Läs bildtexten Tusentals kongolesiska människor tog sig över Lake Albert och flydde till grannlandet Uganda mellan december 2017 och februari 2018. De flydde från våld i Ituri-regionen i DR Congo. Foto: Ingebjørg Kårstad / NRC

Rekordmånga på flykt – men inte till Norden

Publicerat 02. jul 2018
Tre av världens 195 länder tog emot hälften av världens nya flyktingar förra året: Turkiet, Bangladesh och Uganda. Aldrig har världen registrerat ett högre antal människor på flykt från krig och förföljelse.

– Ansvarsfördelningen för världens flyktingar har kollapsat. Rika och fredliga länder, inklusive Norge, bygger alltmer högre murar mot människor på flykt, samtidigt som det saknas pengar till nödhjälpsarbete i konfliktområden, säger Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen. 

Antalet människor på flykt i världen fortsätter att öka till 68,5 miljoner i början av 2018, enligt siffror från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) samt NRC:s center för internflyktingar (IDMC). Det är lika många människor som i hela Storbritannien.

– Internationellt samarbete och fredsdiplomati är i djup kris. Flyktingtalen ökar för sjätte året i följd, och färre människor får möjlighet att komma ut ur sina liv som flyktingar genom att återvända hem i trygghet, säger Egeland.

40 miljoner är internflyktingar, på flykt i sitt eget land, medan antalet flyktingar som passerar en nationell gräns har ökat till 28,5 miljoner. Turkiet tog emot cirka 700 000 flyktingar i fjol och där finns nu nästan 3,8 miljoner, de flesta från Syrien. Men Bangladesh och Uganda tog också emot över en halv miljon nya flyktingar förra året. Som jämförelse fick Norge endast 3 546 asylsökande i fjol, det lägsta antalet sedan 1995 och 2 829 kvotflyktingar.

– När så få asylsökande och flyktingar kommer hit, borde Norge bidra mycket mer till de fattiga länderna som rymmer ett stort antal flyktingar, till exempel Bangladesh, Libanon och Uganda, samt öka antalet kvotflyktingar, säger Egeland.

– Det säkerhetsnät vi fick på plats efter andra världskriget, som har lyckats ge miljontals flyktingar säkerhet, hålls nu uppe av en allt mindre andel av världens stater. Om dessa länder inte får tillräckligt stöd, kommer hela det internationella skyddssystemet för flyktingar att rivas upp. I så fall kommer det att få dramatiska konsekvenser inte bara för de drabbade, utan också för stabiliteten och säkerheten i många regioner, tillägger han.

I maj i år hade Uganda endast fått ungefär 7 procent av de pengar som behövs för FN och andra organisationer för att tillhandahålla nödvändig hjälp till alla flyktingar som kommer från Sydsudan och Kongo. I Bangladesh omfattas för närvarande cirka 20 procent av behoven.

Förutom ekonomiskt stöd till stora mottagarländer måste 1,2 miljoner flyktingar få skydd i ett annat land genom kvotsystemet, enligt FN:s flyktingkommissarie. Dessa är människor som Förenta nationerna anser  inte är säkra där de befinner sig är idag. Men förra året mottog FN-medlemmar bara 103 000 kvotflyktingar, nästan en halvering från år dessförinnan.

Konsekvenserna av bristen på ansvar globalt blev tydligt i juni månad när fartyget Aquarius, med 629 flyktingar och invandrare ombord, nekades att komma i hamn i Italien.

– Det faktum att människor i nöd blir kastbollar på havet är en grotesk symbol för att den internationella ansvarsfördelningen inte fungerar, säger Egeland.

NRC Flyktinghjälpen är oroat över att se nya hinder för människor som flyr från krig och konflikt, samt flyktingarnas rättigheter.

– I flera av de länder där NRC arbetar visar myndigheterna nu att européerna stänger sina gränser, så de har inget alternativ än att stänga sina egna gränser. Vi måste vända denna kapplöpning mot botten och låta oss inspireras av generösa mottagarländer som Uganda där utsatta människor får skydd, påpekar Egeland.

FAKTA: 

  • 68,5 miljoner människor var på flykt i början av 2018.
  • 40 miljoner är internflyktingar, i sitt eget land, enligt NRC:s center för internflyktingar (IDMC).
  • 28,5 miljoner har sökt skydd utanför sitt eget land, enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).
  • 2017 fanns det totalt 3,6 miljoner flyktingar som kom till ett nytt land, antingen på egen hand eller som kvotflyktingar. Turkiet mottog nästan 20 procent av alla nya flyktingar år 2017. Bangladesh (18 procent), Uganda (15 procent) och Sudan (14 procent) följer på nästkommande platser.
  • 667 000 flyktingar återvände till sitt hemland 2017. Flest återvände till Nigeria (283 000).
  • Norge mottog 3 546 asylsökande förra året, inklusive 1 252 personer som blev re-lokaliserade från Italien och Grekland, samt 2 829 kvotflyktingar.
  • Onsdagen den 20 juni är det Världsflyktingdagen.