Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Foto: Fernanda Pineda/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Venezuela

Venezuela är mitt i en ekonomisk, institutionell och social kris som har förskjutit miljoner av sina invånare.

 

Humanitär översikt

Venezuela befinner sig i en humanitär kris som förvärras alltmer med resulterande kollaps av grundläggande samhällstjänster. Den allt värre situationen har lett till en intern flyktingkris som i kvantitativa mått endast överträffas av Syriens, med interna omflyttningar, växlande migrationsströmmar, ett utflöde av nästan fem miljoner venezuelaner till grannländerna och – sedan starten av covid-19-pandemin – ökande antal återvändande från angränsande länder. Det är mycket vanligt att människor korsar gränserna illegalt och på farliga sätt.

Negativa coping-tekniker är mycket utbredda och har ökat i frekvens, och är beroende av exploaterande arbetsförhållanden som svartarbete (inklusive smuggling), rekrytering till beväpnade grupper, olaglig gruvverksamhet och handel med sextjänster. Barn slutar ofta skolan för att arbeta i eller utanför hemmet, och en stor andel av hushållen lider brist på det allra nödvändigaste. Utbrottet av covid-19 har dramatiskt förvärrat den redan existerande humanitära krisen i Venezuela.

Omfattningen av den nuvarande responsen är inte tillräcklig för att motsvara de kritiska behoven runtom i landet. Sju miljoner människor – mer än 25 procent av Venezuelas befolkning – behöver humanitärt stöd. Men denna siffra är sannolikt en grov underskattning.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen har bedrivit hjälpverksamhet i Venezuela sedan 2005. 2019 upprättades ett självständigt landkontor med anledning av den allt värre humanitära krisen. NRC Flyktinghjälpen är den största icke-statliga organisationen i Venezuela med en årlig budget på 8 miljoner amerikanska dollar och arbetar med fyra programtyper – vatten, sanitet och hygien (water, sanitation and hygiene, WASH), utbildning, ekonomisk försörjning och livsmedelsförsörjning, information, rådgivning och juridisk hjälp (information, counselling and legal assistance, ICLA) – och omfattande kontantstöd.

Landkontoret finns i Caracas och ute i landet finns det dessutom två regionkontor och två fältkontor som leder verksamhet i flera länder.

Utöver att vi på NRC Flyktinghjälpen direkt implementerar och bygger upp lokala organisationer har vi också en viktig koordinerande roll på flera nivåer.