Läs bildtexten Foto: Flyktinghjälpen

Skolgången hotad för miljontals Afghanska barn

Publicerat 13. jul 2018
Allt fler angrepp på skolor och brist på investeringar i utbildning sätter framtiden på spel för afghanska barn, varnar Flyktinghjälpen. Ökat stöd behövs för att de framgångar som gjorts inte ska utraderas.

– Kriget i Afghanistan har allvarliga konsekvenser för en hel generation barn. Angrepp på skolor och studenter, brist på klassrum och lärare, fattigdom, barnarbete och trauman bland barn sätter framstegen som gjorts i Afghanistan på spel och hotar landets framtid, säger Will Carter, programchef för Flyktinghjälpen i Afghanistan.

NATO-länderna har lyft fram förbättringar i utbildningssektorn som ett av resultaten av deras insats i landet. I samband med veckans NATO-toppmöte ber Flyktinghjälpen om att länder som varit involverade i kriget nu ökar stödet till utbildning, inklusive psykosocialt stöd, för barn på flykt. Hittills har det internationella samfundet bara bidragit med 12,5 procent av de pengar som behövs till utbildning i krigsdrabbade områden av landet i år.

– NATO-länderna har lagt miljarder på kriget i Afghanistan. Det är därför helt omöjligt att förstå att samma länder inte vill bidra med de pengar som krävs för att hjälpa barn som drabbats av kriget, speciellt när vi vet hur viktig den här investeringen är för den långsiktiga stabiliteten i landet, säger Carter.

– Varje land som verkligen bryr sig om Afghanistans framtid borde så snart som möjligt öka stödet till afghanska barn, tillägger han.

Totalt står 2,6 miljoner afghanska barn utan skolgång, enligt UNICEF. Fattigdom, barnarbete och bristande kapacitet på allmänna skolor berövar många barn rätten till utbildning. Barn på flykt är särskilt sårbara. Utan omedelbart agerande kommer det att vara omöjligt för Afghanistan att uppnå hållbarhetsmålet om utbildning till alla innan 2030.

Säkerhetssituationen har förvärrats i många delar av landet och ett ökande antal angrepp på skolor och studenter hotar framtidsutsikterna för barnen i Afghanistan. Den 1 juli 2018 blev en skola i Khogyani-distriktet i Nangarhar angripen. Tre anställda dödades och skolbyggnaden ödelades. Det här angreppet följde på en kraftig ökning av antalet övergrepp på studenter, lärare och utbildningsbyggnader i provinsen i juni.

– Många afghanska pojkar och flickor har upplevt eller upplever våld som barn aldrig borde uppleva. De behöver stöd för att kunna hantera rädsla och trauman, och de måste beskyddas från angrepp både i skolan och på vägen dit, säger Carter.

Barnens psykologiska hälsa påverkas av upprepade upplevelser av rädsla, våld och konflikt. 55 procent av deltagarna i en studie genomförd av Flyktinghjälpen säger att psykosociala svårigheter är den största utmaningen för afghanska barn på flykt. Mardrömmar, flashbacks, fysisk smärta, illamående, svimningsanfall, koncentrationssvårigheter, sociala problem och stark känslomässig respons som gråt eller ilska är vanligt, enligt studien, som mer än tusen fördrivna barn, föräldrar och lärare deltog i.