Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC.

Vårt arbete i Myanmar

I Myanmar finns NRC på plats i den komplexa kris som blivit följden av inbördeskriget. Vi stöttar människor på flykt för att hjälpa dem med både kort- och långsiktiga problem.

Humanitär översikt 

I Myanmar pågår världens längsta inbördeskrig. Sedan självständigheten 1948 har etniska gruppers kamp för ökat oberoende skapat interna konflikter i olika delar av landet. Inbördeskriget har drivit hundratusentals på flykt och i de flesta av landets gränsstater är civila fortfarande utsatta för våld. 

Samtidigt som man arbetar för fred, blir fortfarande delar av befolkningen drivna på flykt på grund av konflikter, våld och naturkatastrofer. 

De allra flesta internt fördrivna har begränsad rörelsefrihet och liten tillgång till grundläggande tjänster. Internationella biståndsorganisationer har begränsad tillgång till konfliktdrabbade områden och kämpar för att ge hjälp och skydd. Etniska och religiösa minoriteter nekas ofta grundläggande rättigheter. 

Utöver konflikter har en långvarig underutveckling förstört hem, vattenresurser och hälso- och utbildningsanläggningar i landet. 

Så många fick hjälp 2018:

21 781
Människor fick utbildning
1 443
Människor fick livsmedelssäkerhet
17 755
Människor fick tak över huvudet
10 206
Människor fick hjälp genom lägerdrift
92 976
Människor fick rättshjälp
539
Människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete  

NRC i Myanmar arbetar för att möta akuta och långsiktiga behov i den komplexa krisen som uppstått till följd av inbördeskriget. I sydöstra regionen arbetar vi över den thailändska gränsen. 

   

NRC Camp managementFlyktingläger

   

I samarbete med fördrivna personer och läger- och samhällsledare bidrar vi till att minimistandarder och grundläggande rättigheter efterlevs. Våra team: 

• förbättrar ledarskap i formella läger och fördrivna människors deltagande 

• verkar som språkrör för lokala, nationella och internationella aktörer 

• förbättrar grundläggande lägertjänster, särskilt för personer som utsätts för specifika säkerhetsrisker 

• sprider information bland fördrivna, både i och utanför lägren, så att de vet vilket stöd som finns och när olika aktiviteter äger rum 

• samverkar med andra organisationer, för att bistå fördrivna personer som bor i urbana områden, med tak över huvudet och grundläggande hushållsartiklar 

   

NRC EducationUtbildning

   

Vi samarbetar med olika samhällsgrupper för att utveckla skräddarsydda program utifrån deras behov. Våra utbildningsteam erbjuder: 

• krisutbildning, som ger kortvarigt skydd och psykosocialt stöd 

• yrkesutbildning i sömnad, matsäkerhet, motorcykelreparation och lärlingsplatser inom konstruktion 

• lärande i färdigheter som hjälper människor att undvika faror och minskar deras säkerhetsrisker 

• stöd till det formella utbildningssystemet och hjälp till barn för att få tillgång till lokala, formella skolsystem 

   

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rättshjälp

   

Vårt mål är att säkra att fördrivna personer, inklusive minoriteter och de som är utsatta för statslöshet, kan kräva sin juridiska identitet och utöva sina rättigheter. Våra experter: 

• ger information och rådgivning om rättigheter, lagar och procedurer i samband med bostäder, mark och egendom, för att lösa problemen som orsakas av ett oklart och ineffektivt markregistreringssystem 

• hjälper människor att få rätt civila handlingar, till exempel födelse- och äktenskapsintyg 

• arbetar med flyktingar som har flytt över gränsen till Thailand, så att de känner till och kan utöva sina rättigheter 

   

NRC Livelihoods and food securityMat och livsmedelssäkerhet

   

Eftersom tillvaron som fördriven har blivit en långvarig verklighet för människor i Myanmar, har NRC börjat arbeta med ett mer långsiktigt perspektiv. Våra medarbetare: 

• undersöker möjligheten att utvidga enskilda projekt till mer långsiktiga program 

• bedriver handelsorienterade kurser i grundläggande affärsplanering, marknadsföring och redovisning 

• testar försörjningsprojekt som skapar långsiktiga möjligheter 

   

NRC Shelter and settlementsSkydd och husrum

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vatten

   

Vi förhindrar och reagerar på fördrivning genom att ge skyddande tak över huvudet och WASH. Det ger fysisk säkerhet och skyddar människor mot skador. Våra team: 

• ger nödvändiga hushållsartiklar, tillfälliga bostäder och kontanter till internt fördrivna personer, för att möta deras grundläggande behov i nödsituationer 

• återuppbygger och konstruerar samhällsinfrastruktur, bland annat skolor som klarar naturkatastrofer 

• arbetar med berörda lokalsamhällen för att förbättra bosättningsförhållanden 

• främjar god hygienpraxis för fördrivna personer

  

NRC i Myanmar är tacksamma för det generösa stödet från våra givare:
  • Norska Utriksdepartementet (UD) 
  • Norska direktoratet för utvecklingssamarbete (NORAD)
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
  • OCHA’s Myanmar Humanitarian Fund (MHF) 
  • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 
  • Livelihoods and Food Security Trust Fund 
  • FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 
  • MyJustice Programme, funded by the European Union and implemented by the British Council 

Kontakt

Landsdirektör

Prasant Naik

Phone

+95095076084

E-mail

info@nrc.no