Fatoumata, 67 and her family moved several times to escape from armed attacks. Originally from Sigue-Raguin, she fled the first time to seek safety in Foubé. But the executions and threats continued and they had to flee from Foubé to Kaya.

"The armed men have chased us away from our homes and killed our loved ones. That’s why we fled and came here. We don’t have any food, we don’t have a roof over our head, we have nothing at all. We are asking for assistance." She said.

"We left yesterday and arrived here today. We haven’t eaten anything since the sun rose. 

Just the day before yesterday, 6 people were caught and killed while they were on the road. After this, the attackers went to… I don’t remember where, but so many people have been killed. 

We were all filled with fear so we immediately took to the road and by the grace of God we were able to escape. Our wish is to settle down in peace and receive some food or any other assistance. What we need the most is some assistance and a place where we can stay. All we are praying for now is to receive some assistance." Fatoumata added.

Date: 21 January 2020
Location: Kaya - Center North Burkina Faso
Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Burkina Faso

Fem saker du bör veta om krisen i Burkina Faso

“Vi har ingen mat och vi har inte tak över huvudet, vi har ingenting alls. Vi ber om hjälp.” Fatoumata, 67, är en av över en halv miljon människor på flykt undan våldet i Burkina Faso de senaste åren. Här är fem saker du bör veta om en världens snabbast växande flyktingkriser.

Måndagen den 20 januari 2020 öppnade beväpnade män eld på en marknad i Nagraogo, i Sanmatenga-provinsen i Burkina Faso, och dödade 36 personer. Tidigare denna månad, den 4 januari dödades 14 personer när en skolbuss träffades av en bombattack nära vägen2. Barnen i bussen var på väg tillbaka hem för att ha skollov.

Eskalerande kris

Dessa två incidenter med dödlig utgång som har ägt rum under de senaste veckorna är anledningen till den snabbt försämrade säkerhetssituationen i Burkina Faso. Följden av dessa våldsdåd, den humanitära krisen i landet, är emellertid både oadresserad och okänd.

Burkina Faso - världens snabbast växande humanitäre kris.

Familjer tvingas hastigt lämna sina byar och alla sina ägodelar för att söka skydd i andra städer långt bort. De har akut behov av hjälp i form av mat, vatten, skydd och utbildning. Här är fem saker du bör veta om Burkina Fasos växande humanitära kris.

1. Världens snabbast växande flyktingkris

Enligt siffror från FN (United Nation) fanns det cirka 50.000 människor på flykt i Burkina Faso i slutet av 2018. Ett år senare, i slutet av 2019 hade siffran stigit tiofaldigt till 560.000.

Denna ökning på 1000 % på ett enda år gör krisen i Burkina Faso till världens snabbast växande flyktingkris. Under 2020 förväntas siffran öka till svindlande 900.000!

En ökning av våld och osäkerhet har även noterats i angränsande länderna Mali och Nigeria, men antalet flyktingar i Burkina Faso är mer än totala antalet flyktingar i båda Mali (204.015) och Nigeria (136.554) tillsammans.

2. Människorna går hungriga i brist på mat

På grund av osäkerheten i landet har de drabbade områdena minskat jordbruksverksamheten med mellan 20 och 70 procent.

The World Food Programme uppskattar att 1,2 miljoner människor (av en befolkning på 19 miljoner) för närvarande är i behov av livsmedelsbistånd i Burkina Faso. Denna siffra förväntas öka till 1,8 miljoner när den mest kritiska säsongen börjar i juni.

3. Vårdkliniker stängs ner

I en tid när det är viktigare än någonsin att det finns vårdkliniker och sjukhus stängdes 95 vårdkliniker i december 2019 och 135 kliniker fungerar bara med lägsta möjlig kapacitet. Nedstängningen äventyrar möjligheten för nära 1,2 miljoner människor att få grundläggande hälsovård.

4. Utsatta barn missar skolan

Otryggheten får också negativa effekter på landets utbildningssystem. Enligt UNICEF siffror från juni 2019 har 2000 skolor stängts ned vilket innebär att 330.000 barn står utan eller har begränsad tillgång till skolundervisning.

Detta faktum är oroande, inte bara på grund av den negativa påverkan på barns utveckling utan också för att ungdomar som står utanför skolan riskerar att bli sexuellt utnyttjade och rekryteras av terroristgrupper.

5. Den humanitära responsen är långsam

Trots omfånget av krisen har den humanitära responsen blivit begränsad på grund av brist på finansiering. 2019 blev 89 miljoner dollar beviljat, men behovet var anslaget till 187 miljoner dollar. Effekten blev att de humanitära organisationerna inte kunde nå ut till tillräckligt många. För 2020 anslår FN att det behövs 295 miljoner dollar då krisen utvecklar sig väldigt snabbt.

NRC Flyktinghjälpen är närvarande i Burkina Faso för att ge tillfälligt skydd till interna flyktingar i lägren. Vi ger också akut utbildningsstöd genom att säkra klassrum så att eleverna tryggt kan gå i skolan.

Men mer resurser krävs för att tillgodose de enorma behoven som finns och givarländerna måste öka insatsen för att möta den humanitära krisen.