“They told us that we would do better to work for our people’s rights first. We say that our battle for the Palestinian refugees’ rights starts with our battle for the Palestinian women’s rights!” Ahlam Abou Sahyoun Photo: NRC/Christian Jepsen
Informationstillfälle för palestinska kvinnor i Libanon. Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Libanon

NRC Flyktinghjälpen stöttar människor på flykt i Libanon och försvarar deras rättigheter i landet, regionalt och internationellt. Vi arbetar även med att ge stöd till de värdsamhällen som tar emot flyktingar.

 

Humanitär översikt 

Libanon är fortfarande det land i världen som hyser flest flyktingar per capita: ungefär 1,5 miljoner syriska flyktingar och cirka 257 000 palestinska flyktingar. Samtidigt kämpar landet med flera kriser som direkt påverkar grundläggande allmänna tjänster: särskilt el-, och vattenförsörjning, sanitet och skolväsende.

För närvarande lever mer än halva Libanons befolkning under den nationella fattigdomsgränsen. Bland de syriska flyktingarna är siffran ännu högre – nio av tio flyktingfamiljer lever i extrem fattigdom. Den libanesiska regeringen har blivit mycket tydlig med att de vill prioritera återbördandet av flyktingar till Syrien, med tanke på att Libanon genomgår en krissituation utan motstycke.

Registreringen av livshändelser och uppehållstillstånd har låg prioritet bland flyktingar i landet. I den syriska gruppen saknar 84 procent giltigt uppehållstillstånd. Palestinska flyktingar lever dessutom fortsatt i en svår situation med begränsad tillgång till en rad grundläggande rättigheter. Deras behov riskerar att inte tillgodoses, på grund av den begränsade finansieringen från FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) till icke-statliga organisationer som hjälper palestinska grupper.


NRC Flyktinghjälpens arbete
  

Vi hjälper människor på flykt i Libanon och kämpar för deras rättigheter i landet, i regionen och internationellt. 

Flyktingar i Libanon bor sida vid sida med libaneser, och vi bidrar därför också med hjälp till med de libanesiska värdsamhällena.