Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Irak

Den humanitära krisen i Irak är fortfarande en av världens största och mest labila kriser.

 

Humanitär översikt

Internflyktingsituationen i Irak är i dag, fyra år efter att den aktiva väpnade konflikten upphörde, fortfarande komplicerad med utdragna och sekundära omflyttningar. Ungefär 1,18 miljoner irakier är internflyktingar, och nästan 250 000 syriska flyktingar finns i landet. Av de internt fördrivna som återvänt till sina ursprungsområden anses endast 40 procent ha funnit en hållbar lösning. Bland de återstående internflyktingarna har det frivilliga återvändandet mattats av på grund av svårigheter i deras tidigare hembygder med bostäder, grundläggande samhällstjänster och möjligheterna att skaffa sig en inkomst.

Samtidigt som den humanitära responsen får allt svagare finansiellt stöd finns det fortfarande omfattande behov som inte har blivit tillgodosedda. Ungefär 2,5 miljoner internflyktingar och återvändande behöver humanitärt stöd och är sårbara för påfrestningar. Familjer utan rättsliga intyg kan inte återvända till sina ursprungsområden eller få tillgång till samhällstjänster. Samtidigt är behoven stora i de inofficiella bosättningar som hyser 100 000 människor vilka har fördrivits en andra gång. Det är avgörande med ett tätt samarbete mellan det humanitära biståndet och övrig utvecklingsinfrastruktur, allt eftersom biståndsinsatsen och klustersystemet förändras för att möta nya behov i återuppbyggnadsprocessen.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi hjälper internt fördrivna irakier, syriska flyktingar, återvändande och värdsamhällen. Vi fokuserar vårt arbete på informella bosättningar, på dem som har levt länge som fördrivna och som fortfarande bor i flyktingläger samt på områden till vilka flyktingar återvänder. Vi arbetar med särskild uppmärksamhet gentemot grupper som är svåra att nå.

Vi fortsätter med övergången till programmen för tidig återhämtning, med målet att initiera en hållbar utveckling. Det gör vi genom att tillhandahålla integrerade och lokalt baserade tjänster för att stödja grupper som har drabbats av fördrivningar. Samtidigt upprätthåller vi vår förmåga att svara på akuta humanitära behov.