Mazen Naim, NRC's advocacy and communications officer in Gaza, on the roof of his house in Beit Hanoun
Photo: Karl Schembri/NRC
Foto: Karl Schembri/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Palestina

NRC Flyktinghjälpen ger humanitärt bistånd och försvarar de mänskliga rättigheterna i en av de längst pågående fördrivningskriserna i modern tid.

 

Humanitär översikt

En utdragen skyddskris fortgår i det ockuperade palestinska territoriet. På Västbanken, inklusive östra Jerusalem, tilltar israeliska policyer och åtgärder som syftar till att snabba på påtvingade förflyttningar av palestinier och annekteringen av territorium. Årtionden av israelisk ockupation och nästan 15 år av israelisk och egyptisk belägring har orsakat det ansträngda ekonomiska läget i Gaza. Ett stort antal intermezzon av väpnade konflikter mellan israelisk militär och palestinska väpnade grupper i Gaza har förstört tusentals hem och företag och ödelagt viktig infrastruktur.

Eskaleringen i Gaza i maj 2021 krävde 261 palestiniers liv, av vilka 67 var barn, och 13 israelers liv, varav två var barn. Oroligheterna spred sig till Västbanken, där ytterligare 27 palestinier, inklusive fyra barn, dödades av israeliska styrkor. Såväl de psykologiska som de materiella skadorna tar många år att reparera. Läget har ytterligare försvårats av en brist på politisk samsyn mellan olika palestinska politiska fraktioner. Sammantaget förväntas antalet hjälpbehövande i de ockuperade palestinska territorierna att öka under 2022.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi säkerställer att palestinier som har drabbats eller hotas av fördrivning i Gaza eller på Västbanken, inklusive östra Jerusalem, får tillgång till stöd och skydd.

Vårt arbete, grundat i respekten för mänskliga rättigheter och alla aktörers skyldighet att upprätthålla den internationella humanitära rätten, hjälper palestinier som har drabbats av ockupationen och blockaden. Vi gör detta genom att ge humanitärt bistånd till dem som har fått minst hjälp och är mest utsatta, ifrågasätta policyer som bryter mot den internationella humanitära rätten och genom att vara en tydlig röst för dem vi hjälper.