Elizabeth Kuach, 16, and Mary Aduol, 18, stand outside NRC's youth center in Gordhim, South Sudan. Elizabeth and Mary are studying full-time in the YEP centre, learning basic numeracy and literacy as well as vocational skills such as baking, carpentry, and agriculture. "We like learning in the center because we learn something new every day," said Mary Aduol. Photo by David Belluz/NRC 2017
Läs bildtexten Bästa vännerna Elisabeth Kuach,16 år, och Mary Aduol, 18 år, står utanför NRC:s ungdomscenter i Gordhim, Sydsudan. Båda studerar här på heltid, och de lär sig bland annat att läsa och skriva. "Vi lär oss något nytt varje dag", säger Mary. Foto: David Belluz / NRC.

10 saker som ungdomar på flykt kämpar med

Publicerat 27. aug 2018
Ungdomar på flykt önskar samma saker som de flesta unga: att vara med vänner och familj, gå i skolan, bli förälskade och hålla på med fritidsaktiviteter. De vill ha möjligheter, utbildning, arbete och de vill vara en del av något.

Problemet är att de har en otrygg och oförutsägbar vardag. De får ett ansvar som hör till vuxenvärlden, de är ofta ensamma, de förlorar skolgång, vänner och ofta möjligheten att planera sin egen framtid. De är sällan rådfrågade, ofta förbisedda, och får inte vara med och bestämma om saker som berör dem. 

10 saker som ungdomar på flykt kämpar med

# 1. Problem med att få papper som säkrar deras rättigheter

Ungdomar på flykt har ofta förlorat sina id-papper och kan inte bevisa vem de är. De spenderar mycket tid och resurser på att få nödvändig dokumentation från FN:s flyktingkommissarie och/eller lokala myndigheter. Detta leder ofta till att de förlorar rätten till utbildning, arbete eller asyl.

# 2: Nekas vidareutbildning

Precis som de flesta ungdomar har unga på flykt gått i skolan och tagit examen. Men de har problem med att få de kvalifikationer godkända, som de har med sig från sitt hemland. Detta gör det svårt eller omöjligt att studera vidare eller säkerställa en formell utbildning.

# 3: Diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och kulturkrock

Ungdom på flykt upplever diskriminering, rasism och främlingsfientlighet, de blir marginaliserade och lever ofta ofrivilligt isolerade liv. 

# 4: Nekas arbete

Ungdomar på flykt vill arbeta, snarare än att vara beroende av nödhjälp. Många blir frustrerade av de begränsade möjligheterna de har att hitta ett arbete och försörja sig själva.

# 5: Utsatta för diskriminering och våld

Liksom andra ungdomar diskrimineras ungdomar på flykt på grundval av kön och sexuell läggning. Dessutom utsätts de för våld, tvångsäktenskap, sexuella övergrepp och våldtäkter.

# 6: Nekas sjukvård och psykosocialt stöd

Ungdomar på flykt saknar hälso- och sjukvård. Det gäller i stor utsträckning sexualrådgivning och hälsovård som är speciellt anpassad för ungdomar, samt psykosocial hjälp.

# 7: Saknar säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Ungdomar på flykt saknar säkerhet, trygghet och fri rörlighet på grund av främlingsfientlighet och problem med att få fram id-handlingar. Många utsätts för trakasserier av polisen, arresteringar och fängelse.

# 8: Yngre är särskilt utsatta

Ensamma yngre flyktingar har särskilda behov, både praktiska och när det gäller beskydd. Även om de har fyllt 18 år behöver de fortfarande hjälp i samband med vägledning, rättigheter och beskydd i den situation de lever i.

# 9: Blir inte hörda

Ungdomar på flykt rådfrågas inte och får sällan vara med och bestämma om saker som berör dem. De har få möjligheter att komma med förslag på lösningar, dela sina idéer med beslutsfattare och saknar möjligheter att bli hörda.

# 10: För lite information om asyl, flyktingars rättigheter och tillgängliga tjänster

Ungdomar på flykt saknar relevant, ärlig och transparent information om asylprocessen, flyktingars rättigheter och tillgängliga tjänster. De saknar också information om samhället och kulturen i det land där de beviljas asyl.

Källa: UNHCR