At least, four out of ten children that live In areas most affected by violence are out-of-school. Children faced risks such as forced recruitment and sexual violence. 

This three boys have returned to school through the NRC's education project. They were identify, participated in workshops to access to education. 

In Honduras and El Salvador, we help children to access to education in neighborhoods most affected by violence to protect their dreams. 

Funded by European Union (ECHO)

Photo: Up Studio/NRC, 2019
Tre barn som har återvänt till skolan genom NRC Flyktinghjälpens utbildningsprojekt. Foto: Up Studio/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i norra Centralamerika och Mexiko

Organiserad brottslighet och gängvåld har skapat en förödande humanitär kris i norra Centralamerika och Mexiko.

Humanitär översikt

Omflyttningar orsakade av utbrett våld drabbar samhällen i El Salvador, Guatemala och Honduras. Nästan 700 000 människor har blivit internflyktingar i dessa länder.

Kriminella gäng har omfattande territoriell kontroll. Utpressning, inskränkt rörelsefrihet, hot och skrämseltaktiker, kidnappning, sexuellt våld och mord är vanligt förekommande. Massakrer förekommer regelbundet. Situationen har liknats vid en krigssituation.

5,2 miljoner människor behöver humanitär hjälp, 17 procent av norra Centralamerikas hela befolkning. 1,8 miljoner människor behöver skydd på grund av det eviga våldet och 3,5 miljoner människor lever med akuta brister i livsmedelsförsörjningen. Dessa siffror togs fram och publicerades innan covid-19-pandemin började och har sedan bara ökat.

När inskränkningarna i rörelsefriheten och nedstängningarna på grund av pandemin lyftes flydde tusentals människor regionen i ”migrantkaravaner”. Denna stora omflyttning av migranter och flyktingar, liksom pågående interna omflyttningar, ökad osäkerhet i livsmedelsförsörjningen, barn som inte går i skolan, sociala oroligheter, våld samt behov av skydd och bostäder förutsägs öka under kommande månader.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi verkar i två av länderna i norra Centralamerika. Vi arbetar i Honduras, via våra två fältkontor, och i El Salvador, där vi arbetar tillsammans med både norska och salvadoranska Röda korset.

Människor som flyr våld framträder sällan med namn av rädsla för repressalier. Detta gör det svårt för humanitära organisationer, inklusive NRC Flyktinghjälpen, att nå dem.