Coronaviruset

– Om inte viruset tar livet av oss riskerar vi att dö av svält

– Sen vi drabbades av coronaviruset har matpriserna fördubblats. Om inte viruset tar livet av oss riskerar vi att dö av svält, säger Shayista.

Den 60 år gamla änkan och sonen Esmatullah, 17 år, sitter framför sitt enkla boskydd i utkanten av huvudstaden Kabul. Familjen har bott i bosättningen för internt fördrivna de senaste 13 åren.

– Regeringen har bett oss att vara hemma på grund av smittorisken, men det är helt omöjligt. Vi måste ut varje morgon för att samla ihop papper, plast och annat skräp som vi sen säljer. Det är så vi överlever, säger Shayista.

Leder till hunger

Mer är tre av fem personer på flykt eller personer som lever i konfliktområden har förlorat hela eller delar av sina inkomster sedan pandemin startade, visar en färsk rapport från NRC Flyktinghjälpen. Pandemin förstör inte bara folks hälsa, den drabbar även ekonomin hårt. Den gör att man varken har pengar till mat, hyra eller till att skicka barnen till skolan.

– Världens mest sårbara länder befinner sig i en farlig nedåtgående spiral. Drivna på flykt av krig och våld, med begränsade möjligheter till hälsovård och att försörja sig blir de ekonomiska skadorna katastrofala för många familjer, säger Jan Egeland, generalsekreterare NRC Flyktinghjälpen.

Rapporten, som på engelska heter Downward Spiral, är baserad på detaljerad forskning och behovsvärderingar i 14 länder och en undersökning av 1 400 människor som är drabbade av konflikt och flykt i länderna Afghanistan, Colombia, Irak, Kenya, Libyen, Mali, Uganda och Venezuela. Här är slutsatserna.

5 sätt som coronaviruset drabbar människor på flykt:

#1: Förlorade inkomster

Enligt undersökningen säger sju av tio personer på flykt att de har förlorat sitt jobb eller sin inkomst sedan pandemin började i mars. Nästan en tredjedel av dem har varit tvungna att låna mer pengar än innan pandemin.

Covid_report_infographics_SWE_.jpg

En del personer säger att de får pengar av familjemedlemmar som bor i andra länder, men två tredjedelar uppger att de får mindre nu.

#2: Får mindre hjälp

Sedan pandemin startade har många länger stängt gränserna och humanitära organisationer har arbetet under stränga restriktioner. Resultat är att 28 procent uppger att de mottagit mindre hjälp av organisationer och regeringar.

Mindre är sju procent av de som svarade uppger att de fått mer hjälp under samma period.

#3: Mer hunger

Redan före coronakrisen var många på flykt och hotades av allvarlig matbrist. Nu svarar nästan tre fjärdedelar i undersökningen att de har varit tvungna att minska antalet måltider i familjen sedan pandemin startade.

Covid_report_infographics_SWE_2.jpg

#4: Får lämna sina bostäder

Inkomstbortfallet medför att många familjer blir uppsagda från sina bostäder när de inte kan betala hyran. Mer än sju av tio uppger att det sliter hårt för att betala hyran och andra hushållsutgifter, 68 procent säger att de troligtvis måste flytta på grund av minskade inkomster.

Nästan hälften uppger att de redan har lämnat sina hem sen pandemin startade.

#5: Förlorad skolundervisning

Vår studie visar att de ekonomiska effekterna av Covid-19 med minskade inkomster gör det mer troligt att barnen inte kommer tillbaka till skolan när de öppnar igen. Tre av fyra familjer säger att de redan nu är mindre benägna att skicka dem till skolan på grund av sämre ekonomi.

Covid_report_infographics_SWE_4.jpg