NRC providing ID-cards, Tazkira ID, to Afghan women in Kandahar in 2020.
2020: Afghanska kvinnor i provinsen Kandahar får hjälp av NRC Flyktinghjälpen med att skaffa id-kort. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Afghanistan: Talibanernas förbud mot kvinnliga hjälparbetare stoppar humanitärt arbete

Publicerat 12. jan 2023
NRC Flyktinghjälpen har tvingats stoppa hjälparbetet i Afghanistan på grund av ett förbud mot kvinnlig personal, vilket innebär att organisationen förbjuds att nå kvinnor och kvinnliga hushåll.

Efter att talibanerna införde ett förbud mot kvinnliga hjälparbetare har flera humanitära organisationer tvingats avbryta arbetet i Afghanistan.

– Vi kan helt enkelt inte göra vårt jobb utan kvinnliga anställda. Våra kvinnliga kollegor utför en helt avgörande del av vår humanitära respons och utgör ungefär en tredjedel av arbetsstyrkan. För hela befolkningens skull uppmanar vi å det starkaste myndigheterna i landet att upphäva beslutet, säger Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen.

NRC Flyktinghjälpen varnades inte om förbudet och något bevismaterial har inte lagts fram för att organisationen inte skulle ha respekterat kulturella normer.

– Vi har alltid arbetat och agerat i linje med religiösa värderingar och kulturella normer. Därför har jag stor tilltro till att vi tillsammans med landets myndigheter finner en lösning som säkerställer att våra kvinnliga kollegor kan återgå till jobbet, säger Egeland.

Jan Egeland är nu i Afghanistan för att ha samtal med talibanerna och få myndigheternas beslut upphävt.

Kvinnorna är livsviktiga

Många hushåll i Afghanistan består av änkor eller ensamstående kvinnliga familjeförsörjare med barn. En stor del av dessa riskerar nu att förlora tillgången till humanitär hjälp.

Det är oerhört svårt och osäkert att nå ut med bistånd till kvinnor och barn utan kvinnlig personal, särskilt i mycket konservativa samhällen.

– Att bara ha manliga anställda, i situationer där människor är desperata och lider, är ett varken säkert eller effektivt tillvägagångssätt för att ge hjälp till extremt utsatta kvinnor och flickor. Detta kan vi inte acceptera. Utan kvinnliga hjälparbetare hade inte hjälporganisationer gemensamt kunnat nå fram med livsnödvändigt bistånd till miljontals afghaner sedan augusti 2021.

Ännu ett slag mot kvinnor i Afghanistan

Egeland beskriver förbudet som ytterligare ett slag mot kvinnor i Afghanistan.

– Det här är ännu ett exempel på hur kvinnor i Afghanistan nekas grundläggande rättigheter av makthavarna. Tillsammans med restriktionerna för utbildning leder det nya förbudet till att flickors och kvinnors drömmar krossas över hela landet.

Utöver inverkan på möjligheten att ge livräddande hjälp kommer detta påverka tusentals jobb mitt i en enorm ekonomisk kris.

– Det kan vara svårt att föreställa sig hur det här drabbar våra kvinnliga afghanska kollegor, särskilt de som är familjeförsörjare. De kastas plötsligt ut i professionell och ekonomisk osäkerhet.

Redo att återuppta arbetet

NRC Flyktinghjälpen kräver obehindrad humanitär tillgång för både kvinnliga och manliga anställda, så att alla nöddrabbade i Afghanistan kan nås.

– Detta har högsta prioritet för oss och är inte kompromissbart. Så snart våra anställda får jobba igen kommer vi att återuppta arbetet, säger Egeland.