Raghad (10) deltar i en arabiskalektion vid NRC Flyktinghjälpens lärandecentrum i flyktinglägret Azraq, Jordanien. Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Jordanien

Vi hjälper syrier som har flytt till Jordanien och stöttar samhällen som tar emot dem.

 

Humanitär översikt

Sedan 2012 har Jordanien tagit emot hundratusentals syriska flyktingar som har flytt från krig och konflikter i sitt hemland. I april 2022 var 674 458 syriska flyktingar registrerade hos UNHCR i Jordanien. Av dessa bodde 542 199 i värdsamhällen.

De flesta flyktingar har lyckats säkerställa sin juridiska status i Jordanien, men tusentals har inte det. De som befinner sig i den situationen kan inte få en formell anställning och har begränsad tillgång till viktiga samhällstjänster.

Syriska elever har tillgång till formell undervisning, men klasser har dubbla undervisningsskift och det är utbrett att skolor förlitar sig mycket på lärarvikarier. Detta har lett till att många hoppar av sina studier.

Arbetslöshet, låga inkomster och ökande skuldsättning medför att de flesta syriska flyktingar i värdsamhällena lever under fattigdomsgränsen och är beroende av internationellt bistånd. De 132 259 syrier som bor i flyktingläger är beroende av myndigheterna och hjälporganisationer för grundläggande skydd och stöd. Förlorade inkomstmöjligheter på grund av covid-19-pandemin och en tilltagande inflation har ytterligare förvärrat sårbarheten hos redan utsatta grupper.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

I Jordanien erbjuder vi skydd, utbildning, ungdomsaktiviteter och möjligheter till försörjning för syriska flyktingar i läger och värdsamhällen. Vi erbjuder också information, rådgivning och juridisk hjälp utanför lägren.