NORCAP experts have helped set up the new camp on Moria, after fires destroyed the previous camp. We also have a site planner on the island, supporting coordination and setting up water tanks and sewage facilities. (Photo: NORCAP/Alkisti Mavraki) September 2020
Lesbos

Vi är på plats i Moria

Över 12 000 flyktingar och migranter blev hemlösa efter branden i Morialägret på den grekiska ön Lesbos för några veckor sedan. NRC Flyktinghjälpens beredskapsstyrka NORCAP har skickat experter till området för att koordinera hjälpinsatserna.

Branden medförde att barn, kvinnor och män bor under bar himmel, ihopträngda vid vägkanterna utan någonting. De saknar allt och lever i stor otrygghet, det är viktigt att de får sina grundläggande behov tillgodosedda så snart som möjligt.

Stöd vårt arbete i Moria här

Vi samarbetar med myndigheterna för att få igång mottagandet av människorna i lägren så snabbt vi kan. Våra experter bidrar till krisarbetet tillsammans med de grekiska myndigheterna, andra humanitära organisationer och volontärer, med bland annat planeringen för att få viktiga tjänster som vatten- och sanitetstjänster på plats.

Samarbete och finansiering är avgörande för att kunna genomföra humanitära insatser till de som behöver det när kriser uppstår. NORCAP arbetar tätt med mottagsmyndigheten i Grekland tack vare ekonomiskt stöd från EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområde). De har också startat dialog med olika FN-organisationer för att snabbt kunna få dit experter inom olika områden så att de drabbade människorna kan få den hjälp som behövs.

– Mobiliseringen är enorm, säger Kostas Karagiannis, NORCAP:s programrådgivare i Moria.

– Tack vare den var två enheter i det nya lägret redo att ta emot desperata människor redan 48 timmar efter branden.

Site planner Haroula Gialama (right) and Programme adviser Kostas Karagiannis are deployed to Moria to help set up a new camp for the refugees and migrants who lost their shelters during the fires in Moria last week. (Photo: NORCAP/Alkisti Mavraki) September 2020.
Foto: NORCAP/Alkisti Mavraki

Osäkerheten ökar

Det är en spänd situation på ön. Även om det nu finns nya tält är många är många rädda för att flytta in. De är rädda för nya bränder, ökad spridning av Covid-19, fientlig attityd från delar av lokalbefolkningen och osäkerheten över hur lång tid de tvingas vara kvar på ön.

För ögonblicket är det 95 000 asylansökningar som väntar på att bli behandlade i Grekland. Redan innan branden var situationen i Moria och i andra läger eskalerande ohållbar. Covid-19 har ytterligare förvärrat situationen med stress och osäkerhet båda för lägerbefolkingen och de lokalt boende.

De nya lägren är viktiga, med de är bara en tillfällig lösning.

– Även om folk har omedelbart behov av skydd och nödvändiga tjänster är vi medvetna om att det inte får bli ett nytt överfyllt läger som Moria, säger Benedicte Giæver, chef NORCAP.

– Europa måste ta ansvar och hjälpa Grekland att ta emot människor från öarna nu.