ungdomsprogram EMPOWER i Sydsudan. Foto: Privat

Craig, nummer 2 från höger, med en grupp ungdomar som har fått hjälp genom NRC Flyktinghjälpens ungdomsprogram EMPOWER i Sydsudan. Foto: Privat

För det första måste vi lyssna

Ungdomar exkluderas ofta i biståndsarbetet. Det beror delvis på bilden av unga människor i konfliktdrabbade länder.

– Inom biståndsvärlden fokuserar man ofta bara på ungdomar i samband med insatser för att motverka extremism, säger Craig. De ses och behandlas som ett hot, vilket är absurt!

Det är fullt begripligt att unga människor som växer upp under kaotiska förhållanden, där de förvägras sina grundläggande mänskliga rättigheter och där deras värld vänds upp och ned, är villiga att ta extrema risker som en sista utväg.

Men Craig, i egenskap av expert på att arbeta med ungdomar i biståndssammanhang, säger att dessa unga människor inte ska betraktas som hot. Även i krig och konflikter vill det stora flertalet ungdomar bara förbättra sina egna och sina familjers liv och utveckla sina samhällen. Ungdomar är en möjlighet, inte ett hot.

– I ungdomsteamet här på NRC Flyktinghjälpen försöker vi att tackla den negativa uppfattningen om ungdomar som ett hot. Vi ska samarbeta med dem, lyssna på dem. På grund av sin ålder har de specifika behov som skiljer sig från barns och vuxnas.

– Egentligen borde du inte prata med mig, fortsätter Craig. Du borde prata med en ung människa som påverkas av kriser ...

Hannah anser att unga människor i hennes land borde få möjligheter som hjälper dem att skapa en ljusare framtid. Foto: Privat

Amd i Sydsudan, där han hade sitt andra uppdrag inom ramne för NRC Flyktinghjälpens arbete med ungdomar. Foto: Privat

Hannah is determined that young people in her country should have opportunities that help them to see a brighter future. Photo: Private

Amd i Sydsudan, där han hade sitt andra uppdrag inom ramne för NRC Flyktinghjälpens arbete med ungdomar. Foto: Privat

Hannah Etchi är en 27-årig sjuksköterska och ungdomsaktivist som arbetar för en hjälporganisation i Kamerun. I hennes land pågår för närvarande tre skilda humanitära kriser.

Amd Rasho, 29, är från Syrien och arbetar för närvarande som ledare för NRC:s utbildningsprogram i Sittwe, Myanmar. Han studerade vid universitetet i Aleppo när protesterna under den arabiska våren fick dödliga konsekvenser.

Båda Hannah och Amd har erfarenhet av hur det är att vara en ung människa under kaotiska förhållanden och båda brinner för att investera i ungdomen. De har ett unikt perspektiv på hur vi borde stötta unga människor som har potentialen att återuppbygga sina länder i framtiden.

Bygga självförtroende

Amd växte upp i Aleppo och upplevde den förödande effekt som konflikten hade på hans hemstad och dess invånare.

– Jag var drygt 20 år när den syriska konflikten bröt ut. Jag kunde inte se någon möjlighet att stanna där, minns Amd.

– Otryggheten och våldet gjorde det svårt och farligt att studera, särskilt för unga män. Det var därför jag ville ge mig av. Jag började känna mig hjälplös, inte produktiv. Jag förlorade hoppet om att det skulle bli bättre.

Amd uthärdade en skräckfylld resa genom IS-ockuperat område till säkerheten i det område i norra Irak som styrs av Kurdistans regionala regering. Det var där som en värld av möjligheter öppnade sig tack vare utbildning.

“När jag kom till Irak hade jag ingen insikt om min potential. Jag visste inte vad jag vad jag var bra på.”
Amd

– När jag kom till Irak hade jag ingen insikt om min potential. Jag visste inte vad jag vad jag var bra på, säger Amd.

