Foto: Abudallah Bader/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Jemen

Jemen är skådeplatsen för världens största humanitära kris. Pågående konflikt, ekonomisk nedgång och kollaps av den offentliga sektorn har försatt 24 miljoner Jemeniter i behov av stöd och skydd.

 

Humanitär översikt

Jemen är nu världens största humanitära kris. Fem år med förödande krig, ekonomiskt förfall och kollaps av offentliga tjänster har lett till att 24 miljoner jemeniter är beroende av skydd eller humanitärt bistånd för att överleva. Hus, gårdar, sjukhus, skolor och vattensystem har skadats eller förstörts. En tredjedel av befolkningen – 10 miljoner människor – är bara ett steg bort från svält och Jemen härjas sedan 2018 av det värsta kolerautbrottet i modern tid. 

Den allvarliga humanitära situationen i Jemen är helt och hållet en katastrof orsakad av människan. Även om Stockholmsavtalet från 2018 gav en strimma hopp har processen sedan avstannat och åtföljts av ytterligare konflikter i söder som kulminerade i Riyadh-avtalet. Trots en tillfällig nedtrappning i slutet av 2019 och tillkännagivandet av flera eldupphör fortsätter striderna och över 3,5 miljoner jemeniter har tvingats på flykt från sina hem.

Då den politiska situationen förblir extremt instabil och ekonomin lär komma att sjunka ytterligare kommer ett fortsatt stöd från det internationella samfundet att vara avgörande för 80 procent av befolkningen som är i behov av detta stöd.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen Jemen hjälper människor som har flytt från sina hem, de värdsamhällen som tar emot dem och de som återvänder till sina hemländer för att återuppbygga sina liv.

Vi är ofta en av de första organisationerna som agerar vid krissituationer. Vi tillhandahåller inte bara akut katastrofhjälp utan bidrar även med mer långsiktiga lösningar, såsom att bygga upp nya möjligheter till försörjning. När det är möjligt använder vi lokala produkter och arbetskraft och tillvaratar de färdigheter som finns inom de samhällen som vi hjälper.

Den pågående konflikten och ständiga byråkratiska begränsningar — som förvärrats av Covid-19-pandemin — medför att krisen fortsätter att intensifieras och gör det svårt för alla humanitära grupper att nå ut till de drabbade samhällena med hjälp.