Läs bildtexten Konflikten i den norra regionen Rakhine i Myanmar eskalerade under augusti 2017. Det ledde till att mer än 700 000 människor flydde till grannlandet Bangladesh. FN benämnde då detta som "världens snabbast växande flyktingkris". Foto: NRC / Ingrid Prestetun.

Därför försummas kriserna

Publicerat 16. aug 2018
Vad är anledningen till att vissa kriser får mycket uppmärksamhet och stöd, medan andra ignoreras?

     

Den 7 juni offentliggjorde NRC årets lista över världens tio mest försummade flyktingkriser. Det här är kriser som får liten uppmärksamhet i media, som politiska aktörer inte prioriterar att hitta politiska lösningar för och som givarländer inte beviljar tillräckliga medel till. Hur kan det ske?

Brist på politisk vilja

– Ofta handlar det om en brist på politisk vilja. Länderna på listan anses vara av liten strategisk betydelse, och därför finns det inget internationellt intresse att bidra till en lösning på konflikten. Så är fallet i Centralafrikanska republiken, säger Tiril Skarstein. Hon är teamleader i NRC och har varit med och tagit fram årets lista över försummade flyktingkriser.

Skarstein säger att i vissa länder råder motsatsen, nämligen att det finns många aktörer med motstridiga politiska intressen i konflikten. Det är fallet i Jemen och Palestina, där de politiska intressena sätts framför civilbefolkningens bästa.

Den bristande politiska viljan att arbeta för en lösning på kriserna är ett av tre kriterier som kriserna mäts utifrån, innan de hamnar på listan. De andra två är brist på medieuppmärksamhet och brist på finansiering för humanitär hjälp.

Brist på uppmärksamhet i media

Och varför väljer media att fokusera på vissa kriser framför andra?

– Det handlar bland annat om närhet - ju närmare oss en kris utspelar sig, ju mer uppmärksamhet ger vi den. Då är det också lättare för oss att identifiera oss med dem som är drabbade. Närhet och identifiering är två viktiga nyhetskriterier, säger Skarstein.

Ett exempel är den så kallade flyktingkrisen i Europa 2015.

– Då såg vi att när ett stort antal flyktingar kommer till Europa skapar det större medieintresse här för de länder som människor flyr från, till exempel Syrien. När vi känner någon som har flytt från en kris, är det större sannolikhet att vi bryr oss. 

En annan anledning är att det är extremt svårt för journalister att arbeta i några av länderna på listan. Det gör också att en kris får mindre uppmärksamhet.

Läs också: Kongo toppar listan över försummade flyktingkriser

Brist på finansiering

Dessutom får dessa kriser lite finansiering till humanitär hjälp.

– Kriser som får liten internationell uppmärksamhet och som sällan nämns i media, får oftast inte heller det ekonomiska stöd som behövs för att möta nödhjälpsbehoven.

Omfattningen av mediebevakningen av en kris är en mycket dålig indikator på vilka områden som har störst behov av hjälp.

– Nödhjälp ska ges utifrån behov, men det är tyvärr lättare att få medel till nödhjälp för kriser som får stor uppmärksamhet från politiker och media.

Afrika högst upp på listan

Behovet av nödhjälp är stort i de tre översta länderna på årets lista: Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

– I år ser vi, precis som i fjol, att de fem översta kriserna på listan är afrikanska länder. Det ser ut att vara en tendens att kriser på den afrikanska kontinenten får mindre uppmärksamhet. Många av dem som drabbas kommer aldrig att kunna fly hela vägen till Europa eller USA, och de allra flesta uppehåller sig i sitt eget land eller flyr till relativt fattiga grannländer. Tyvärr verkar de människor som drabbas av dessa kriser ofta vara osynliga, säger Skarstein.

Under det senaste året har situationen i flera av de afrikanska länderna på listan försämrats avsevärt. Centralafrikanska republiken var överst på listan förra året, men har i år fallit till en tredjeplats, trots att fler människor har drivits på flykt under det senaste året.

– Det handlar helt enkelt om att konflikterna blir värre i alla de här tre länderna, förklarar Skarstein.

– I DR Kongo har vi sett att konflikter har blossat upp i två nya områden, i Kasaï och Tanganyika, och detta läggs ovanpå de långvariga konflikterna som pågår i östra Kongo och som har förvärrats. Miljontals människor drevs på flykt förra året. Jag tror att många människor kommer att bli förvånade när de får veta att det finns lika många människor i nöd i DR Kongo som i Syrien. Mediatäckningen speglar inte det.

Glöm inte kriserna

Det allra viktigaste för dessa länder nu, är att få till politiska lösningar. Det är bara så man kan få ett slut på lidandet.

Det finns också ett behov av akut humanitär hjälp. För att ha en chans att skapa politiska lösningar, måste man först möta de mest akuta hjälpbehoven. Hungriga magar och brist på arbete och möjligheter att livnära familjen är inte en bra utgångspunkt för stabilitet.

– Vi gör den här listan för att påminna oss själva och andra att vissa kriser behöver mer uppmärksamhet. Det är bara så vi kan skapa en förändring. Vi måste se till att vi pratar mer om dessa kriser, att vi arbetar för att de drabbade människorna ska få höras och att vi arbetar för att nödhjälp baseras på behov, och inte bara där det är enklast att få pengar.

Läs rapporten här: Världens tio mest försummade flyktingkriser 2017