Ukraina

10 saker du bör veta om krisen i Ukraina

Upp till två miljoner människor bor nära den så kallade kontaktlinjen i östra Ukraina. Om konflikten eskalerar riskerar de att drabbas av ökat våld och kan tvingas lämna sina hem. NRC Flyktinghjälpens generalsekreterare Jan Egeland varnar för massflykt.

Spänningarna mellan Moskva, Kiev och västvärlden har ökat dramatiskt de senaste veckorna, vilket ökar risken för ytterligare våld och massflykt.

– Livet och säkerheten för miljontals människor i östra Ukraina står på spel medan vi väntar på ett politiskt genombrott i det nuvarande dödläget. Vi får inte blunda för det mänskliga lidandet i konfliktens spår. En eskalering kommer att resultera i fler civila offer och enorma humanitära behov, och driva många på flykt, varnar Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen.

Jan Egeland in Ukraine.

Stora konsekvenser

Förra veckan var han i Ukraina för att följa upp det humanitära arbetet och för att förmedla den oro både civilbefolkningen och hjälparbetare i området upplever.

Enligt Egeland kommer en ökning av fientliga handlingar betydligt förvärra den nuvarande humanitära situationen, där behoven redan är stora efter år av våld.

– En upptrappning av konflikten kan leda till att civil infrastruktur skadas ytterligare, att människors rörelsefrihet begränsas och att tillgången till viktiga offentliga tjänster som vatten, el, transport, marknader och bankverksamhet begränsas, säger han.

NRC Flyktinghjälpen hjälpte Mykola (83) med pengar till nya fönster och reparation av taket. Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

Fick pengar till att reparera huset

Jan Egeland träffade Mykola (83) vars hem i Donetsk-regionen skadades svårt av beskjutning under 2015 och 2016. Stora delar av taket förstördes och fönster krossades. NRC Flyktinghjälpen har hjälpt honom ekonomiskt så att han kan sätta in nya fönster och reparera taket.

Den långdragna konflikten har tärt svårt på Mykola, som inifrån huset regelbundet hör ljudet av skottlossning. Han fruktar en möjlig eskalering och är rädd att hans hem än en gång kommer att ligga i konfliktens epicentrum.

Jan Egeland träffar Natalia, som arbetar ideellt för NRC Flyktinghjälpen. Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

Kan inte besöka dottern och barnbarnet

Egeland träffade också Natalia. Hon arbetar ideellt som paralegal för NRC Flyktinghjälpen och hjälper människor som drabbats av konflikten, i staden Krasnohorivka i Donetsk-regionen. Hon ser bland annat till att internflyktingar får ut sina pensioner och andra sociala förmåner.

– Under mer än två år har jag inte kunnat passera kontaktlinjen för att träffa min dotter och mitt barnbarn i det icke-regeringskontrollerade området, säger Natalia. – Många som arbetade på andra sidan har förlorat sina jobb eftersom de inte kan ta sig dit, tillägger hon.

Varnar för massflykt

Jan Egeland varnar för att en upptrappning av konflikten skulle utlösa flykt från området med en ökning av antalet internflyktingar till minst det dubbla.

– Förutom de människor som bor i närheten av den så kallade kontaktlinjen, skulle miljontals människor i Donetsk- och Luhansk-regionerna utsättas för ökat hot. Konflikten skulle också omintetgöra de avsevärda förbättringar av den humanitära situationen som uppnåddes under 2021, säger han.

 

Här är tio saker som du bör veta om krisen i Ukraina:

1: Den väpnade konflikten i östra Ukraina är nu inne på sitt åttonde år. Den fortsätter att kräva civila offer och över 5 miljoner människor påverkas.

2: Sedan 2014 har över 3 000 civila dödats, över 7 000 har skadats och över 50 000 hem har skadats eller förstörts.

3: Av de 2,9 miljoner människor som är i behov av hjälp under 2022, bor 1,3 miljoner i regeringskontrollerade områden och 1,6 miljoner människor i icke-regeringskontrollerade områden.

4: FN:s humanitära insatsplan för 2022 har bett om 190 miljoner USD för att hjälpa 1,8 miljoner behövande människor.

5: Ukraina är ”den äldsta” humanitära krisen i världen, eftersom cirka tre av tio av de behövande är äldre personer.

6: FN beräknar att det finns 854 000 internflyktingar i Ukraina (dvs. människor som har tvingats fly till andra delar av landet).

7: Östra Ukraina är delat av en 427 kilometer lång ”kontaktlinje” som skiljer regeringskontrollerade områden från icke-regeringskontrollerade områden. Linjen har sju gränsövergångar, men sedan mars 2020 har möjligheterna att passera linjen varit mycket begränsade. Antalet passager har minskat med över 90 procent, från fler än 1,2 miljoner per månad före covid-19-pandemin till färre än 100 000 per månad i dag.

8: Ukraina är ett av områdena i världen som har flest minor. Konflikten hamnar på femte plats på listan över antalet civila offer till följd av landminor och explosiva lämningar från krig, och på tredje plats när det gäller olyckor orsakade av fordonsminor. Sedan juli 2020 har cirka 70 procent av de civila dödsfallen orsakats av landminor och explosiva anordningar.

9: Covid-19-situationen i Donetsk- och Luhansk-regionerna har blivit alltmer akut. Sjukhusen i de regeringskontrollerade områdena rapporterar att de arbetar med maximal kapacitet och i de icke-regeringskontrollerade områdena är sjukhusen överbelamrade. Detta har allvarliga effekter på all annan vård.

10: NRC Flyktinghjälpen har arbetat i Ukraina sedan 2014 och hjälpt över 700 000 människor med mat, tak över huvudet, vatten, sanitet och rättshjälp. I likhet med många andra humanitära organisationer har NRC Flyktinghjälpen inte tillgång till icke-regeringskontrollerade områden.