Läs bildtexten 87-årig Kateryna Tika bor ensam i ett väldigt gammalt litet hus i utkanterna av staden Lysychansk. När den kalla årstiden kommer, sjunker temperaturen inomhus till två grader. NRC förser henne med ett element för att göra henne sovrum lite varmare. Foto: Amid Askerov/NRC

Vårt arbete i Ukraina

NRC inledde sitt arbete i Ukraina i slutet av 2014, för att hjälpa människor som tvingats på flykt av krisen som påverkat över fyra miljoner människor.

Humanitär översikt 

Den väpnade konflikten i östra Ukraina som bröt ut 2014 förblir olöst, trots flera diplomatiska försök och avtal om eldupphör. Omkring 4,4 miljoner människor har drabbats av konflikten. Över tiotusen har dödats och 25 000 skadats, inklusive många civila. 

I februari 2018 var cirka 1,49 miljoner människor registrerade som internt fördrivna i landet. FN uppskattar att mer än tre miljoner totalt har drivits på flykt av våldet och att 3,4 miljoner människor behöver humanitär hjälp. 

Många drabbade ukrainare, särskilt vid frontlinjen, saknar tillgång till grundläggande tjänster. Sysselsättningen är låg, det är svårt att få tillgång till medicinsk hjälp, och många har inte ordentligt tak över huvudet, uppvärmning eller tillräckligt med mat. 

Även om fri rörlighet är en utmaning av säkerhetsmässiga och administrativa skäl, uppskattas att omkring en miljon civila riskerar sina liv genom att resa mellan de regeringskontrollerade områdena och områden som kontrolleras av icke-statliga aktörer varje månad. De reser för att hålla kontakt med familjen, ta hand om fastigheter och få tillgång till butiker och hälsovårdstjänster. 

Så många fick hjälp under 2018

18.333
människor fick livsmedelssäkerhet
8.518
människor fick tak över huvudet
16.956
människor fick rättshjälp

NRC:s arbete 

NRC stöttar internt fördrivna ukrainare och civila i regeringskontrollerade områden i regionen Luhansk och Donetsk, särskilt längs frontlinjen. 

Vi svarar i första hand på grundläggande behov, men eftersom den interna fördrivningen har blivit långvarig har vi också börjat bidra med mer varaktiga lösningar. I andra områden än frontlinjen har vårt arbete gått från nödhjälp till aktiviteter relaterade till tidig återuppbyggnad. 

Stöd vårt arbete för människor på flykt.