NRC teams at the Adra IDP Centre in Damascus responding to the massive influx of IDPs from Eastern Ghouta. The influx was sudden, with high numbers of children, together with women, men, youth and elderly persons. 

Photo: NRC
NRC Flyktinghjälpens team på plats i Damaskus, Syrien. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Syrien

NRC Flyktinghjälpen är en av endast ett fåtal organisationer som verkar i hela Syrien. Mot en bakgrund av intensiva konflikter arbetar vi för att tillhandahålla akut nödhjälp samt övergångs- och långsiktigt stöd till människor i nöd.

 

Humanitär översikt

Under 2022 går konflikten i Syrien in på sitt tolfte år och mer än halva befolkningen lever fördrivna från sina hem, 5,7 miljoner utomlands och ytterligare 6,9 miljoner kvar i Syrien.

Konflikter och utdragna massfördrivningar kombinerade med en svår ekonomisk nedgång (förvärrad av covid-19-pandemins effekter samt Ukraina-krigets början i februari 2022), sjunkande syriskt pund, inflation med rusande livsmedels- och bränslepriser, förlorade inkomstmöjligheter, vattenkris och torka samt minskad livsmedelsproduktion har lett till omfattande fattigdom, livsmedelsosäkerhet och tilltagande försämring av den humanitära situationen i hela Syrien.

Miljontals barn går fortfarande inte i skolan, och möjligheterna att få civilrättsliga dokument utfärdade har inskränkts kraftigt. En hel generation står utan eller med bristande dokumentation och är avskurna från rätten till en juridisk identitet och andra grundläggande rättigheter. Under 2022 behöver 14,6 miljoner människor i landet humanitärt bistånd, en ökning med 1,2 miljoner sedan 2021.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen möter behoven hos människor som drabbats av konflikter och fördrivningar i Syrien. Mitt under pågående konflikt, socioekonomiskt och miljömässigt förfall, klimatförändringar och covid-19-pandemins konsekvenser tillhandahåller vi program för akut hjälp, övergångsstöd och tidig återhämtning.

Vi är förespråkare för att humanitära organisationer ska få oinskränkt tillgång till människor i hela Syrien, så att hjälpen kommer fram. Vi arbetar för ökad humanitär finansiering samt stöd till resiliens och tidig återhämtning för att lindra den syriska befolkningens umbäranden. NRC Flyktinghjälpen stödjer långvariga, hållbara lösningar för fördrivna syrier.