En syrisk familj flyr en av städerna i provinsen Idlib. Foto: Ibrahim YASOUF / AFP / NTB Scanpix

Över 900 000 människor på flykt

Publicerat 28. feb 2020
Människorna i nordvästra Syrien lever mitt i en av världens värsta kriser sedan kriget började. På grund av våldsamma konflikter har nästan 900 000 personer tvingats på flykt sedan december. De är nu extremt utsatta för den iskalla vintern, enligt FN.

Den humanitära krisen i nordvästra Syrien har nu nått horribla nivåer. Nästan 900 000 personer har tvingats på flykt, bara mellan 1 december 2019 och 20 februari 2020, enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor.

”Striderna i nordvästra Syrien har resulterat i den största flyktingvågen under den nio år långa konflikten i Syrien. Mer än 900 000 fördrivna människor på flykt möter nu otrygga och farliga förhållanden när de försöker fly till områden som redan är överbelastade sedan tidigare”, säger Angelita Caredda, chef över NRC Flyktinghjälpens Syria Response Office.

Dramatisk upptrappning i Idlib

Majoriteten av de kvinnor, barn och män som redan flytt från sina hem en gång tidigare för att undkomma attackerna har rört sig till Idlib-provinsen i nordvästra Syrien, ett litet område som redan nu är hem för hundratusentals fördrivna människor. Hela befolkningen i Idlib-området, som uppskattades till 3 miljoner människor redan innan den senaste flyktingvågen befinner sig i ett litet område längs gränsen mellan Turkiet och Syrien och har ingen annan plats att fly till där de kan känna sig säkra.

”Det enda sättet att verkligen skydda de tre miljoner människor som är fast i striderna, är att förhindra våldet från att växa ytterligare. Den senaste vågen av massförflyttningar innebär att de redan tungt belastade humanitära insatsstyrkorna får ännu större ansvar, särskilt då hundratals hjälparbetare själva har behövt förflyttas”, säger Caredda.

En syrier som flytt från staden Sarmin, runt 8 kilometer sydost om staden Idlib i nordvästra Syrien, återvänder till staden under en lugn period för att leta efter sina ägodelar. Foto: Omar HAJ KADOUR / AFP / NTB Scanpix

 

Alarmerande situation

De humanitära organisationerna på plats gör vad de kan, men överväldigas över omfattningen av hur många som behöver hjälp. Ett omedelbart slut på våldet är därför av största vikt. Mer resurser och finansiering behövs nu för att kunna rädda liv och lindra människors lidande.

Runt 60 procent av de mer än 900 000 människor som är fördrivna i nordvästra Syrien är barn, många av dem barn har dött till följd av den bitande kylan.

Hjälporganisationerna anpassar sig till situationen som skiftar från dag till dag och söker ständigt nya sätt för att nå de mest utsatta med akuta hjälpinsatser. Organisationerna har en skyldighet att stanna och leverera så länge förhållandena tillåter, men det blir allt farligare och snart finns ingen säker plats kvar i Idlib.

En syrisk flykting utanför sitt tält i ett läger med fördrivna människor nära den Turkiska gränsen i Idlib-provinsen, Syrien. Foto: AFP / NTB Scanpix

 

Brådskande behov

På grund av det stora antalet människor som flytt från sina hem under de senaste två månaderna, samt den snabba förflyttningen av befolkningen, ökar de stora humanitära behoven i nordvästra Syrien exponentiellt. Tak över huvudet, skyddsassistans, mat och andra förnödenheter är fortfarande de mest angelägna behoven.

Minst 93 procent av de nya flyktingarna säger att behovet att få tak över huvudet är det viktigaste att lösa.

”Flyktingarna i nordvästra Syrien kämpar för att hitta någonstans att bo. Familjer i Idlib avvisas från överfulla läger och är i stort behov av tält, madrasser, filtar och mat. Tiotusentals personer har inget annat val än att sova utomhus eller i ofärdiga hus i den förlamande kylan”, säger Angelita Caredda.

Öka finansieringen

De humanitära organisationerna lyckades inte få mer än en tredjedel av de medel som behövdes för att tillgodose 800 000 människors behov fram till juli 2020.

Finansiering krävs fortfarande för att stödja det humanitära arbetet i Syrien. Omkring två tredjedelar av människorna som är i behov av humanitärt bistånd i Syrien befinner sig i områden som kontrolleras av regeringen. NRC Flyktinghjälpen uppmanar givarländerna att skala upp sina medel för att hjälpa den civila befolkningen.

Människor som drabbats av krig och flykt har samma rätt till hjälp, oavsett vem som kontrollerar territoriet. Det spelar ingen roll om det är regeringen eller en beväpnad grupp som styr området, och det borde inte spela någon roll för givarna heller. Samtidigt uppmanar vi den syriska regeringen att upphäva sina restriktioner av bistånd, särskilt när det sker på grund av byråkrati och alltför stora förseningar med att godkännandet stöd.

Värdländer och återvändanden

NRC Flyktinghjälpen ber sina givare att fortsätta stödja de 5,7 miljoner syriska flyktingar som fortfarande bor i Syriens grannländer. Majoriteten av dessa flyktingar berättar för oss att de vill återvända till Syrien i framtiden, men vågar det inte idag på grund av strider, brist på grundläggande tjänster och rädsla för vedergällning. Jordanien, Libanon och Turkiet måste se till att dessa människor kan fortsätta att leva i säkerhet och värdighet, och det internationella samfundet stödjer dem för att det ska vara möjligt.

NRC Flyktinghjälpen i Syrien

NRC Flyktinghjälpen är en av endast ett fåtal organisationer som arbetar i hela Syrien. Mot bakgrund av intensiva konflikter arbetar vi för att tillhandahålla nöd-, övergångs- och långsiktigt stöd till människor i nöd. Vi hjälpte över 400 000 människor i nöd 2019.

NRC Flyktinghjälpen hjälper också syriska flyktingar i grannländerna, inklusive Irak, Libanon och Jordanien.

Läs mer om vårt arbete i Syrien