Inger-Anne Hauge leder NRC:s arbete i Gaza. Foto: NRC

Hjälper barn med trauman i Gaza

Publicerat 01. aug. 2018
Norska Inger-Anne Hauge beskriver en förvärrad och dramatisk situation för barn i Gaza. Sex av tio barn kämpar nu med traumamardrömmar visar en ny studie från NRC.

– Barn som bor på Gazaremsan upplever en ovanligt hög nivå av så kallade traumamardrömmar. Barnen visar också tecken på försämrat psykosocialt tillstånd som en följd av av Israels våldsamma reaktioner på demonstrationerna på Gazaremsan, säger Inger-Anne Hauge, som leder NRC:s arbete i Gaza. 

Sex av tio barn har mardrömmar

Hon beskriver situationen som dramatisk och att det blir värre dag för dag. 56 procent av de palestinska barn som NRC talade med i mars i år brottades med mardrömmar. Fyra veckor efter att massdemonstrationerna startade längs gränsen till Israel, visar en ny studie att antalet barn som lider av mardrömmar har ökat till 60 procent.

Sedan kampanjens början den 30 mars och fram till den 4 maj har minst 40 palestinska demonstranter dödats, bland dem fyra barn och två journalister. Fler än 7 900 är skadade, varav minst 530 är barn, och många har allvarliga skador.

– Den humanitära situationen i Gaza har aldrig varit värre, säger Hauge. 

Försörjningen av vatten och el har kollapsat efter nästan elva års blockad. Strömförsörjningen är begränsad till endast fyra timmar om dagen. Arbetslösheten är 45 procent, men för ungdomar är den över 62 procent. 84 procent av palestinierna på Gazaremsan är nu beroende av humanitär hjälp. Grundvattnet, som består av 96 procent saltvatten, är otillräckligt. Befolkningen har ingen rörelsefrihet, gränserna är stängda och människor kommer inte ut.

Barnen drabbas hårt

Hauge sammanfattar hur barnen påverkas: 

– De flesta barn idag har blivit vana vid att det inte finns elektricitet och att familjerna drabbas av arbetslöshet och fattigdom. De känner inte till något annat liv. De vet inte att livet var bättre före blockaden. De är isolerade från resten av världen. De har begränsad tillgång till fritids- och sportaktiviteter. De är traumatiserade, inte bara på grund av krigshandlingar och våld, utan också på grund av familjens ekonomiska och sociala situation. Alla dessa faktorer leder till att barnen underpresterar och får dåliga resultat i skolan.

Barnen är traumatiserade, inte bara på grund av krigshandlingar och våld, utan också på grund av familjens ekonomiska och sociala situation.
Inger-Anne Hauge, NRC

Eleverna på 450 skolor går dubbla skift. Det betyder att hälften av barnen börjar skolan alltför tidigt på morgonen, medan den andra hälften börjar skolan alltför sent på eftermiddagen.

Lärarna slår larm

– Det leder till att de inte kan koncentrera sig på undervisningen. De kan heller inte göra läxor hemma, eftersom det inte finns någon el.

NRC har också intervjuat rektorer på 20 skolor på Gazaremsan. De rapporterar en ökning av symptom på posttraumatiska stressproblem hos barn, bland annat rädsla, ångest, stress och mardrömmar. Rektorerna förklarar de höga nivåerna av stress och dålig koncentration bland eleverna med de våldsamma reaktionerna på den senaste tidens demonstrationer. Enligt dem är deras största behov i nuläget psykosocialt stöd i undervisningen.

Det här är en teckning som ett av barnen i NRC:s traumaprogram ”Bättre lärande” har ritat.

     

NRC erbjuder psykosocialt stöd till barn och lärarutbildning genom utbildningsprogrammet ”Bättre lärande”, som är utvecklat i samarbete med Universitetet i Tromsö. En del av programmet är att undersöka om skolbarn upplever traumamardrömmar, vilket är ett av de tydligaste tecknen på försämring av psykosocialt tillstånd. Aktiviteterna består bland annat av att lära barnen att göra andningsövningar och att teckna sina drömmar.

Dystra framtidsutsikter 

– Befolkningen i Gaza har dystra framtidsutsikter. De ser inget slut på lidandet. De har få eller inga möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt, affärsverksamhet eller tillgång till externa marknader. Kriminaliteten ökar. De unga är frustrerade och desperata, vilket kan leda till ökad radikalisering, varnar Hauge.

Hon påminner om att barn i Gaza också har hopp och drömmar för framtiden. 

– Men dessa försvinner när barnen blir äldre och så småningom förstår att på grund av kollektiv bestraffning så kommer dessa drömmar aldrig att bli verklighet.

Demonstrationerna, som kallas "Great March of Return”, startade den 30 mars, De drogs igång och organiserades av olika palestinska grupper i Gaza.

– Med dessa demonstrationer vill palestinierna påminna världen om att de fortfarande är flyktingar 70 år efter att de blev fördrivna, och att de enligt internationell rätt fortfarande har rätt att återvända till sina hem, säger Hauge.

 

 

Källor: ACAPS, OCHA