Läs bildtexten Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Jordanien

Vi hjälper syrier som har flytt till Jordanien och stöttar samhällen som tar emot dem.

Humanitär översikt

Syriska flyktingar i Jordanien har det inte lätt. De slåss för fortsatt för att få flyktingstatus, då kan du försörja familjen och får tillgång till tjänster så som skolgång för barnen.

Samtidigt markerar det Jordanska samfundet konsekvenser av att ha ett stort antal flyktingar. För varje år som går blir den lokala infrastrukturen mer och mer pressad.

Desperata val

Sedan 2015 har betydligt färre asylsökande kommit in i Jordanien, trots ständiga vågor av människor som flyr våldet i Syrien.

Samtidigt tvingas, Syrier som redan bor i Jordan, att gör desperata val. Nästan 90 procent av de syriska flyktingarna som bor utanför lägren, leverunder fattigdomsgränsen. Många klarar inte att skaffa sig en laglig inkomst. Därför väljer en del att vända tillbaka till ett osäkert Syrien. Andra provar att ta sig till Turkiet och vidare till Europa i hopp om en framtid.

Så många fick hjälp under 2020

38 209
människor fick utbildning
2 033
människor fick matförsörjning
128 157
människor fick tak över huvudet
52 131
människor fick rättshjälp

NRC Flyktinghjälpens arbete

I Jordanien erbjuder vi skydd, utbildning, ungdomsaktiviteter och möjligheter till försörjning för syriska flyktingar i läger och lokalsamhällen. Vi erbjuder också information, rådgivning och juridisk hjälp utanför lägren.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.