Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Vårt arbete i Myanmar

I Myanmar finns NRC på plats i den komplexa kris som blivit följden av inbördeskriget. Vi stöttar människor på flykt för att hjälpa dem med både kort- och långsiktiga problem.

Humanitär översikt 

I Myanmar pågår världens längsta inbördeskrig. Sedan självständigheten 1948 har etniska gruppers kamp för ökat oberoende skapat interna konflikter i olika delar av landet. Inbördeskriget har drivit hundratusentals på flykt och i de flesta av landets gränsstater är civila fortfarande utsatta för våld.

Samtidigt som man arbetar för fred, blir fortfarande delar av befolkningen drivna på flykt på grund av konflikter, våld och naturkatastrofer.

De allra flesta internt fördrivna har begränsad rörelsefrihet och liten tillgång till grundläggande tjänster. Internationella biståndsorganisationer har begränsad tillgång till konfliktdrabbade områden och kämpar för att ge hjälp och skydd. Etniska och religiösa minoriteter nekas ofta grundläggande rättigheter.

Utöver konflikter har en långvarig underutveckling förstört hem, vattenresurser och hälso- och utbildningsanläggningar i landet.

Så många fick hjälp under 2018

21.781
människor fick utbildning
1.443
människor fick livsmedelssäkerhet
17.755
människor fick tak över huvudet
10.206
människor fick hjälp genom lägerdrift
92.976
människor fick rättshjälp
539
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete  

NRC i Myanmar arbetar för att möta akuta och långsiktiga behov i den komplexa krisen som uppstått till följd av inbördeskriget. I sydöstra regionen arbetar vi över den thailändska gränsen.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.