NRC teams at the Adra IDP Centre in Damascus responding to the massive influx of IDPs from Eastern Ghouta. The influx was sudden, with high numbers of children, together with women, men, youth and elderly persons. 

Photo: NRC
Läs bildtexten NRC Flyktinghjälpens team på plats i Damascus. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Syrien

Efter åtta års krig i Syrien behöver 13 miljoner människor humanitär hjälp. Trots intensiva konflikter, jobbar vi för att ge akut och långsiktig hjälp till människor i nöd.

Humanitär översikt

Åtta år efter att kriget började i Syrien har 13,1 miljoner människor i landet behov av humanitär hjälp. Trots så kallade ”nedtrappningsavtal” fortsätter våldet att drabba otaliga civila.

I Syrien är 1,75 miljoner barn för närvarande utan skolgång, och en av fyra skolor har skadats eller förstörts. Offentliga register över hela landet har förstörts och tillgången till civil dokumentation har minskat kraftigt.

Omkring 7,2 miljoner människor i Syrien har ingen säker tillgång till mat. Livsmedelspriserna är fem gånger högre än innan kriget bröt ut 2011, och många kämpar för att kunna betala för basvaror. Det stora antalet människor på flykt leder till överbefolkning och stigande hyresnivåer i vissa områden. Över en miljon människor söker tillflykt till skolor, offentliga byggnader, moskéer eller läger.

Omkring 6,5 miljoner syrier har sökt tillflykt i andra länder, de flesta i grannländerna. Ytterst få har vågat återvända till Syrien. Så länge en politisk lösning uteblir, fortsätter syrierna att bära bördan av de pågående konflikterna.

Så många fick hjälp under 2020

56 990
människor fick utbildning
90 139
människor fick matförsörjning
122 715
människor fick tak över huvudet
92 700
människor fick rättshjälp
349 767
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen täcker behoven hos alla dem som drabbats av konflikter, inklusive internflyktingar, flyktingar, värdsamhällen och de som har återvänt hem. Omgivna av den intensiva konflikten arbetar vi för att ge nödhjälp och långsiktigt stöd till människor i nöd.

Vi är förespråkare för att humanitära organisationer ska få oinskränkt tillgång till människor i Syrien, så att hjälpen kommer fram. Vi arbetar för att förhindra osäkra och för tidiga returer till och inom Syrien, och vi arbetar för ökad humanitär finansiering till krisen.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.