– Men lärarna hjälpte mig otroligt mycket. De försökte att ge mig en känsla av egenvärde och individualitet, och de lyssnade på mina åsikter om saker och ting. Lärarna kunde be mig att komma fram och ställa mig inför klassen och t.ex. säga: ”Amd, skulle du vilja berätta vad du tycker om det här?”.

– Och det var då jag upptäckte att jag faktiskt kände mig riktigt bekväm med att prata inför publik. Det var en färdighet som jag aldrig någonsin hade upptäckt tidigare. Och det började ge mig självförtroende. Faktiskt ganska gott självförtroende.

Amd använde sitt nyfunna självförtroende och hoppade på möjligheten att söka arbeta inom biståndssektorn.

– Jag klarade intervjun bra tack vare det här nya självförtroendet. Det hjälpte mig att låsa upp och upptäcka fler färdigheter.

Amd pratar med en grupp barn under sitt arbete för Rädda barnen i Irak. Han var då 25 år. Foto: Internationella Rädda barnen

Amd pratar med en grupp barn under sitt arbete för Rädda barnen i Irak. Han var då 25 år. Foto: Internationella Rädda barnen

Amd anser att vi måste erkänna den individuella potential som unga människor världen över har.

– Jag blir upprörd över att ungdomar från andra länder kan behandlas som siffror, säger han. Unga människor från andra länder har rättigheter: de kan göra sin röst hörd och tala ut. När jag arbetar med unga människor för NRC Flyktinghjälpen försöker jag att ge dem mer egenmakt.

– Det är viktigt att främja individens värdighet och egenvärde. Det vet jag eftersom det har hjälpt mig så mycket. När jag behandlades som en siffra, gjorde jag inte min röst hörd. Och när jag sedan blev behandlad som en person, låste det upp så mycket.

Foto: Alan Ayoubi/NRC Flyktinghjälpen

Photo: Alan Ayoubi/NRC

IRAK: Ahmad, 18, slutförde nyligen en frisörutbildning anordnad av NRC. Efter att ha slutfört utbildningen öppnade han en herrfrisering tillsammans med en vän. Nu tjänar han tillräckligt för att försörja sig själv men hoppas att inom snar framtid kunna tjäna så mycket att kan försörja sin familj.

Möjligheten att arbeta

I många länder får flyktingar inte arbeta på grund av invandringspolitiska restriktioner eller brist på arbetstillfällen. Få människor klarar att sitta sysslolösa utan att göra något för att förbättra sin situation. Sysslolöshet är något som Hannah Etchi anser vara det mest förödande för ungdomarna i Kamerun.

– Om unga människor inte kan få ett jobb och inte har någon som kan hjälpa dem, hamnar de i slutändan på gatan, säger Hannah.

– De flesta ungdomarna i mitt land är arbetslösa. Den unga generationen pulserar fortfarande av liv, vi är fortfarande aktiva, vi har färdigheter men vi har inte möjligheterna. Och det är därför som en del deltar i konflikten. De försöker att kämpa för de tusentals arbetslösa ungdomarna, och kriminaliteten fortsätter bara att öka.

Hannah fann sin mening i livet genom arbetet som sjuksköterska. Hon arbetar nu för en hjälporganisation som erbjuder flyktingar sjukvård.

Hannah arbetar som sjuksköterska för den ideella organisationen Reach Out. Foto: Privat

Hannah säger att arbetslösheten i Kamerun inte bara ökar ungdomsbrottsligheten utan även tonårsgraviditeter och depression.

De negativa effekterna av arbetslöshet kan ses världen över. En färsk studie utförd av Health Foundation fann att 43 procent av de arbetslösa i Storbritannien led av dålig psykisk hälsa. Arbetslöshet kan få en att förlora känslan av mening och leda till negativa coping-mekanismer.

– Alla borde ha lika möjligheter, säger Hannah. Vi måste stötta ungdomen. Om ungdomar erbjuds arbete, minskar inte bara arbetslösheten utan också kriminaliteten, förtida dödsfall och oönskade graviditeter.

