Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Bangladesh

Sedan våldsamheter bröt ut i delstaten Rakhine i Myanmar 2017 har mer än 898 000 människor flytt över gränsen till Bangladesh, till staden Cox’s Bazar, där de sällat sig till ett uppskattat antal på 212 000 flyktingar som sedan tidigare bor i området.

 

Humanitär översikt

År 2020 är det tredje året på flykt för rohingya-folket. Sedan våldsamheter bröt ut i delstaten Rakhine i Myanmar 2017 har mer än 898 000 män, kvinnor och barn flytt över gränsen till Bangladesh, till staden Cox’s Bazar, där de sällat sig till ett uppskattat antal på 212 000 flyktingar som sedan tidigare bor i området.

Eftersom rohingyerna saknar juridiskt skydd och inte kan röra sig fritt eller arbeta är de helt beroende av humanitär hjälp.

Folkgruppen anses vara statslös och människorna bosätter sig nu i ett av världens mest trångbodda flyktingläger, i bambuskjul som står vanskligt uppställda på land som hemsöks av både översvämningar och jordskred. Tillgången på grundläggande samhällstjänster, inklusive adekvat sanitet, sjukvård, utkomst och utbildning är begränsad.

Flyktingarna utgör dessutom en mycket stor påfrestning för den halva miljon bangladeshier som också bor i Cox’s Bazar. Flyktinglägrens närvaro har lett till storskalig avskogning av ett tidigare naturreservat och har haft en negativ inverkan på lantbrukarnas möjligheter att bruka marken. Trots utmaningarna var det bangladeshiska samhället det första att svara upp när rohingyerna tvingades fly, och fortsätter generöst att hysa dem.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi genomförde våra första aktiviteter i norra Bangladesh under 2016, genom ett partnerskap med lokala, icke-statliga organisationer. Sedan dess har vi ökat vår närvaro och erhållit juridisk registrering under 2018, vilket gör det möjligt för oss att bättre svara upp på inflödet av rohingyer.

Tillsammans med våra partner hjälper vi flyktingarna och det lokala samhället med utbildning och information, rådgivning och juridisk hjälp, (information, counselling and legal assistance, ICLA) med särskilt fokus på bostäder, mark och egendom.

Under 2020 utökade vi vår verksamhet till att också omfatta bostadsbyggande inne i lägren, åtgärder kring den pågående covid-19-krisen och vidgade programmet till att också inkludera ekonomisk försörjning, livsmedelsförsörjning samt vatten, sanitet och hygien (water, sanitation and hygiene, WASH).

NRC Flyktinghjälpen kommer också att upprätta ett nödhjälpsteam för att kunna agera vid plötsligt uppkomna kriser. Under 2021 kommer vi att påbörja nya verksamheter, inriktade på effekterna av klimatorsakade omflyttningar och tvångsmigration i andra drabbade områden i Bangladesh.