Foto: Alvhild Strømme/Flyktninghjelpen

Så här räddar vi liv i Jemen

Roald Høvring og Thale Solnørdal Jenssen|Publicerat 25. jan 2018
Förra året tillhandahöll Flyktinghjälpen livräddande hjälp till 760 000 människor i Jemen. Det motsvarar mer än hela Göteborgs befolkning (tätorten). Och behovet av hjälp ökar varje dag.

Vi fortsätter och utvidgar vårt hjälparbete i Jemen – trots de ökande krigshandlingarna i landet.  

– Vi tar inte ställning i konflikten, vi är bara här för att hjälpa befolkningen, säger Flyktinghjälpens medarbetare Amr.  

Han är född och uppvuxen i Jemen och arbetar i huvudstaden Sana.  

Flyktinghjälpen garanterar att människor som drabbats av konflikten i Jemen får rent vatten och bra sanering, utbildning, mat och möjlighet att livnära sig. Vi ger också folk juridisk rådgivning och rättshjälp.  
 

Bristen på pengar samt krigshandlingar försvårar hjälparbetet 

Flyktinghjälpen jobbar i bland annat Sana, Taiz, Aden, Hodeida, Ammran, Al-Dhalaäa och Lahj – områden som drabbats mycket hårt av konflikten.  

– Vi tittar hela tiden på möjligheter för att utvidga vårt arbete till flera områden, men säkerhetssituationen och bristen på finansiering gör detta arbetet svårt.  

Säkerhetssituationen i landet har ändrats de senaste månaderna, och Flyktinghjälpen måste anpassa sig till de ständiga förändringarna.  

– Vi gör alltid en säkerhetsutvärdering innan vi börjar arbeta i ett område. Och om vi ska kunna anställa människor och hjälpa till i nya områden måste vi ha pengarna på plats, säger Amr.  
  

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vatten

På vissa områden har vattensystemen förstörts, eller så finns det inte tillräckligt med bränsle för att hålla det eldrivna vattensystemet igång. Vi ser till att människor får rent vatten genom att installera vattensystem som drivs med solenergi. Vi distribuerar vattenkokare, bygger latriner och utbildar befolkningen i god hygien för att hindra spridningen av sjukdomar.  

Runt 326 000 personer fick hjälp av oss att skaffa sig rent vatten och bättre sanitet under 2017. 
 

NRC Shelter and settlementsSkydd och husrum

Vi ger husrum och skydd till människor som flytt sina hem på grund av konflikten. Vi ger dem pengar och bygger enkla hus som de kan bo i. Vi samarbetare med husägare och ger pengar för uthyrning till familjer som fått fly.  

Runt 51 000 människor fick hjälp av oss att skaffa sig husrum och skydd under 2017.  

 

NRC Livelihoods and food securityMat och livsmedelssäkerhet

Vi tillhandahåller mat och matkuponger, så att befolkningen kan köpa maten de behöver. Vi distribuerar mat och stöttar ungdomar och kvinnliga entreprenörer i det lokala näringslivet. 

Runt 377 000 människor fick hjälp av oss att säkra sin mat under 2017. 

 

NRC EducationUtbildning

Vi reparerar skolor som blivit ödelagda av flygangrepp. Vi undervisar barn som inte fått gå i skolan på grund av kriget, så att de kan ta igen för sin tappade skolgång. I skolor som fortsatt är öppna delar vi ut möbler och reparerar klassrum och toaletter. Vi bygger nya klassrum, distribuerar lärarmaterial och ordnar kurser åt lärare.  

Runt 8 000 fick hjälp av oss i sin skolgång under 2017.  

 

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rättshjälp

Vi tillhandahåller information och juridisk rådgivning till personer som har flytt sina hem och förlorat sina identitetshandlingar. Människor på flykt tar ofta med sig få tillgångar och ofta saknas dokument som bevisar vem de är. Utan dessa papper förlorar de ofta tillgång till hälsovård, utbildning och jobb. Vi hjälper dem att få tillbaka dessa papper och arbetar för att skydda rättigheterna för människor på flykt.