Asha Hussein is a mother of four children, aged between four and ten years. She is 35 years old. She has spent the last eight months living in the outskirts of Mogadishu. She used to live in Kontuwarey in the Lower Shabelle Region as an agro-pastoralist, cultivating a one-hectare farm as well as keeping domestic animals. But the drought took away all her animals, 15 cows and 20 goats. They all died from starvation. Her crops dried up and died. Water became scarce. Boreholes and wells dried up. All her survival options dwindled. She is no longer with her husband, and she could not stay in the village any longer. 
In Mogadishu, she lives in a tent house and survives on a cash program that enables her to afford basic necessities from the local market. In Mogadishu, spaghetti is a common food. Somalis have a common past with the old Italian colonial administration. Asha's children enjoy spaghetti. She spends most of her food budget on spaghetti and meat products.   Photo: NRC/Nashon Tado
Asha Hussein betalar för maten med elektroniska överföringar till mobilen. Med det här systemet är risken för stöld mycket mindre än med kontanter. Foto: Nashon Tado/NRC

Säkrare handel med kontantstöd

Nashon Tado|Publicerat 28. nov 2017|Ändrats 15. jun 2018
–Floderna torkade ut. Det fanns inte en droppe vatten någonstans, säger Asha Hussein.

När torkan härjade i byn Hussein i Nedre Shabelle-området i södra Somalia, lämnade hon sitt hem och sin jord. Tillsammans med andra internt fördrivna personer bor hon i bosättningen Daladda-Garsaaley, i utkanten av huvudstaden Mogadishu.

 Under 2017 har torkan förvärrat krisen i Somalia. I år har över en miljon människor lämnat sina hem för att få tag i mat och vatten. Hälften av befolkningen, över 6,2 miljoner människor, behöver nödhjälp. Nästan 400 000 barn under fem år är undernärda.

 Hussein är en av hundratusentals somalier som har flytt till andra områden i landet när torkan blev för svår. Bara i september flydde 49 000 personer.

 -  Vi grävde i marken för att leta efter vatten, men fann ingenting. Alla vattenhål hade försvunnit, förklarar Hussein.

 Hon förlorade 15 kor och 20 getter på grund av torkan.

 

Får pengar

I Mogadishu överlever hon tack vare kontantstödet. Hon får ett månatligt bidrag på 81 amerikanska dollar, vilket motsvarar drygt 680 svenska kronor. EU: s direktorat för humanitärt bistånd (ECHO) stöder detta projekt genom EU Cash Alliance och hjälper över 7000 familjer som har förlorat sin försörjning på grund av torkan i södra och centrala Somalia.

I stället för kontanter får familjer pengar genom elektroniska överföringar med hjälp av mobiltelefoner. Det minskar risken för stöld. Elektroniska överföringar är idag det mest önskade sättet att överföra pengar i Somalia. Särskilt kvinnor och äldre känner sig tryggare när pengarna skickas direkt till deras telefoner. Det är bättre än att ha mycket kontanter.

 Men systemet kan fortfarande förbättras. Det finns inga lagar som reglerar den här formen av kontanttjänst i landet. Dessutom är detta stöd beroende av en välfungerande marknad. Penningöverföringar används inte i komplexa humanitära situationer där biståndsorganisationer nekas åtkomst.

Läs mer om varför kontantstöd är en effektiv hjälp.

Betala för mat och skola

Hussein använder nästan alla sina pengar till mat. Hon betalar också skolavgifter för sina fyra barn. Vatten är en av de viktigaste prioriteringarna. 20 liter kostar 1 000 somaliska shillings, vilket motsvarar cirka 15 svenska kronor. Hon lägger också en del pengar på läkemedel för barnen. De får ofta mässling, bronkit och diarré.

 I Somalia använder humanitära aktörer och utvecklingsaktörer alltmer kontantstöd. Kontantstöd ger ökad flexibilitet, i motsats till traditionella matransoner och vattenförsörjning.

 - Kontantstöd ger mig möjlighet att välja vad som är bäst för mig och mina barn, säger Hussein. Jag kan fördela pengarna och göra en budget för vad jag behöver, inte vad andra tror att jag behöver. Därför föredrar jag kontantstöd framför matransoner.

Asha Hussein is a mother of four children, aged between four and ten years. She is 35 years old. She has spent the last eight months living in the outskirts of Mogadishu. She used to live in Kontuwarey in the Lower Shabelle Region as an agro-pastoralist, cultivating a one-hectare farm as well as keeping domestic animals. But the drought took away all her animals, 15 cows and 20 goats. They all died from starvation. Her crops also dried up and died. Water became scarce. Boreholes and wells dried up. All her survival options dwindled. She is no longer with her husband, and she could not stay in the village any longer. 
In Mogadishu, she lives in a tent house and survives on a cash program that enables her to afford basic necessities from the local market. In Mogadishu, spaghetti is a common food. Somalis have a common past with the old Italian colonial administration. Asha's children enjoy spaghetti. She spends most of her food budget on spaghetti and meat products.   Photo: NRC/Nashon Tado
Asha Hussein vill ge barnen ett tryggt hem och möjlighet att gå i skolan. "Trots att jag själv aldrig fick gå i skolan, tror jag att den som har utbildning kan försörja sig själv och fatta bra beslut", säger hon. Foto: Nashon Tado/NRC

Lämnade mannen

 Innan Hussein reste hemifrån, skiljde hon sig från mannen. De var oense om de skulle bli kvar i byn eller ge sig iväg. Han var rädd att förlora jorden, en tillgång som är svår att få tag i. Men när torkan slog till, kom Husseins modersinstinkt.

 Åtta månader senare ångrar inte Hussein att hon gav sig iväg från hemmet i Nedre Shabelle. Barnen lever, och en bättre framtid är mycket viktigare än att uppfylla samhällets normer och förväntningar. När hon skilde sig förlorade hon allt hon ägde och fick börja om igen.

 - Jag vill spara lite pengar, ta ett lån och starta en liten butik, berättar hon.