Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC

Vårt arbete i Irak

En av de mest komplexa humanitära kriser i världen idag utspelar sig i Irak. Millioner av irakier är fördrivna inom landet. Samtidigt har hunratusentals av syrier flytt in i landet.

Humanitär och politisk bakgrund


Nästan tio miljoner människor är i akut behov av hjälp i Irak.

Medan våldet fortsätter att eskalera är 3,1 miljoner irakier fördrivna. I den kurdiska regionen finns det 220 000 syriska flyktingar.

Flyktinghjälpen har arbetat i Irak sedan 2010 och 2018 kunde vi erbjuda utbildning till 120 000 flyktingar, skydd i läger för 115 000 och vatten och sanitet till nära 600 000 människor. 

Nya vågor av fördrivelser

Under de senaste åren har miljontals människor flytt i och från Irak. I slutet av 2015 började de irakiska säkerhetsstyrkorna militära operationer för att återta kontrollen över de områden som kontrollerades av den beväpnade oppositionen. Civila fångades i korseld och ännu fler blev fördrivna från städerna Fallujah och Mosul. Över en miljon människor är i fångenskap i Mosul.

De fördrivna i Irak lever ett eländigt liv. Enligt våra undersökningar bor de i mycket dåliga hus  och familjerna har använt alla sina besparingar.

Det är svårt att hitta arbete och samtidigt ökar hyrorna.

Minskade resurser, begränsad tillgång till hjälp

Världssmfundet, som inrymmer de fördrivna, har begränsade resurser. Krisen påverkar alla aspekter av Iraks ekonomi och samhälle och hotar det nationella försoningsarbetet. Den utmanande politiska situationen försenar humanitär hjälp.

Att nå fram till människor i nöd är fortfarande en av våras största utmaningarna. Många människor har fått begränsad eller ingen hjälp och är i akut nöd. Vi räknar med att fler människor kommer att fördrivas då krisen förlängs och resurserna minskar, säskilt i områden där hårda strider pågår.

På andra platser i landet, där regering har återtagit kontrollen, vänder över en miljon människor tillbaka till områden de tidigare fördrivits från. Många kommer bygga upp sina hem igjen och komma på fötter igen efter alt har upplevt.

Läs mer här