H.K.H. Kronprins Haakon

Mötte ungdomar på flykt

Det är imponerande att se hur det fungerar på några av de platser i världen som är svårast att jobba i, säger H.K.H. Kronprins Haakon efter ett digitalt möte med ungdomar.

Nyligen reste NRC Flyktinghjälpens beskyddare H.K.H. Kronprins Haakon med på ett virtuellt fältbesök till några av världens mest krigshärjade och drabbade länder. Genom sin skärm från hemmakontoret i Skaugum träffade Kronprinsen ungdomar från Afghanistan, Irak, Libanon och Jemen.

Han blev imponerad av både insatsen som NRC Flyktinghjälpens personal gör varje dag men inte minst över hur ungdomar på flykt hanterar den hårda vardagen.

– Det var väldig intressant att få vara med live på de olika platserna, sa Kronprinsen, som varit beskyddare av NRC Flyktinghjälpen sedan 2017.

Det är jätteviktigt arbete ni gör och imponerande att se hur det fungerar i några av de ställen i världen där det är svårast att arbeta. Ni är så beslutsamma att vara där ni behövs mest. Det är verkligen imponerande och fint att se.
H.K.H. Kronprins Haakon
Foto: Det kongelige hoff
Genom skärmen från hemmakontoret i Skaugum träffade Kronprinsen ungdomar från Afghanistan, Irak, Libanon och Jemen. Foto: Kungliga hovet.

I en och en halv timme träffade han ungdomar på flykt och anställda hos NRC Flyktinghjälpen. Många av de anställda har själva en flyktingbakgrund. Generalsekreterare Jan Egeland fungerade som reseledare från huvudkontoret i Oslo.

Den engagerade kronprinsen fick veta hur Coronapandemin har drabbat familjer på flykt och hur de fått hjälp för att hantera vardagen som redan innan pandemin var en svår utmaning.