Palestinska demonstranter avlägsnar delar av ett taggtrådsstängsel som israeliska soldater har satt upp på gränsen till Gaza. Bilden togs under demonstrationerna den 13 april 2018. Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA TheMegaAgency.com / NTB Scanpix

Gaza: Världens största utomhusfängelse

Roald Høvring|Publicerat 12. maj 2018
Mer än 50 års ockupation och tio års blockad har gjort livet ohållbart för två miljoner palestinier på Gazaremsan. Läs mer om varför de nu protesterar och riskerar sina liv.

På Gazaremsan har ständiga krig, över 50 år med ockupation och den mer än tio år långa israelska blockaden gjort livet nästintill ohållbart för omkring två miljoner palestinier. Barn och unga växer upp i ett samhälle präglat av rädsla, osäkerhet, hopplöshet och brist på utbildning, arbete, hälsovård, mat, livsnödvändigheter och rörelsefrihet. Många palestinier och hjälporganisationer beskriver Gazaremsan som världens största utomhusfängelse, där fångvaktaren är Israel.

Obeboeligt innan 2020

Gaza är ett av världens tätast befolkade områden, med över 5 000 invånare per kvadratkilometer. Gazaremsan är mindre än staden Oslo, men har tre gånger så många invånare. Befolkningen förväntas öka till 2,1 miljoner före år 2020. Om blockaden av Gaza fortsätter, kommer området att bli obeboeligt innan 2020 enligt FN:s beräkningar 2012. Fem år senare korrigerade FN beräkningen och menade att Gazaremsan skulle bli obeboelig tidigare än förväntat.

Därför protesterar palestinierna på Gaza:

1,9 miljoner är instängda

1,9 miljoner palestinier lever under blockad och nekas tillgång till andra ockuperade palestinska områden och resten av världen. Många palestinier och hjälporganisationer beskriver Gazaremsan som världens största utomhusfängelse, där fångvaktaren är Israel.

7 av 10 är flyktingar

7 av 10 palestinier i Gaza är registrerade som flyktingar, varav många hör till familjer som tvingades lämna sina byar 1948. Dessutom har många blivit fördrivna från sina hem på grund av krigshandlingar. Fyra år efter den israeliska attacken på Gaza 2014, är 23 500 palestinier i Gaza fortfarande fördrivna från sina hem.

700 dödade barn

De äldsta barnen har upplevt tre krig som har tagit livet av fler än 3 800 palestinier, varav minst 700 är barn. Många barn har sett familjemedlemmar, släktingar, vänner eller andra blir dödade eller allvarligt skadade.

50 procent lider av krigstrauma

Hälften av alla barn lider av psykiska trauman på grund av krig, ockupation och blockad. Nästan 300 000 barn behöver psykosocial hjälp.

70 procent av alla skolor har dubbelt skift

Nästan 70 procent av alla skolor har dubbel- eller trippelskift på grund av brist på skolor. Dessutom leder bristen på elektricitet till att elevernas förmåga att lära sig eller göra läxor försämras. Blockaden hindrar också ungdomar att studera på Västbanken eller utomlands.

Enligt UNRWA, FN:s organisation för palestinska flyktingar, kan USA:s stora nedskärningar i finansieringen leda till att organisationen inte klarar att leverera dieselleveranser till 275 skolor och att dessa skolor kan stängas till hösten om inte andra länder bidrar.

42 procents arbetslöshet

Befolkningen bor i ett samhälle med den högsta arbetslösheten i världen, där 42 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder är arbetslös. För dem mellan 15 och 29 år har arbetslösheten ökat till 62 procent. Människor på Gaza idag är 25 procent fattigare än de var när den första delen av Osloavtalet undertecknades 1993.

84 procent behöver humanitär hjälp

1,6 miljoner, eller 84 procent av befolkningen i Gaza, behöver humanitär hjälp. Siffran ökar och FN uppskattar att över två miljoner kommer att behöva humanitärt bistånd senast 2020.

41 procent saknar mat

4 av 10 familjer kämpar för att få tillräckligt med mat. I Gaza behöver 830 000 palestinier livsmedelsbistånd eller näringstillskott. Enligt UNRWA, FN:s organisation för palestinska flyktingar, kommer USA:s stora nedskärningar av penningstödet leda till att FN måste minska livsmedelsbiståndet. De flesta av de som drabbas lever redan under fattigdomsgränsen.

98 procent av grundvattnet går inte att dricka

98 procent av vattnet i Gaza är förorenat och går inte att dricka. Gaza har vackra badstränder, men varje dag pumpas det ut 90 miljoner liter orenat avloppsvatten i kustzonen.

2-3 timmar med elektricitet

Befolkningen kan inte förvänta sig att ha mer än 2-3 timmars sammanhängande elektricitet. Gaza upplever upp till 22 timmar med sammanhängande strömavbrott varje dag.

35 procent av den odlingsbara jorden är otillgänglig

35 procent av jordbruksområdena är otillgängliga och fiskarna är avskurna från 85 procent av vatten utanför Gaza på grund av israeliska säkerhetszoner.

7 procent av barnen växer inte som de ska

Fattigdom och brist på mat innebär att 7 procent av barnen inte växer som de ska, på grund av långvarig undernäring och 60 procent av barnen lider av blodbrist.

45 procent nekades medicinsk behandling utanför Gaza

Många människor som behöver specialiserad medicinsk behandling måste ansöka om utresetillstånd hos de israeliska myndigheterna. Mest troligt är att ansökan avslås, eller i bästa fall försenas, och många riskerar att dö medan de väntar.

Världshälsoorganisationen rapporterade i oktober 2017 att endast 55 procent hade fått beviljad utreseansökan för medicinsk behandling utanför Gaza.