Mazen Naim, NRC's advocacy and communications officer in Gaza, on the roof of his house in Beit Hanoun
Photo: Karl Schembri/NRC
Läs bildtexten Foto: Karl Schembri/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Palestina

NRC Flyktinghjälpen ger humanitärt bistånd och försvarar de mänskliga rättigheterna.

Humanitär och politisk bakgrund

Många människor fick fly undan krigen 1948 och 1967 då Israel ockuperade Västbanken och Gazaremsan. Många av dem har aldrig fått möjligheten att återvända hem. I dag är det över fem miljoner palestinska flyktingar runt om i Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien.

Fördrivna människor i Palestina är fortsatt källa till oro. De lokala samhällena är under ökat tryck. De fördrivna riskerar att tvångförflyttas, det kan även inträffa andra övergrepp som en konsekvens av Israels politik och praksis.

Ett ödeläggande stillestånd

Gaza har varit under kontinuerlig belägring i nästan 10 år. Restriktionenerna har satt stopp för nästan all import och export av varor. Detta har lett till ekonomisk kollaps och en förlamad utveckling. Arbetslösheten är en av de högsta i världen.

Blokaden av Gaza har lett till upprepade konflikter med Israel. Under föregående konflikt dödades 2000 palestinier, inklusive 500 barn. Dessutom har nästan 18 000 bostäder förstörts. På grund av blokaden kommer återuppbyggnaden ta mycket lång tid.

De humanitära bistånden till Palestina är viktiga men det är också viktigt att det internationella samfundet vidtar åtgärder för att få ett slut på den israeliska blokaden av Gaza.

Tvingad fördrivelse

På Västbanken, inklusive Östra Jerusalem fortsätter tvångsförflyttningar av palestinier. Målet är att tvinga palestiniern bort från strategiska områden som Israel valt ut för att bygga nya bosättningar.

I hela Palestina sker det vräkningar. Det sker genom ett diskriminerande tillståndssystem för att få bygga.

Så många fick hjälp under 2020

21 660
människor fick utbildning
5 620
människor fick tak över huvudet
10 988
människor fick hjälp genom lägerdrift
26 998
människor fick rättshjälp
112 302
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete i Palestina

NRC Flyktinghjälpen har varit på plats i Palestina sedan 2006.

Genom vårt arbete skyddar och hjälper vi de som är drabbade av hot och fördrivelse. Vi arbetar på hela Gazaremsan och på Västbanken inkl östra Jerusalem för att bistå palestinier som är fördrivna eller som är i ett akut läge och riskrar fördrivelse.

NRC Flyktinghjäpen i Palestina har kontor i Jerusalem, Ramallah, Hebron och på Gazaremsan. Vi erbjder rättshjälp för att säkra de mänskliga rättigheterna och driver projekt inom boende, utbildning, vatten och sanitet. Vi jobbar för palestiniernas rättigheter både nationellt och globalt.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.