Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Foto: Fernanda Pineda/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Venezuela

Venezuela är mitt i en ekonomisk, institutionell och social kris som har förskjutit miljoner av sina invånare.

 

Humanitär översikt

Venezuela befinner sig i en humanitär kris som förvärras alltmer med resulterande kollaps av grundläggande samhällstjänster. Den allt värre situationen har lett till en intern flyktingkris som i kvantitativa mått endast överträffas av Syriens, med interna omflyttningar, växlande migrationsströmmar, ett utflöde av nästan fem miljoner venezuelaner till grannländerna och – sedan starten av covid-19-pandemin – ökande antal återvändande från angränsande länder. Det är mycket vanligt att människor korsar gränserna illegalt och på farliga sätt.

Negativa coping-tekniker är mycket utbredda och har ökat i frekvens, och är beroende av exploaterande arbetsförhållanden som svartarbete (inklusive smuggling), rekrytering till beväpnade grupper, olaglig gruvverksamhet och handel med sextjänster. Barn slutar ofta skolan för att arbeta i eller utanför hemmet, och en stor andel av hushållen lider brist på det allra nödvändigaste. Utbrottet av covid-19 har dramatiskt förvärrat den redan existerande humanitära krisen i Venezuela.

Omfattningen av den nuvarande responsen är inte tillräcklig för att motsvara de kritiska behoven runtom i landet. Sju miljoner människor – mer än 25 procent av Venezuelas befolkning – behöver humanitärt stöd. Men denna siffra är sannolikt en grov underskattning.

 • 10 343
  människor fick utbildning
 • 36 700
  människor fick matförsörjning
 • 13 262
  människor fick rättshjälp
 • 61 026
  människor fick vatten och sanitetstjänster

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen har bedrivit hjälpverksamhet i Venezuela sedan 2005. 2019 upprättades ett självständigt landkontor med anledning av den allt värre humanitära krisen. NRC Flyktinghjälpen är den största icke-statliga organisationen i Venezuela med en årlig budget på 8 miljoner amerikanska dollar och arbetar med fyra programtyper – vatten, sanitet och hygien (water, sanitation and hygiene, WASH), utbildning, ekonomisk försörjning och livsmedelsförsörjning, information, rådgivning och juridisk hjälp (information, counselling and legal assistance, ICLA) – och omfattande kontantstöd.

Landkontoret finns i Caracas och ute i landet finns det dessutom två regionkontor och två fältkontor som leder verksamhet i flera länder.

Utöver att vi på NRC Flyktinghjälpen direkt implementerar och bygger upp lokala organisationer har vi också en viktig koordinerande roll på flera nivåer.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.