Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Läs bildtexten Foto: Fernanda Pineda/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Venezuela

Venezuela är mitt i en ekonomisk, institutionell och social kris som har förskjutit miljoner av sina invånare.

Humanitär översikt

Som en följd av det ökade våldet och det ansträngda politiska läget i Venezuela har gränsen till Colombia stängt. Tusentals av colombianska flyktingar har blivit utvisade.

Som en del av vårt utvidgade hjälparbetet för colombianska flyktingar hjälper vi dem med att få tillbaka sina rättigheter.

Efter 50 år med våld har konflikten i Colombia blivit den värsta humanitära krisen i Sydamerika. Våldet mellan beväpnade grupper, narkotikasmugglare och regeringsstyrkor har fördrivit 6,6 miljoner människor sedan konflikten bröt ut.

Runt 370.000 colombianska flyktingar bor i grannlandet, detta inklusive Venezuela. Här strävar många med att få flyktingstatus. Utan den mister de många rättigheter.

De sista åren har den politiska situationen i Venezuela förvärrats. Oljepriserna har sjunkit. Bristen på mat och kriminalitet skjutit i höjden. 2015 var huvudstaden Caracas det dödligaste stället i världen.

Det spända politiska läget har fått ringar på vattnet för de colombianska flyktingarna. I augusti 2015 deklarerade president Maduro undantagstillstånd och stängde gränsen till Colombia. Under tiden som följde utvisades många colombianer.

Dessa människor mötte en mycket osäker framtid.

Så många fick hjälp under 2019

10 293
människor fick utbildning
28 944
människor fick matförsörjning
225
människor fick tak över huvudet
6 809
människor fick rättshjälp
30 758
människor fick vatten och sanitetstjänster
Stöd vårt arbete för människor på flykt.