With support from the Norwegian government, NRC is providing thousands of soaps to Afghan families living in settlements in Iran to encourage hand washing, the most effective preventive measure for COVID-19. Distribution is paired with hygiene promotion messaging through different leaflets reinforcing key points provided by the Ministry of Health.
Coronaviruset

NRC Flyktinghjälpen trappar upp sitt arbete

NRC Flyktinghjälpen jobbar dygnet runt för att stoppa spridningen av coronaviruset bland utsatta människor på flykt. Den viktigaste insatsen just nu är att öka kunskapen och möta det behov av information och hygieninsatser som finns.

Vi är bekymrade över effekten den globala spridningen av viruset kan ha på människor på flykt som redan är utsatta. Därför trappar vi upp arbetet för att förhindra och stoppa spridningen.

“Miljoner människor lever i överfulla flyktingläger där de är fattiga och har liten tillgång till hygien och sanitära lösningar. När viruset sprider sig i överbefolkade bosättningar som finns i Iran, Bangladesh, Afghanistan och Grekland kommer konsekvenserna att bli brutala. Vi måste agera nu,” säger Jan Egeland, generalsekreterare på NRC Flyktinghjälpen.

84 procent av världens 70,8 miljoner människor på flykt bor i låg eller medel-inkomstländer som har relativt dåliga hälso-, vatten och sanitetssystem. Vi ser också att flyktingar från andra länder och flyktingarna i sitt eget land ofta befinner sig på platser som är överfulla och där sjukvård och andra viktiga tjänster är överbelastade eller har mycket begränsade resurser.

“Förra veckan i Colombia och Venezuela kunde jag se hur våra hårt arbetande kollegor jobbade med att få fram rent vatten, välbehövliga latrin och sanitetslösningar och med viktig hygieninformation till flyktingar och migranter under extrema förhållanden. Program som dessa är mer nödvändiga än någonsin,” säger Egeland.

IRAN: Vi trappar upp vårt arbete med sanitära lösningar och hygienfaciliteter likväl som att sprida information i Afghanistan och Iran. Foto: Shahin Shadian / NRC

Större insatser är nödvändigt

“Vi trappar upp vårt arbete med sanitära lösningar och hygienfaciliteter likväl som att sprida information i Afghanistan och Iran. Men större ansträngningar behövs för att skydda de mest sårbara. I Iran är vi djupt oroade över att ungefär 1 miljon afghanska flyktingar lever i områden med extremt dåliga hygienlösningar. Somliga afghaner har rätt till statlig hälsovård och andra får bara tillgång till enklare akutvård. Stödet till dessa måste ökas betydligt,” säger Egeland.

Iran är värdland för upp till 3,5 miljoner afghaner, en miljon av dessa har flyktingstatus men de flesta behöver giltiga id-handlingar. Myndigheterna i Iran beräknar att det finns omkring 800 000 svårt utsatta afghaner som är i behov av hjälp.

Vi trappar upp vårt arbete med sanitära lösningar och hygienfaciliteter likväl som att sprida information i Afghanistan och Iran. Men större ansträngningar behövs för att skydda de mest sårbara.
Jan Egeland, Generalsekreterare, NRC Flyktinghjälpen

Enligt Irans hälsoministerium den 17 mars hade 16 169 fall bekräftats och 988 dödsfall registrerats. Viruset har spridit sig i alla Irans provinser.

Påverkar de mest sårbara

“Vi är oroliga för att situationen får allvarliga konsekvenser för det mest sårbara människorna i Iran och det inkluderar flyktingar och fördrivna afghaner i landet tillsammans med sårbara iranier. Vi är speciellt oroade för familjer med dåliga möjligheter till bra hygien och underliggande hälsoproblem,” säger Egeland.

I kampen mot coronaviruset delar NRC Flyktinghjälpen ut tusentals tvålar och informationsbroschyrer till afghanska flyktingar som bor i flyktingläger. Som en del av vårt ordinarie arbete har vi också utbildat tusentals iranska och afghanska skolbarn om vikten av nödvändig hygien, och det gjorde vi precis innan utbrottet.

IRAN: Som en del av vårt ordinarie arbete har vi också utbildat tusentals iranska och afghanska skolbarn om vikten av nödvändig hygien, och det gjorde vi precis innan utbrottet. Foto: Mani Khaleghi / NRC

Vi har varit aktiva i det här området under många år långt innan coronaviruset bröt ut. Under 2019 till exempel var vi på plats och delade ut mer är 16 400 hygien kit och över 2 500 paket med vattenreningstabletter till flyktingar drabbade av naturkatastrofer.

Afghanistan är underfinansierat

Den 15 mars hade Afghanistan tio konstaterade fall med coronaviruset.

Vi är speciellt bekymrade för stor spridning av viruset bland flyktingar. Begränsade resurser, låg tillgång till grundläggande tjänster, rädsla bland människor kombinerat med dagliga gränspassager mellan Iran och Afghanistan ökar risken för spridning av viruset i västra Afghanistan.

En nödhjälps Apell från FN för Afghanistan visar att 9,4 miljoner människor är i behov av nödhjälp. Den föreslagna hjälpen kräver finansiering med 733 miljoner US dollar. De tre första månaderna detta år är det bara 6,9 miljoner som är säkra och de ska gå främst till mat, vatten och sanitära lösningar. Det innebär att hälsobehoven blir extremt underfinansierade.

Internationell solidaritet är nödvändig

"Medan världens ledare arbetar för att undvika skräckscenarion innanför sina egna gränser, ska de inte vända ryggen till de som lever utanför gränserna. Vi måste vara solidariska med de miljoner människor som är på flykt,” säger Egeland och fortsätter:

“Givarländer behöver vara generösa och vara flexibla så att humanitära organisationer kan trappa upp arbetet med att säkra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden. För att undvika en hälsokatastrof behöver insatsen stärkas parallellt med andra viktiga åtgärder.”

Medan världens ledare arbetar för att undvika skräckscenarion innanför sina egna gränser, ska de inte vända ryggen till de som lever utanför gränserna. Vi måste visa internationell solidaritet med de miljoner människor som tvingas fly i dessa oroliga tider.
Jan Egeland, Generalsekreterare, NRC Flyktinghjälpen

NRC Flyktinghjälpen har ökat arbetet med att informera familjer om riskerna kopplat till Covid-19. Vi finns också vid de kritiska gränsövergångarna.

90 000 människor lever under omänskliga förhållanden

NRC Flyktinghjälpen ger också information i lägren och i bosättningar till de flyktingar som har flytt på grund av torka. Några av dessa läger finns i Herat och Badghis-provinsen, väster i Afghanistan där det bor cirka 90 000 människor under omänskliga förhållanden. De flesta har inte tillgång till grundläggande samhällsservice eller hygienartiklar. Då hälsotillstånden generellt redan är bräcklig bland flyktingar så kan en spridning av coronaviruset bli mycket allvarligt.