Irak

Att skräddarsy ett liv åt sig själv

Ahlam tvingades att fly från sitt hem i norra Irak för över sju år sedan. När hon slutligen återvände hem var livet svårt. Men ett utbildningsprogram för ungdomar blev en vändpunkt.

Liksom så många andra tvingades Ahlams familj att fly undan kriget i Irak när Islamiska staten (IS) tog över Mosul och andra delar av landet i juni 2014. Ahlam var då bara 13 år.

─ Jag var barn när vi tvingades att lämna vårt hem på grund av IS, säger Ahlam. ─ Vi fruktade för våra liv.

Efter flera år som flyktingar återvände familjen slutligen till sin hemstad, Bartella, efter att den hade befriats.

─ När vi kom tillbaka var situationen mycket svår, särskilt den ekonomiska situationen, minns hon.

─ Så jag bestämde mig för att hjälpa familjen genom att söka jobb.
Men det är inte lätt att hitta ett arbete och tjäna ihop till en lön i en stad där kriget nyss har tagit slut. Ahlam, nu 20 år, var beslutsam: hon måste göra något för att hjälpa familjen och bli självförsörjande.

Lära sig ett yrke

Genom vänner och släktingar fick Ahlam höra talas om NRC Flyktinghjälpens samhällscenter i Bartella och dess stödprogram för unga människor. Centret inrättades för att hjälpa unga människor i Irak att lära sig ett hantverk och påbörja ett yrkesliv.

─ Jag var så upprymd när jag sökte till centrets skrädderikurs och antogs, berättar Ahlam.

Nu är hon en av över 1 600 unga människor som har slutfört en utbildningskurs på centret, som finansieras av Europeiska unionen.
Under studierna utvecklade Ahlam en bra relation till sin kursledare och lärde sig nya saker.

─ Kursledaren stödde och hjälpte mig i varje steg på vägen, säger Ahlam. ─ Jag har lärt mig mycket av centret och människorna där.

Lazem, ledare för skrädderikursen på centret i Bartella, minns Ahlams första dagar.

─ När Ahlam började visste hon inte särskilt mycket om sömnad, men hon hade viljan att lära, säger Lazem.

Ahlam under utbildningen. Foto: Hoshang Abubaker/NRC Flyktinghjälpen

Självständig

─ NRC Flyktinghjälpen och centret har haft stor betydelse för mig genom att inte bara ge mig ett yrke så att jag kan försörja mig själv, utan också lära mig mycket om livet självt, förklarar Ahlam.

Ahlam slutförde skrädderikursen med toppbetyg, som en av de fem bästa på sin kurs. Som belöning fick hon ett startpaket till en egen verksamhet.

Under kursen lärde sig Ahlam skrädderiyrket steg för steg, och efter avslutad utbildning var hon ivrig att betjäna sin första kund.

Ahlam arbetar nu hemifrån, med hjälp av sitt startpaket. Foto: Hoshang Abubaker/NRC Flyktinghjälpen

─ Nu arbetar jag hemifrån och har egna kunder, främst grannar, säger hon. Men jag hoppas att snart kunna utöka min verksamhet och starta en skräddeributik.

Ahlam och andra unga människor som deltagit i projektet har nu skaffat sig kunskaper som kan ge dem inkomster. De är på väg att bli självständiga och kan börja skapa sig sina egna liv, trots de turbulenta erfarenheter de har bakom sig.

Läs mer om vårt arbete i Irak.