AFGHANISTAN. Mohammad Alam (53 år) har precis tagit emot en bag med tvål och andra hygienartiklar i Barakib utanför Kabul. Foto: Enayatullah Azad / NRC Flyktinghjälpen

Coronavirus: Det här gör vi

Roald Høvring|Publicerat 08. maj 2020
NRC Flyktinghjälpen jobbar intensivt med att hindra smittspridning av coronaviruset i områden med sårbara människor på flykt. Parallellt fortsätter vi arbetet med att rädda liv.

Det viktigaste nu är att öka kunskapen om viruset och hur man kan skydda sig själv och hindra smittspridning. I flyktingläger och i områden där människor bor tätt på varandra är tillgången till rent vatten och tvål en stor brist. Vi ökar också insatsen med att säkra vattenförsörjningen, skapa bättre sanitära lösningar och delar ut tvål och andra hygienartiklar.

AFGHANISTAN: I lägret Herat för internt fördrivna har NRC Flyktinghjälpen ordnat med rent vatten. Foto: Enayatullah Azad / NRC Flyktinghjälpen

#1 Säkrar tillgång till rent vatten

I Afganistan i lägret Herat för internt fördrivna har NRC Flyktinghjälpen ordnat med rent vatten till över 10 000 människor på flykt från torka, krig och konflikter.

Bra hygienrutiner som handtvätt är ett av de effektivaste sätten att förhindra att viruset sprider sig. NRC Flyktinghjälpen jobbar ihärdigt med att säkra vattenförsörjning och möjligheten till att kunna tvätta händerna i lägren och skolor.

IRAN: I Iran distribuerar vi tvål och hygienartiklar till tusentals afghanska flyktingar. Foto: Shahin Shadian /NRC Flyktinghjälpen

#2 Delar ut tvål

Iran huserar tusentals afghanska flyktningar samtidigt som de är hårdast drabbat av coronaviruset i Mellanöstern. Hittills har vi delat ut tvål och hygienartiklar till cirka 6 000 familjer.

De flesta flyktingar och internt fördrivna lever i fattigdom och sliter hårt för att klara av sina mest grundläggande behov. På fler ställen har coronakrisen inneburit stor prisökning på varor och familjer har inte råd att till exempel köpa tvål och tvättmedel.

LIBANON: Photo: Hassan Hussein/NRC Flyktinghjälpen

#3 Information

I bosättningarna i Bekaadalen i Libanon sätter NRC Flyktinghjälpen upp informationslappar om hur man förhindrar smitta.

I flera länder samarbetar NRC Flyktinghjälpen med hälsomyndigheterna för att sprida information om hur man kan förhindra att viruset sprider,  att knacka dörr och prata med folk är en effektiv metod.

JORDANIEN: När barnen blir stressade och rädda tar Malak (till höger) med sig de yngsta ut på gården och lär dem avslappnande andningstekniker hon lärt sig av NRC Flyktinghjälpen. Foto: Leen Qashu/NRC Flyktinghjälpen

#4 Hjälper barnen

I flyktinglägret Zaatari i Jordanien ger vi lärare, föräldrar och barn stöd i hemmaundervisning genom en egen app. Vi har satt upp en nödtelefon så att barnen och deras föräldrar kan få hjälp med att hantera osäkerhet och rädsla inför pandemin.

För barn på flykt är skolan det ställe som ger trygghet och barnen kan hantera sina trauman och få uppleva ett uns av normalitet. Hemmen är ofta trångbodda och ger starkt begränsad möjlighet till lek och fritidsaktiviteter. Pandemin leder till att skolor stängs och det drabbar barnen extra hårt.

COLOMBIA: I byn Cali hjälper vi bland annat flyktingar från Venezuela med pengar och mat. Foto: NRC Flyktinghjälpen

#5 Delar ut pengar och mat

NRC Flyktinghjälpens medarbetare går från dörr till dörr i byn Cali i Colombia för att hjälpa de mest sårbara familjerna från grannlandet Venezuela, med mat och det nödvändigaste.

Många flyktingar och internt fördrivna har begränsade möjligheter att försörja sig genom avlönat arbete. Coronapandemin har gjort det ännu svårare.  

SYRIEN: I Aleppo renoverar vi en hälsomottagning. Foto: NRC Flyktinghjälpen.

#6 Renoverar sjukhus

I Aleppo i Syrien renoverar och förbereder vi nu en hälsomottagning som ska ta emot patienter som behöver läkarvård vid smitta av coronaviruset.  

Miljoner flyktningar bor i krigshärjade länder med begränsad tillgång till mediciner och sjukvård. Stora delar av den viktiga infrastrukturen är förstörd och många sjukhus och hälsomottagningar är ödelagda av krig.

JORDANIEN: I Azraqlägret bygger vi karantänbostäder. Foto: NRC Flyktinghjälpen

#7 Minskar spridning i flyktingläger

I samarbete med FNs organisation för flyktningar (UNHCR) bygger NRC Flyktinghjälpen karantänbostäder för syriska flyktingar i Azraqlägret i Jordanien.

Här kommer familjemedlemmar som varit utanför lägret kunna bo i 14 dagar för att minska risken för att smitta andra i lägret. Risken för smittspridning är stor i flyktingläger där många bor på liten yta och möjligheten till social distansering inte är möjlig.

JEMEN: Vi fortsätter hjälparbetet och håller oss till reglerna om social distans.

#8 Fortsätter att leverera livsviktig hjälp

NRC Flyktinghjälpen delar ut matkuponger till internt fordrivna familjer i Jemens huvudstad Sana. Vi fortsätter vårt grundläggande hjälparbete men håller oss till förhållningsreglerna om social distansering.

De humanitära behoven blir inte mindre med coronapandemin. Tack vara våra 15 000 fantastiska medarbetare i 30 länder klarar vi att fortsätta arbetet med att ge livsavgörande hjälp som att sätta upp och driva flyktingläger. Ge människorna vatten och sanitära lösningar, tak över huvudet, utbildning, mat, information, juridisk rådgivning och rättshjälp.

Vardagen har blivit mer krävande både för oss och de vi ska hjälpa. Delar av arbetet utförs nu genom telefon, internet och digitala plattformar.

NORCAP: Chefen för NRC Flyktinghjälpens beredskapsstyrka, Benedicte Giæver och experten Shyam Sundar studerar kartan över Balukalilägreni Cox's Bazar i Bangladesh. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

#9 Vi skickar ut experterna

Flyktinghjälpens beredskapsstyrka NORCAP bidrar med experter inom humanitära utvecklingssektorn och jobbar också för att skapa fred. Cirka 90 procent av de experter som för närvarande är på uppdrag är involverade i covid-19 arbetet.

Utbildningsexperter är igång med att skapa nya undervisningsmetoder speciellt för barnen som är på flykt. I Mali har NORCAP bidragit till att 10 000 barn får undervisning via radioprogram som sänds med radioapparater drivna med solceller.

Global statistik visar att våld i hemmet har ökat i samband med coronapandemin då fler vistas i hemmet mer än vanligt. Tillsammans med olika FN-organisationer har NORCAP experterna bidragit med planering för att förhindra könsbaserat våld kopplat till covid-19 och flyktingar i Colombia.