”80 miljoner människor på flykt är en fällande dom över det nuvarande globala ledarskapet”

Publicerat 18. jun 2020
Reaktivt uttalande av Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen, om siffrorna på 80 miljoner internflyktingar.

– Det är en fällande dom över ett oansvarigt, kraftlöst och nationalistiskt ledarskap runt om i världen. Internationella och regionala makter har stått vid sidan av, och till och med varit medbrottslingar när beväpnade män ostraffat har drivit 79,5 miljoner försvarslösa människor ut ur deras hem.
Under folkmorden på 1990-talet såg vi de 40 miljoner människor som flydde konflikter och förföljelse som ett tecken på en värld som faller samman. Idag har den siffran fördubblats – 1 av 100 människor i världen har tvingats på flykt.

Denna förfärande statistik kräver ett slut på den politiska flathet som frodas i och runt världens många utdragna krig. Covid-19 och konflikt är en dödlig cocktail. Endast verkligt globalt samarbete kan plana ut kurvan för dessa skenande siffror över internflyktingar och få ett slut på lidandet och den fertila grogrunden för pandemin.

Under en tid då tusentals medborgare går ut på gatorna för att protestera mot ojämlikhet, diskriminering och orättvisa måste vi också stå upp och ge en röst åt internflyktingarna och dem som flyr våldsam rasism och etnisk diskriminering i konflikter som får ytterst lite utrymme i media.

Colombia, Syrien och Kongo-Kinshasa är värdar för sammantaget mer än 20 miljoner människor, samtidigt som Europa drar sig för att ta emot 20 000 asylsökande som befinner sig i limbo på en grekisk ö, och USA stänger sina dörrar för ensamstående mödrar som flyr från hårresande våldsamheter i Centralamerika. Vi kan inte längre acceptera att rika nationer bygger murar, samtidigt som fattigare länder och medelinkomstländer hyser det stora flertalet av världens internflyktingar.

 

För att få mer information eller avtala om en intervju, kontakta: