Läs bildtexten Photo: Abudallah Bader/NRC.

Vårt arbete i Jemen

Publicerat 10. aug 2017|Ändrats 15. jun 2018
Jemen är skådeplatsen för världens största humanitära kris. Pågående konflikt, ekonomisk nedgång och kollaps av den offentliga sektorn har försatt 22.2 miljoner Jemeniter i behov av stöd och skydd. NRC besvarar hjälpbehoven i Jemen genom att förse samhällen med resurser, tjänster och information som möjliggör självständighet och bevarar värdighet.

Humanitär översikt 

Jemen är en av världens värsta humanitära kriser. Det började som en lokal konflikt, men har utvecklats till en maktkamp mellan andra länder i regionen. 

En militär koalition ledd av Saudiarabien har kämpat mot den iranskstödda Houthi- rörelsen i Jemen sedan 2015, efter att den väpnade gruppen tog kontroll över huvudstaden Sana och avsatte president Abdrabbuh Mansour Hadi 

I november 2017 införde koalitionen en blockad av hamnarna i Sana, för att förhindra tillförsel av vapen till Houthirörelsen. Detta har också blockerat leveranser av mat och mediciner. Ekonomisk kollaps har lett till stoppade löneutbetalningar och ökade matpriser i Jemen. Miljoner människor saknar nu säker tillgång till mat, och det finns en utbredd risk för hungersnöd. 

Mer än 14 miljoner jemeniter saknar rent dricksvatten, vilket har lett till omfattande kolerautbrott. Nästan 2 000 hälsokliniker har förstörts genom luftangrepp och markstrider och tillgången till hälsovård är mycket begränsad. Sanas internationella flygplats har varit stängd sedan augusti 2016, något som har gjort det omöjligt för jemeniter att lämna landet för att få medicinsk vård i utlandet. 

Så många fick hjälp under 2018

18.541
människor fick utbildning
480.964
människor fick livsmedelssäkerhet
93.510
människor fick tak över huvudet
30.855
människor fick rättshjälp
232.988
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete

I Jemen köper vi varor och anställe människor lokalt, för att stödja systemen som redan finns i de lokalsamhällen vi arbetar med.

Krisen förvärras av en förstörd infrastruktur, svag ekonomi och byråkratiska hinder, vilket gör det svårt för humanitära organisationer som NRC att nå ut med livräddande hjälp till de många internt fördrivna i landet.

NRC EducationUtbildning

    

Utbildning är den mest försummade sektorn i Jemen. Flykt och angrepp på skolor har lämnat två miljoner barn utan tillgång till utbildning. Våra utbildningsteam: 

• renoverar och bygger klassrum

• utbildar lärare och annan utbildningspersonal 

• delar ut skolmaterial till barn 

• förser flickor med sanitetsbindor för att underlätta för dem att gå i skolan 

• samarbetar med lokalsamhällen för att få trygga skolor 

    

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rättshjälp

     

I Jemen arbetar vi för att se till att människor på flykt känner till sina rättigheter. Våra medarbetare: 

• informerar människor om deras juridiska rättigheter 

• hjälper människor att få tillgång till identitetshandlingar 

• hjälper människor med problem som rör bostäder, mark och egendom 

• etablerar nätverk för säkrare samhällen 

• arbetar för att människors rättigheter ska tas tillvara genom politiska förändringar 

   

NRC Livelihoods and food securityMat och livsmedelssäkerhet

   

Matpriserna har ökat dramatiskt sedan konflikten började i Jemen, och många familjer har inte råd eller tillgång till mat. Vi hjälper de som drabbas av akut matbrist och samarbetar med lokalsamhällen, så att jemeniter återigen kan bli självförsörjande. Våra medarbetare: 

• distribuerar mat 

• ger ovillkorligt kontantstöd till familjer, vilket ger dem frihet att köpa det som de behöver mest 

• ger startkapital och utbildning för ungdomar och kvinnliga entreprenörer 

• erbjuder utbildning om matsäkerhet och jordbruksproduktion 

• tillhandahåller försörjnings- och rehabiliteringsstöd till människor som återvänder hem 

   

NRC Shelter and settlementsSkydd och husrum

    

Vårt skyddsteam arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för konfliktdrabbade familjer. Vi ser att de flesta fördrivna i Jemen är beroende av stöd från sin utvidgade familj, vänner och andra sociala nätverk, och vi vill säkra att människor kan bevara sin värdighet och integritet. Vi investerar i att skapa trygga levnadsvillkor genom att: 

• leverera grundläggande hushållsartiklar, inklusive filtar, madrasser, dunkar och köksredskap 

• bygga tillfälligt skydd 

• uppgradera och förbättra skydd för fördrivna personer och skapa en trygg plats för dem som bor i offentliga byggnader 

• ge hyresbidrag till internt fördrivna som bor i stadsområden 

   

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vatten

     

Vatten- och sanitetssektorn i Jemen står inför enorma utmaningar. Konflikten ställer stort tryck på vattenförsörjningen och har lett till ett sammanbrott vad gäller sanitetstjänster i både stads- och landsbygdsområden. Vi arbetar sida vid sida med lokalsamhället, för att säkerställa att vatten lagras och hanteras säkert. Våra team: 

• bygger och reparerar vattentankar, både i stads- och landsbygdsområden 

• utvecklar brunnar och delar ut vattenkannor 

• främjar god hygien genom informationskampanjer 

• förbättrar sanitetsanläggningar och delar ut hygienartiklar 

• bygger latriner 

• transporterar rent vatten i lastbilar till människor i nöd 

    

NRC i Jemen är tacksamma för det generösa stödet från våra givare:
  • Norska Utrikesdepartementet (UD)
  • Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO)
  • Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (SIDA)
  • Storbritanniens departement för internationell utveckling (DFID)
  • Europeiska Unionen (EU)
  • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
  • World Food Programme (WFP)
  • FNs kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA)

Kontakt

Landsdirektör

Mohamed Abdi

Phone

+967(1)425447