Hannah arbetar som sjuksköterska för den ideella organisationen Reach Out. Foto: Privat

Hannah arbetar som sjuksköterska för den ideella organisationen Reach Out. Foto: Privat

Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Photo: Itunu Kuku/NRC

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN (CAR): – Jag var tvungen att sluta skolan när jag var nio år. Sedan dess har jag inte haft något att göra, säger Assania Ali. Men idag har jag det här sömmerskeyrket som jag satsar på.

Assania ler medan hon fortsätter att sy där hon sitter bredvid en kamrat i NRC:s lärlingsutbildning. Utbildningen skapades för att hjälpa de många unga människor i CAR som saknade arbetstillfällen på grund av det kroniska våldet och instabiliteten i landet.

– Nu när jag har lärt mig att sy vill jag bli en duktig sömmerska. Den bästa sömmerskan i staden!, säger hon

Adau, 24, David, 22, och Elisah, 23, studerar vid NRC Flyktinghjälpens ungdomscenter i bosättningen Nyumanzi, Uganda. Här kan unga sydsudanska flyktingar och ugandier få tillgång till nätbaserade kurser via Arizona State University. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Adau, 24, David, 22, och Elisah, 23, studerar vid NRC Flyktinghjälpens ungdomscenter i bosättningen Nyumanzi, Uganda. Här kan unga få tillgång till nätbaserade kurser via Arizona State University. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Arbeta med ungdomar

NRC Flyktinghjälpen har arbetat med hundratusentals unga flyktingar sedan 2003.
Våra utbildningsprogram för ungdomar är anpassade till olika åldersgrupper och sammanhang.

På vissa platser, där unga människor inte har kunnat gå i grundskolan på grund av krig och flykt, har vi startat klasser i ämnen som läsning och räkning för att hjälpa dem ta igen det de har missat och komma tillbaka in i de formella utbildningssystemen.

På andra ställen, där ungdomar har svårt att hitta jobb, fokuserar vi på yrkesutbildningar som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden och vidareutvecklas där.

När det har varit krig kan det exempelvis finnas ett stort behov inom byggbranschen. Vi utbildar unga människor för att tillgodose detta behov, så att de kan återuppbygga sina länder tegelsten för tegelsten.

Alla våra program för ungdomar har en livskunskapskomponent, som kommunikation, lagarbete, konfliktlösning och reproduktiv hälsa. Vi fortsätter att investera i ungdomars välbefinnande och uppmuntra dem i det de gör för att stötta sina samhällen.

På platser där det inte finns några arbeten, så som Hannah beskriver i Kamerun, hjälper vi unga människor att starta eget. Vi tillhandahåller utbildningen, färdigheterna och verktygen.

Investera i morgondagens ledare genom att stödja vårt arbete idag.

Skapa ringar på vattnet

Unga människor är otroligt motståndskraftiga. I kriser är det ofta de som står i frontlinjen för att hjälpa sitt samhälle. Men de behöver möjligheter.

– Einstein var flykting, påpekar Craig. Se vad han åstadkom för världen när han fick chansen.

När man ger en ung människa möjligheter ger det ringar på vattnet.

– Om jag kan ändra en människas liv, eller ett barns liv, betyder det allt, säger Amd ivrigt. Om du ändrar den människans liv, förändrar det livet även för dem omkring.

“Jag använder mina personliga erfarenheter till att hjälpa barn och ungdomar genom mitt arbete för NRC Flyktinghjälpen.”
Amd

– Jag har kunnat hjälpa mina bröder, systrar, min familj, väldigt mycket. Och nu använder jag mina personliga erfarenheter till att hjälpa barn och ungdomar genom mitt arbete för NRC Flyktinghjälpen. Det handlar om att få människor att inse sitt egenvärde och det kan ändra deras liv. Och det är så spännande!

Amd pratar med en grupp unga människor i Myanmar, där han nu bor och arbetar. Foto: Privat

Amd pratar med en grupp unga människor i Myanmar, där han nu bor och arbetar. Foto: Privat

Tack till Craig Dean, Hannah Etchi och Amd Rasho för att de generöst har delat sina tankar och erfarenheter.