Personupplysningar

Ändrats 08. feb 2023
NRC Flyktinghjälpen Sverige tar personuppgifter och säkerhet på stort allvar. Samtidigt vill vi ge dig bästa möjliga användarupplevelse när du besöker våra webbsidor.

NRC Flyktinghjälpen Sveriges integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lagrar information om hur du använder våra tjänster när det är nödvändigt, för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service, till exempel när du utför beställningar, vi skickar dig en leverans och vid eventuella kontakter med dig.

Vi använder också denna information för att generera statistik och förstå trender, för att ytterligare förbättra, erbjuda och vidareutveckla våra produkter och tjänster. Som registrerad i våra system har du rätt att få tillgång till din personliga information och kan kräva, inom lagens ram, att denna information korrigeras eller raderas om den är otillräcklig eller felaktig.

1. INSAMLING AV PERSONLIGA UPPLYSNINGAR
NRC Flyktinghjälpen Sverige är personuppgiftsansvarig för insamling och användning av personuppgifter, och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Med personuppgiftsansvarig menar vi den som främst har ansvar och skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. NRC Flyktinghjälpen Sverige är personuppgiftsansvarig för personuppgifter.

2. VAD ANVÄNDER NRC FLYKTINGHJÄLPEN SVERIGE PERSONUPPGIFTERNA TILL?
NRC Flyktinghjälpen Sverige samlar in personuppgifter, efter ditt samtycke, när du ger oss ekonomiskt stöd, anmäler dig till nyhetsbrev, när vi följer upp och har dialog med våra användare och våra supportrar och när vi skickar ut marknadsföringsprodukter och annan information om NRC Flyktinghjälpen Sverige.

Din e-postadress och/eller telefonnummer samlas in, så att vi kan skicka en bekräftelse på att ditt bidrag har mottagits och att informera dig om det arbete vi gör för pengarna vi samlar in.

Om du är regelbunden givare till NRC Flyktinghjälpen Sverige kan vi, genom personlig information, förbättra din användarupplevelse på vår hemsida och göra den marknadsföring vi skickar mer relevant för dig. NRC Flyktinghjälpen Sverige behandlar dina personuppgifter för marknadsföring i enlighet med gällande lagar, inklusive lagar om inhämtning av samtycke till marknadsföring på nätet.

Om du har varit givare kommer vi, utifrån berättigade intressen och i enlighet med GDPR och den norska bokföringslagen, att spara dina kontaktuppgifter under en period av tre år. Vi kan komma att använda dessa uppgifter i syfte att hålla dig uppdaterad om NRC Flyktinghjälpens arbete och för att informera dig om möjligheter till att ge ytterligare stöd. Om du önskar att välja bort framtida kontakt, vänligen meddela oss för att återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss via mejl till givare@nrc.se.

3. BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION
Du kommer att bli underrättad innan vi samlar in information om dig, och du kan själv välja vilken information vi kan behålla och för vilka ändamål. Personlig information kan vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder, givarinformation och betalningsuppgifter.

NRC Flyktinghjälpen Sverige omfattas av sekretess och säljer inte personuppgifter till tredje part.

4. REGISTRERING, ÄNDRING AV INFORMATION, LEVERANS ETC.
Personuppgifter inhämtas vid registrering av regelbunden givare, genom att skänka ett enstaka belopp till NRC Flyktinghjälpen Sverige eller genom att anmäla sig till ett nyhetsbrev. Detta kan göras via våra webbplatser, sms, med hjälp av våra gatuvärvningsteam eller via postgiro.

Du har rätt att få information om insamling, användning, bearbetning och skydd av dina personuppgifter. Om du vill uppdatera, ändra eller ta bort personlig information som vi har registrerat om dig, eller om du inte vill få fler meddelanden från oss, eller om du har frågor angående ovanstående riktlinjer, vänligen kontakta oss på givare@nrc.se eller ring oss på 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00).

5. SÄKERHET
NRC Flyktinghjälpen Sverige har genomfört ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner överensstämmer med de säkerhetsstandarder som krävs enligt gällande privatlivslagstiftning. NRC Flyktinghjälpen Sverige arbetar alltid för att skydda din personliga information på bästa möjliga sätt.

NRC Flyktinghjälpen Sverige anser generellt att informationen om vårt arbete och flyktingsituationen på våra egna webbplatser är tillförlitlig, men kan ändå inte garantera att informationen alltid är korrekt, fullständig eller tillgänglig. NRC Flyktinghjälpen Sverige avsäger sig därför allt ansvar för fel, brister och bristande tillgänglighet på sidorna. NRC Flyktinghjälpen Sverige tar heller inte ansvar för det material som utarbetats eller publicerats av tredje part, även om våra sidor innehåller länkar till andra webbplatser.

6. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få tillgång till uppgifter om dig som har behandlats av NRC Flyktinghjälpen Sverige, med vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du alltid rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.

7. PERSONUPPGIFTER OCH TREDJE PART
NRC Flyktinghjälpen Sverige använder digitala tredjepartslösningar. Några av dessa aktörer är databehandlare och omfattas av sekretesslagar. De har ett separat avtal med NRC Flyktinghjälpen Sverige när det gäller att bearbeta data och säkerhetsåtgärder kring detta. NRC Flyktinghjälpen Sverige omfattas av sekretess och säljer inte personuppgifter till tredje part.

NRC Flyktinghjälpen Sverige använder tredjeparter såsom:

  • Episerver (inloggning, personifiering av innehåll)
  • Stripe betallösning (kortbetalning)
  • Google Analytics (statistik)
  • Google Tag Manager (organisation och script på webbplatsen)
  • Facebook Audience Insights (annonser)
  • Click Dimensions (nyhetsbrev)
  • Mailchimp (nyhetsbrev)
  • Smugmug (bilddatabas)
  • Wix (tjänster för webbutveckling)
  • Salesforce (kundhantering och kundservice)

Här hittar du mer information om vår användning av cookies.

8. RADERING (TA BORT UPPGIFTER)
NRC Flyktinghjälpen Sverige kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt gällande sekretesslagstiftning. För mer information, kontakta oss gärna på givare@nrc.se.

9. TVISTER
Svensk lag reglerar eventuella omständigheter eller tvister som kan uppstå i samband med användningen av webbplatsen.

10. DATASKYDDSOMBUD OCH KONTAKTINFORMATION
Dataskyddsombud för administrativ behandling av personuppgifter i NRC Flyktinghjälpen Sverige är Shadab Khan. Ombudet kan nås via e-post: data.protection@nrc.no.

Dataskyddsombudet ska bistå den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter personuppgiftsansvarig i arbetet med att skydda integriteten hos alla medlemmar, volontärer, anställda och givare.

NRC Flyktinghjälpen Sverige förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn när som helst. Vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida ofta för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i hur vi skyddar och behandlar den personliga informationen vi samlar in. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om eventuella ändringar. Vi kommer att informera dig om större förändringar.

Kontakta NRC Flyktinghjälpen Sveriges givarservice:
020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00)
E-post: givare@nrc.se