Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Myanmar

I Myanmar finns NRC Flyktinghjälpen på plats i den komplexa kris som blivit följden av inbördeskriget. Vi stöttar människor på flykt för att hjälpa dem med både kort- och långsiktiga problem.

 

Humanitär översikt

Myanmar är ett drabbat land, både av naturkatastrofer och av kriser orsakade av människor. Enligt FN:s kontor för humanitära frågor (Office for the coordination of humanitarian affairs, OCHA) karakteriseras behoven i Myanmar av en komplex kombination av sårbarhet för naturkatastrofer, osäker livsmedelsförsörjning, väpnade konflikter, spänningar mellan folkgrupper, statslöshet, systematisk diskriminering, expropriering av mark och utdragna omflyttningar.

Förenta Nationerna beräknar att 941 000 människor i Myanmar behöver humanitär hjälp. 244 000 människor är internflyktingar och bor i delstaterna Kachin, Shan, Rakhin och Kayin, 77 procent av dem är kvinnor och barn.

Flyktingar från Myanmar har flytt över flera nationsgränser och söker, eller får, olika nivå av skydd beroende på vilket land de befinner sig i. Man uppskattar att det finns mer än 900 000 flyktingar från Myanmar i Bangladesh. Thailand hyser ungefär 97 000 flyktingar från Myanmar i totalt nio gränsläger och dessutom många andra gömda och oregistrerade flyktingar samt ekonomiska migranter. Flyktingar från nordöstra Myanmar passerar ofta över gränsen in till Kina, men eftersom Kina inte ger dem flyktingstatus återförs de regelbundet till Myanmar.

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen svarar på de olika behov som uppstår i folkgrupper som har drabbats av konflikter och där många har blivit internflyktingar. Arbetet består främst i att integrera olika program och att främja deras rättigheter till skydd, utifrån behov.

NRC Flyktinghjälpen arbetar med en mängd olika lokala och internationella partner för att kunna ge en mångfacetterad respons på svåra situationer, omfattande akut nödhjälp, hjälp till internflyktingar i utdragna flyktingsituationer samt bidrag till att etablera hållbara lösningar på internflyktingsituationen.