Läs bildtexten 87-årig Kateryna Tika bor ensam i ett väldigt gammalt litet hus i utkanterna av staden Lysychansk. När den kalla årstiden kommer, sjunker temperaturen inomhus till två grader. NRC förser henne med ett element för att göra henne sovrum lite varmare. Foto: Amid Askerov/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Ukraina

NRC Flyktinghjälpen inledde sitt arbete i Ukraina i slutet av 2014, för att hjälpa människor som tvingats på flykt av krisen som påverkat över fem miljoner människor.

Humanitär översikt

Den väpnade konflikten i östra Ukraina som började 2014 har ännu inte funnit en lösning, trots diplomatiska ansträngningar och otaliga överenskommelser om vapenvila.

Ungefär 5,2 miljoner människor har drabbats i konflikten och ungefär 800 000 människor är permanenta internflyktingar. Mer än 3 000 civila har dödats. Två miljoner människor i statskontrollerade områden är exponerade för explosivt artillerimateriel. Det är inte möjligt att uppskatta hur många odetonerade minor det finns i icke-statligt kontrollerade områden men troligen är det avsevärda mängder.

Ungefär 3,4 miljoner behöver humanitär hjälp. Civila som lever längs gränsen mellan statligt och icke-statligt kontrollerade områden anses vara de mest utsatta. Här är det ont om jobb, det är svårt att få sjukvård och många saknar mat, bostad eller uppvärmning.

Rörelsefriheten är utmanad och mer än en miljon civila riskerar livet genom att korsa frontlinjerna varje månad, trots militära sammandrabbningar, för att upprätthålla familjeband, se om sina fastigheter, nå marknader eller få sjukvård.

Så många fick hjälp under 2020

9 151
människor fick matförsörjning
387
människor fick tak över huvudet
9 025
människor fick rättshjälp
227 513
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi stödjer ukrainare som är internflyktingar i konfliktdrabbade samhällen i statligt kontrollerade områden i Luhansk- och Donetskregionerna, särskilt längs kontaktlinjen.

Vårt stöd handlar främst om basala behov, men allt eftersom omflyttningen blir alltmer utdragen har vi också börjat bidra till hållbara lösningar. Våra aktiviteter i landet håller på att övergå från nödhjälp till tidig återhämtning. Vi arbetar för att förbättra konfliktdrabbade människors tillgång till olika samhällstjänster och att öka den humanitära insatsens lokala förankring.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.