NRC staff in conversation with an elderly Ukrainian woman. She has received help to be able to heat her house.
Foto: Amid Askerov/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Ukraina

NRC Flyktinghjälpen inledde sitt arbete i Ukraina i slutet av 2014, för att hjälpa människor som tvingats på flykt av krisen som påverkat över fem miljoner människor.

 

Humanitär översikt

Den väpnade konflikten i östra Ukraina som började 2014 har ännu inte funnit en lösning, trots diplomatiska ansträngningar och otaliga överenskommelser om vapenvila.

Ungefär 5,2 miljoner människor har drabbats i konflikten och ungefär 800 000 människor är permanenta internflyktingar. Mer än 3 000 civila har dödats. Två miljoner människor i statskontrollerade områden är exponerade för explosivt artillerimateriel. Det är inte möjligt att uppskatta hur många odetonerade minor det finns i icke-statligt kontrollerade områden men troligen är det avsevärda mängder.

Ungefär 3,4 miljoner behöver humanitär hjälp. Civila som lever längs gränsen mellan statligt och icke-statligt kontrollerade områden anses vara de mest utsatta. Här är det ont om jobb, det är svårt att få sjukvård och många saknar mat, bostad eller uppvärmning.

Rörelsefriheten är utmanad och mer än en miljon civila riskerar livet genom att korsa frontlinjerna varje månad, trots militära sammandrabbningar, för att upprätthålla familjeband, se om sina fastigheter, nå marknader eller få sjukvård.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen har funnits i Ukraina sedan 2014 och hjälpt mer än 700 000 människor med mat, tak över huvudet, vatten, sanitära förhållanden och rättshjälp.

Vi stödjer ukrainare som är internflyktingar i konfliktdrabbade samhällen i statligt kontrollerade områden i Luhansk- och Donetskregionerna, särskilt längs kontaktlinjen.

Vårt stöd handlar främst om basala behov, men allt eftersom omflyttningen blir alltmer utdragen har vi också börjat bidra till hållbara lösningar. Våra aktiviteter i landet håller på att övergå från nödhjälp till tidig återhämtning. Vi arbetar för att förbättra konfliktdrabbade människors tillgång till olika samhällstjänster och att öka den humanitära insatsens lokala förankring.